شکل‌گیری سبک‌ تفکر/پایان نامه درباره سبک‌های تفکر مدیران

متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های تفکر

در ایجاد و تحول سبک‌های تفکر عوامل مختلفی نقش دارند. به نظر می‌رسد که عوامل ارثی در تعیین سبک‌های تفکر افراد نقش اساسی دارند؛ اما بی‌تردید تنها عوامل ارثی نمی‌توانند نقش بسیار زیادی در این میان داشته باشند، بلکه عوامل دیگر ازجمله فرایند اجتماعی شدن نقش به سزایی دارند. علاوه بر این، محیط فرد نیز در ایجاد و تحول سبک‌های تفکر مؤثر است. اشخاص فقط يک سبک تفکر ندارند، بلکه سبک‌هاي تفکر آنان متعدد و به‌صورت يک الگو است. در هر شخص ممکن است يک يا دو سبک از سبک‌هاي تفکر برجسته‌تر باشد. این‌که چرا در شخصي سبک تفکر خاصي برجسته‌تر است بستگی به عواملی دارد که در ذیل به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره‌شده است (ژانگ، 2006):

     1 اولين متغيري که در تحول سبک‌هاي تفکر نقش دارد، فرهنگ[1] است. بعضي از فرهنگ‌ها به بعضي از سبک‌هاي تفکر بيشتر اهميت مي‌دهند. براي مثال، در آمريکاي شمالي تأکید بيشتر روي نوآوري و ايجاد فرصت‌هاي مناسب باعث مي‌شود که سبک‌هاي قانون‌گذار و آزاد‌انديش حداقل در ميان بزرگ‌سالان اهميت بيشتري پيدا کند. نوابغي چون اديسون[2] به‌عنوان يک دانشمند، جفرسون[3] به‌عنوان يک سياستمدار، استيو جابز[4] به‌عنوان مؤسس يک شرکت کامپيوتري بزرگ و ارنست همينگوي[5] به‌عنوان يک نويسنده، همواره به خاطر تفکرات بديعشان موردتوجه و احترام بوده‌اند. جوامع دیگر مانند ژاپن با توجه به تأکیدشان بر حفظ سنت‌ها و همنوایی و همرنگی جامعه، احتمالاً بیشتر روی سبک‌های تفکر اجرایی و محافظه‌کارانه تأکیددارند براي مثال، برچسب «ساخت ژاپن» به‌عنوان تقليدي سطحي از محصولات آمريکايي در سال‌هاي 1950 و با ابداعات و نوآوري با تکنيک بالا در سال‌هاي 1990 جالب است.

     2- دومين متغيري که به‌صورت بالقوه در سبک‌هاي تفکر نقش دارد، جنسيت[6] است. پايداري در رفتارهاي کليشه‌اي جنسي بسيار زياد است. به‌طور خاص مردها بيشتر براي سبک تفکر قانون‌گذار، درون‌نگر و آزاديخواه تربيت مي‌شوند و زن‌ها براي سبک‌هاي تفکر اجرايي و قضاوتي، برون‌نگر و محافظه‌کارانه تشويق مي‌شوند. به‌این‌ترتیب، زنان و مردان ازنظر اجتماعي احتمالاً از بدو تولد به شيوه‌هاي متفاوتي تربيت مي‌شوند.

     3-  سومين متغيري که در سبک‌هاي تفکر نقش دارد سن[7] است. قانون‌گذاري معمولاً از سنين نوباوگي و پیش‌دبستانی پرورش مي‌يابد. اين ويژگي جهت پرورش خلاقيت به‌طور نسبتاً آزاد و‌ سازمان نايافته در مراحل پیش‌دبستانی و در محيط خانه انجام مي‌شود ولي زماني که کودکان مدرسه را آغاز مي‌کنند. معلم تصميم مي‌گيرد که دانش‌آموز چه‌کاری بايد انجام دهد بنابراين سبک تفکر اجرايي پرورش مي‌يابد؛ اما در دوره دانشگاهي افراد به خاطر نوشتن مقاله‌هاي مقايسه‌اي و ارائه نظرات سبک تفکر قضايي تشويق مي‌شود. چهارمين متغير سبک‌هاي تفکر والدين هستند. آنچه موردتوجه و تشويق والدين قرار مي‌گيرد، احتمالاً در سبک‌هاي تفکر فرزندان منعکس مي‌شود که رفتار آن‌ها را جهت مي‌دهد. آموزش‌هاي مذهبي بيشتر از طريق والدين به فرزندان ارائه مي‌شود و کمتر خود بچه‌ها آن را دنبال مي‌کنند والدين مي‌توانند بر رشد شيوه تفکر کودکان مؤثر باشند.

     4- آخرين متغير در رشد سبک‌هاي تفکر، دوران مدرسه و نهایتاً شغل[8] است. مدارس و مشاغل متعدد مشوق سبک‌هاي تفکر متفاوتي در انسان هستند. هر سازماني، هم به افراد قانون‌گذار و هم به افراد قضاوت گر وهم به افراد مجري نياز دارد. به‌هرحال در هر‌ سازماني بعضي از افراد يا گروه‌ها بايد فرم‌ها را طراحي و برنامه‌ریزی کنند، بعضي بايد آن‌ها را اجرا کنند و گروهي ديگر بايد‌ سازمان را مطمئن کنند که تمام‌کارها به‌خوبی پيش مي‌رود. هيچ‌يک از سبک‌هاي تفکر بهتر يا بدتر از ديگري نيست. مشکل وقتي ايجاد مي‌شود که به فرض دو نفر که سبک تفکر مشابه دارند باهم کار و يا زندگي کنند.

[1]– Culture

[2]– Edison

[3]– Jeferson

[4]– Stive Jabz

[5]– Ernest Hamingoy

[6]– Gender

[7]– Age

[8]– Job