علمیران http://10cec.ir 2018-12-12T11:08:37+01:00 text/html 2018-11-29T22:08:02+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/23 <div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;پایان نامه :تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشور های منتخب در حال توسعه</div><div>پایان نامه : بهینه سازی چندهدفی مدل جانمایی تسهیلات با سرویس دهندگان ثابت و تقاضای تصادفی مشتریان، با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری</div><div>&nbsp;پایان نامه :زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات</div><div>پایان نامه :شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت</div><div>داننلود پایان نامه:مدل برنامه ¬ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان¬بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره¬ای</div><div>&nbsp;پایان نامه :مساله مکان یابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : کاربرد آزمون نسبت درست نمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی</div><div>&nbsp;پایان نامه : انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده</div><div>پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز</div><div>پایان نامه : استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران</div><div>&nbsp;پایان نامه : مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سیستم های خبره</div><div>پایان نامه : تغییرات قابلیت آنتی اکسیدانی و زنده مانی دو نوع باکتری پروبیوتیک در طی نگهداری ماست کم چرب</div><div>پایان نامه&nbsp; : الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته</div><div>&nbsp;پایان نامه: ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; :ارزیابی کارایی وتخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی</div><div>&nbsp;پایان نامه : بهبود امکان سنجی شیوه نامه ای بر پایه امکان سنجی ریاضی- منطقی</div><div>&nbsp;پایان نامه : بهینه سازی پایدار مکان یابی هاب با محدودیت ظرفیت در یک محیط رقابتی</div><div>&nbsp;پایان نامه : ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “</div><div>&nbsp;پایان نامه:زمانبندی دروس دانشگاهی تک هدفه و چند هدفه مبتنی بر ترجیحات اساتید، دانشجویان و دانشگاه</div><div>پایان نامه : زمانبندی به¬هنگام بر روی ماشین¬های موازی با سرعت¬های متفاوت با در نظر گرفتن تأثیر یادگیری و زمان آماده¬سازی و محدودیت مجموعه پردازش</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت</div><div>&nbsp;پایان نامه : بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده¬ای شهری با افراز خطوط جاده¬ای و تنظیم هوشمند سیگنال¬های کنترل ترافیک</div><div>پایان نامه&nbsp; : بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع</div><div>پایان نامه : کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران</div><div>&nbsp;پایان نامه : بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی</div><div>&nbsp;پایان نامه : تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه</div><div>پایان نامه&nbsp; : تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</div><div>&nbsp;پایان نامه : توسعه مدل ریاضی برای بهبود کیفیت و سلامت محصول همراه با پایداری محیط زیست و کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع غذایی</div><div>&nbsp;پایان نامه : طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی</div><div>&nbsp;پایان نامه : طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای انتخاب مناسب ترین محصول</div><div>پایان نامه : مدل¬سازی غیرقطعی برای مکان¬یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه</div><div>&nbsp;پایان نامه : مساله مکان یابی- تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی</div></div><div><div><br></div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div></div> text/html 2018-11-29T22:08:02+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/22 <div><div><br></div><div>پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : حل مسئله جریان کارگاهی دو مرحله ای انعطاف پذیر بدون وقفه</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : زمان¬ بندی ماشین¬های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت¬های نگهداری</div><div>&nbsp;پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی</div><div>&nbsp;پایان نامه : ارائه ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها</div><div>&nbsp;پایان نامه :برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه</div><div>&nbsp;پایان نامه :برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر</div><div>پایان نامه :برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی</div><div>&nbsp;پایان نامه :تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8</div><div>پایان نامه : معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده</div><div>&nbsp;پایان نامه : ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : ارائه یک مدل شکل¬گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه¬ای نیروی انسانی</div><div>&nbsp;پایان نامه :توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی</div><div>&nbsp;پایان نامه :چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم</div><div>&nbsp;پایان نامه :حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت</div><div>&nbsp;پایان نامه : زمان¬بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین¬ها</div><div>پایان نامه طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات¬ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک</div><div>پایان نامه :مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی</div><div>&nbsp;پایان نامه :مساله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی</div><div>پایان نامه :مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده</div><div>&nbsp;پایان نامه :مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی</div><div>&nbsp;پایان نامه :یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول</div><div>پایان نامه : مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : مدل¬سازی هم¬زمان سیستمهای تولید سلولی پویا و قیمت فروش</div><div>&nbsp;پایان نامه : مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات</div><div>&nbsp;پایان نامه : ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی</div><div>پایان نامه : مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان¬بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : مسئله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق</div><div>&nbsp;پایان نامه : ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین</div><div>پایان نامه : ارائه مدلی جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO</div><div>&nbsp;پایان نامه : ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی</div><div>پایان نامه : ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی</div></div><div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div></div> text/html 2018-11-29T22:08:01+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/21 <div><div><br></div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع: شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع: زمانبندی دروس دانشگاهی تک هدفه و چند هدفه مبتنی بر ترجیحات اساتید و دانشجویان و دانشگاه</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای انتخاب مناسب ترین محصول</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته مهندسی صنایع: بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشور های منتخب در حال توسعه</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع: موضوع ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین از لحاظ کیفیت</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمانبندی و مسائل واقعی دنیای صنعت</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع: کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته</div><div>پایان نامه&nbsp; صنایع: طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته مهندسی صنایع: طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم</div><div>پایان نامه&nbsp; صنایع: تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع: بهینه سازی چندهدفی مدل جانمایی تسهیلات با سرویس دهندگان ثابت و تقاضای تصادفی مشتریان با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری</div><div>پایان نامه مقطع دکتری مهندسی صنایع: برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: الگوریتم تکاملی جستجوگر یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته</div><div>پایان نامه&nbsp; مدیریت سیستم ها: شبیه¬ سازی و مدل¬سازی ریاضی زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران با رویکرد پویایی ¬شناسی سیستم</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع: ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی و بهینه‌سازی</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته کشاورزی : بررسی ریزازدیادی گل آلسترومریا رقم fuego</div><div>پایان‌نامه&nbsp; مهندسی صنایع گرایش سیستم¬های اقتصادی-اجتماعی ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع گرایش صنایع: ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری: ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته علوم و صنایع غذایی: بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی</div><div>پایان نامه&nbsp; گروه صنایع غذایی: تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رایحه پنیر UF ایرانی</div><div>پایان نامه&nbsp; مهندسی صنایع- صنایع: توسعه مدل جدیدی برای پیش¬بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز</div><div>پایان نامه&nbsp; گروه صنایع گرایش صنایع: شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع: یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع: طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی کاشی مرجان)</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته مهندسی صنایع : بررسی رابطه استراتژی‌های رقابتی و بسته‌بندی کالاها</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; رشته صنایع : امکان سنجی احداث استخر آب گرم معدنی مصنوعی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه¬ بندی</div><div>پایان نامه :ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا</div><div>&nbsp;پایان نامه:ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری</div><div>&nbsp;پایان نامه:ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل</div><div>&nbsp;پایان نامه : ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات</div><div>پایان نامه : ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی</div><div>&nbsp;پایان نامه :ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن</div></div><div><div><br></div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div></div> text/html 2018-11-29T22:07:55+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/20 <div><div><br></div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: بهبود امکان سنجی شیوه نامه ای بر پایه امکان سنجی ریاضی- منطقی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: بهینه سازی پایدار مکان یابی هاب با محدودیت ظرفیت در یک محیط رقابتی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: توسعه مدل ریاضی برای بهبود کیفیت و سلامت محصول همراه با پایداری محیط زیست و کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع غذایی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: حل مسئله جریان کارگاهی دو مرحله ای انعطاف پذیر بدون وقفه</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین هاا زمان</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‏ها</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظر گرفتن محدودیت دسترسی به ماشین ها</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمانبندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو با استفاده از الگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف بیکاری ماشین ها</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره ای</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل سازی هم زمان سیستم های تولید سلولی پویا و قیمت فروش</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مساله مکان یابی- تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مساله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مسئله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق</div></div><div><div><br></div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div></div> text/html 2018-11-29T22:07:48+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/19 <div><div><br></div><div>پایان نامه&nbsp; صنایع : ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی عدس</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع : بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی عصاره های چای سبز</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته مهندسی صنایع : مدل سازی ریاضی تراکم باکتریایی سرمادوست ها در سس‌ مایونز</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : بررسی آنزیم شفاف ساز آب میوه و ارائه مدل سینتیکی برای آن</div><div>پایان نامه&nbsp; صنایع : آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته مهندسی صنایع: ارزیابی و مدیریت ریسک دهکده سالمندان با استفاده از روش FMEA</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی: ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارتقاء تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب درابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها وشبکه های عصبی مصنوعی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و ارائه راهکار انتخاب تاسیسات تهویه برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران مطالعه موردی دانشگاه ارومیه</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده ای شهری با افراز خطوط جاده ای و تنظیم هوشمند سیگنال های کنترل ترافیک</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم “</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌ زیست در هزاره سوم</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: زمانبندی به¬هنگام بر روی ماشین¬های موازی با سرعت¬های متفاوت با در نظر گرفتن تأثیر یادگیری و زمان آماده¬سازی و محدودیت مجموعه پردازش</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ارائه ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه مدلی جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل</div><div>پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات</div></div><div><div><br></div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div></div> text/html 2018-11-29T22:07:44+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/18 <div><div><br></div><div>پایان نامه: مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب مخلوط‌های دو جزیی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه و روغن سویای اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی</div><div>پایان نامه: مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی</div><div>پایان نامه : بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی در ماست و در شرایط شبیه‌ سازی شده گوارشی</div><div>پایان نامه : تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رایحه پنیر UF ایرانی</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی، تعیین اثر آنتی باکتریال عصاره پوست لیموترش برمیکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی</div><div>پایان نامه : مطالعه تخمیر و نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک به صورت منجمد و غیر منجمد</div><div>&nbsp;پایان نامه :ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه</div><div>&nbsp;پایان نامه:تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی</div><div>&nbsp;پایان نامه :استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن</div><div>&nbsp;پایان نامه :بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان</div><div>&nbsp;پایان نامه :پروژه بررسی روش¬های مختلف استخراج پروتئین و تولید پودر پروتئین از ماهی کیلکا</div><div>&nbsp;پایان نامه :سرب و کادمیوم در شیــرخشـک نوزادان</div><div><br></div><div>پایان نامه های رشته صنایع</div><div><br></div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; رشته مهندسی صنایع :ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع : ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع :طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; صنایع : پیش بینی رضایت مندی مشتریان پس از اجرای مولفه های استانداردهای مدیریت کیفیت</div><div>&nbsp;پروژه رشته صنایع غذایی : بررسی طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالکلی گازدار</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع : مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML</div><div>پایان نامه رشته صنایع غذایی : استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن</div><div>&nbsp;پایان نامه رشته صنایع غذایی : بهینه سازی فرآیند خشک کردن حلقه های پیاز</div><div>&nbsp;پایان نامه رشته کشاورزی – صنایع غذایی :بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : بررسی اثر روش خشک کردن ترکیبی بر روی خصوصیات کیفی ازگیل ژاپنی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : بررسی آلودگی بستنی های سنتی شهرگرگان به باکتری های اشریشیاکلی</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : بررسی اثر نانوذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون</div><div>پایان نامه رشته مهندسی صنایع : بررسی اثر نانوذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر خواص مکانیکی</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی گیاهی</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع : بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی با عنوان : مصرف ماست در ایران و جهان</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم¬های ترکیبی زیست تخریب پذیر</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع با موضوع سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران</div><div>پایان نامه&nbsp; صنایع : بررسی اثر پیش فرایند های اسمز واولتراسونیک بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درکیوی</div><div>پایان نامه&nbsp; صنایع : بررسی اثر پیش فرایند های اسمز و میدان های الکتریکی پالسی بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درهویج</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع غذایی : بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت</div><div>پایان نامه&nbsp; رشته صنایع : ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی آفتابگردان</div></div><div><div><br></div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div></div> text/html 2018-11-29T22:07:43+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/17 <div><div><br></div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : بررسی اثرکربوکسی متیل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصیات حسی و شیمیایی ناگت میگویفراسودمند</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی و ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک</div><div>&nbsp;پایان نامه : پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با استفاده از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا</div><div>پایان نامه : بررسی تاثیر عصاره موسیر و زردچوبه و ترکیب آنها بر مدت ماندگاری خمیر ماهی کپور در شرایط انجماد 18- درجه سانتی گراد</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت</div><div>پایان نامه :مدل¬سازی عوامل موثر بر تخمیر سرکه خارک تحت تیمار آغازگر استیکی غالب در آن</div><div>&nbsp;پایان نامه : بررسی روش¬های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق</div><div>&nbsp;پایان نامه : بررسی روش¬های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی انبارداری</div><div>&nbsp;پایان نامه :استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی اثر رزماری تازه و عصارهآن بر ماندگاری گوشت شتر طی نگهداری در یخچال</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های فیزیک وشیمیایی و حسی خامه و مقایسه آن با خامه معمولی</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی و مقایسه میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی و مقایسه آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی بار میکروبی غذاهای بیمارستانی (قبل و بعد از پخت)</div><div>پایان نامه :استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی و مقایسه آن با نیترات بعنوان نگه دارنده مرسوم</div><div>&nbsp;پایان نامه :: بررسی روش¬های مختلف استخراج حلالی (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولا در طی سرخ کردن عمیق</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز</div><div>&nbsp;پایان نامه : بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت</div><div>پایان نامه : بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای</div><div>پایان نامه : ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)</div><div>پایان نامه : ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین</div><div>پایان نامه : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند</div><div>پایان نامه: بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : طراحی بسته‌بندی برای بهبود ماندگاری مغز گردوی تازه</div><div>پایان نامه: بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی</div><div>پایان نامه : بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی</div><div>پایان نامه: بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات</div><div>پایان نامه: بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا</div><div>&nbsp;پایان نامه : بررسی اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو</div><div>پایان نامه: بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن</div><div>&nbsp;پایان نامه : بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی</div><div>پایان نامه : بررسی¬ تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)</div><div>پایان نامه : بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی</div><div>&nbsp;پایان نامه : بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ</div><div>پایان نامه: تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری</div><div>پایان نامه: تاثیرشرایط و روشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون</div></div><div><br></div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div> text/html 2018-11-29T22:07:43+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/16 <div><br></div><div>&nbsp;پایان نامه :شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA</div><div>&nbsp;پایان نامه:طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به¬عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه</div><div>پایان نامه :طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روشهای کمومتریکس</div><div>&nbsp;پایان نامه : بررسی پلیمریزاسیون وینیل استات با 1- هگزن</div><div>پایان نامه :محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی</div><div>&nbsp;پایان نامه:محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید</div><div>&nbsp;پایان نامه :مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت</div><div>پایان نامه :مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی¬فنیل دی¬آزن ، -دی¬فسفن ، -دی¬آرسن و -دی¬استیبن با استفاده از روش¬های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO</div><div>&nbsp;پایان نامه:مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده</div><div>&nbsp;پایان نامه :مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی</div><div>پایان نامه :مطالعه تئوری بر روی توتومری¬های زانتین و بر هم¬کنش این مولکول با آب و یون¬های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال</div><div>&nbsp;پایان نامه :مطالعه نظری 5-آمینولوولینیک اسید با نانولوله¬های کربنی به عنوان حامل¬های انتقال دارو</div><div>&nbsp;پایان نامه:مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو</div><div>&nbsp;پایان نامه:مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi -ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها</div><div>پایان نامه :مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی</div><div>&nbsp;پایان نامه :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم</div><div>پایان نامه :واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو</div><div>&nbsp;پایان نامه:واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس</div><div>&nbsp;پایان نامه :یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید</div><div>&nbsp;پایان نامه :مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید</div><div>&nbsp;پایان نامه:ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری</div><div>پایان نامه :مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر</div><div>&nbsp;پایان نامه :حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; درباره حذف گوگرد</div><div>&nbsp;پایان نامه :سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با استفاده از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر</div><div>رساله دکتری شیمی آلی دانشگاه اصفهان</div><div>پایان نامه درباره نانو¬ساختار¬های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات</div><div>پایان نامه سنتز و شناسایی لیگاند¬های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل¬آلدهید…</div><div>پایان نامه:پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP</div><div>پایان نامه:سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)</div><div><br></div><div>دانلود در سایت 40y.ir</div> text/html 2018-11-29T22:07:43+01:00 10cec.ir آموزش یار لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir http://10cec.ir/post/14 <div><br></div><div>پایان نامه :کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : سنتز کمپلکس های پلاتین (II) شامل لیگاند بی فسفین</div><div>پایان نامه : مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان</div><div>پایان نامه : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول</div><div>پایان نامه : بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم (متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)</div><div>پایان نامه : شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.</div><div>پایان نامه : ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا</div><div>پایان نامه&nbsp; : ارزیابی روشهای موجود تشکیل رسوب واکس و ارائه ی یک روش بهبود یافته</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(3P)با متان و اتان</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین¬ها با استفاده از ایمین¬های مزدوج، استر استیلنی</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; :مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله</div><div>پایان نامه&nbsp; : مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا</div><div>پایان نامه : سنتز گزینش¬پذیر برخی از مشتق¬های دی¬هیدرو¬پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس¬کومارین از طریق واکنش¬های سه¬جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید</div><div>&nbsp;پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2</div><div>پایان نامه :تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت</div><div>&nbsp;پایان نامه&nbsp; : سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی</div><div>&nbsp;پایان نامه:طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری با HPLC</div><div>&nbsp;پایان نامه:مطالعه تئوری برهم¬کنش در کلاسترهای H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2)</div><div>پایان نامه :طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio</div><div>&nbsp;پایان نامه:Fe3O4پیریمیدین-5-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،2]بررسی سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو</div><div>&nbsp;پایان نامه :روش جدیدی در سنتز 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل ها</div><div>&nbsp;پایان نامه:استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula</div><div>&nbsp;پایان نامه:استفاده از مزوپروسSnO2/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو</div><div>&nbsp;پایان نامه:اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم-کنش ساختار DNA¬-i-motif با تاموکسیفن و اندازه¬گیری الکتروشیمیایی آن</div><div>&nbsp;پایان نامه :اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم¬ کننده و شتاب¬ دهنده</div><div>&nbsp;پایان نامه :اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری</div><div>پایان نامه :اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی اثر گونه¬ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ</div><div>پایان نامه :بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف</div><div>پایان نامه :بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت¬های ثانویه و اثرآنتی¬اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.</div><div>&nbsp;پایان نامه :بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو¬راکتور¬های متمرکز کننده</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری 5-4-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید</div><div>پایان نامه :بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری</div><div>&nbsp;پایان نامه:بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)</div><div><br></div><div><br></div><div>لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت:&nbsp; 40y.ir</div> text/html 2018-08-23T21:41:57+01:00 10cec.ir آموزش یار تعاریف هوش عاطفی ازدیدگاه صاحب نظران http://10cec.ir/post/12 <div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; روانشناسان انواع هوش رادر3گروه اصلی دسته¬بندی کرده¬اند :1)هوش انتزاعی : به معنای توانایی ادراک وبکارگیری ماهرانه ازنمادهای ریاضی وکلامی می¬باشد.2 ) هوش¬عینی : به معنای توانایی ادراک برخوردماهرانه باموضوعات می¬باشد.3) هوش¬اجتماعی : به معنای توانایی ادراک دیگران است. (جانسون وایندویک،1999، ص 48 ،به نقل ازخان محمدی) ریشه هوش عاطفی ازمفهوم هوش اجتماعی که اولین بارتوسط ثراندیک تعریف شده، نشأت می گیرد. مفهوم هوش عاطفی یک اصطلاح فراگیراست که مجموعه¬ ی گسترده¬ای ازمهارتها وخصوصیات فردی را دربرمی-گیردومعمولابه مهارتهای میان فردی ودرون فردی اطلاق می¬گردد که فراترازحوزه مشخصی ازدانش پیشین بهره هوشی(IQ) و ومهارت فنی یا حرفه¬ای می¬باشد. صاحب نظران، هوش عاطفی رابا توجه به ویژگیها وکارکردهای آن به صورت زیر تعریف کرده اند:</font></div><div><font size="3">دانیل گولمن : هوش عاطفی مهارتی است که دارنده آن می‌تواند ازطریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، ازطریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی، تأثیرآنها رادرک کند واز طریق مدیریت روابط ، به شیوه‌ای رفتارکند که روحیه خودودیگران را بالا ببرد .&nbsp;</font></div><div><font size="3">جان مایروپیترسالوی : هوش عاطفی توانایی ارزیابی، بیان وتنظیم عاطفه خود ودیگران واستفاده کارآمداز آن است. (دوستار، 1382، ص54)</font></div><div><font size="3">«بار- آن » : هوش عاطفی تواناییهای یك شخص درمواجهه باچالشهای محیطی است وموفقیتهای فرد را درزندگی پیش بینی می كند. (وثوقی کیا ،1383، ص2(&nbsp;</font></div><div><font size="3">بار ـ آن معتقد است که هوش عاطفی (هیجانی ) مجموعه از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌هایی است که فرد برای سازگاری مؤثر با محیط و بدست آوردن موفقیت درزندگی کسب می‌کند. از نظر وی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی ـ هیجانی طی زمان رشد و تغییر می‌کنند و می‌توان از طریق آموزش و برنامه‌های اصلاحی آنها را بهبود بخشید (بار-آن ، پارکر ،2000).</font></div><div><font size="3">از نظر وی‌سینگر هوش عاطفی (هیجانی) استفاده هوشمندانه ازعواطف است. به این صورت که شما آگاهانه ازعواطف خود استفاده می‌کنید و رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود هدایت می‌کنید تا به نتایج جالب توجهی دست یابید. (وی سینگر، 1998).</font></div><div><font size="3">بنابراین، هوش عاطفی را می توان به كارگیری قابلیتهای عاطفی خودودیگران، دررفتارفردی وگروهی برای کسب حداکثرنتایج، تعریف كرد.</font></div><div><font size="3">تاریخچه هوش عاطفی&nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;دوهزارسال پیش افلاطون گفت:«تمام یادگیری ها دارای یک زیربنای عاطفی هستند». براساس گفته ی افلاطون ازآن زمان تاکنون دانشمندان، پژوهشگران وفیلسوفان زیادی درجهت اثبات یا نفی نقش احساسات، مطالعات زیادی انجام داده اند. مبحث هوش عاطفی به سال1985برمی گردد كه یك دانشجوی مقطع دكتری رشته هنردریكى ازدانشگاههاى آمریكا پایان نامه ا ى رابه اتمام رسانید كه درآن هوش عاطفی (هوش هیجانى) رامطالعه كرده بود. سپس درسال990 دواستاد دانشگاه درآمریكاجان مایر و پیترسالوی دو مقاله درموردهوش عاطفی نوشتند وپژوهشهای خود را درا ین رابطه آغاز كردند. این دواستاد دریافتند كه برخی ازافراد درشناخت احساسات خودودیگران و حل مشكلات احساسی و عاطفی توانمند ترهستند آنان نقل می كنند كه نظریه آنها درموردهوش عاطفی، عامل انگیزه گلمن برای نوشتن كتاب پرفروش خود درسال 1995 گردید. نتایج تحقیقات گلمن (۱۹۹۵ ) نشان می دهد مدیری که ازهوش عاطفی زیادی برخوردارباشد وازنظر فنی تجربیات لازم را داشته باشد، با آمادگی بیشتری نسبت به دیگران به رفع تعارضها وضعفهای گروهی درسازمان خواهدپرداخت. از آغازدهه1990 بحث درزمینه اثرات روان شناختی هیجان وکارکردهای انطباقی آن ونیزماهیت رابطه هیجان وشناخت با معرفی مفهوم هوش عاطفی ابعاد تازه ای به خودگرفت. درواقع مفهوم هوش عاطفی آخرین پیشرفت درزمینه فهم رابطه بین هیجان وتفکربوده ومحققان براین باورندکه کاربرد مفهوم "هوش" یک استعاره مناسب برای سازه ای است که ازآن با واژه هوش عاطفی یاد می شود. ابداع این مفهوم توسط سالووی و مایردردهه 1990صورت گرفت. (سالووی و مایر، 1997) این پژوهشگران درتعریف خود چهار مؤلفه پایه راذکرکرده اند که عبارتنداز:1- ادراك و ابراز هیجان&nbsp; 2- تسهیل عاطفی تفکر3 - فهم و تحلیل هیجانها وبکارگیری آگاهی عاطفی4- تنظیم واکنشی هیجان جهت ارتقای رشدعاطفی وعقلانی. بنابراین می توان کفایتهای اساسی درگیردرهوش عاطفی راشامل ادراك عاطفی درخودودیگران، فهم این هیجانها واداره هیجان ذکرنمود. بسیاری ازپژوهشگران براین فرض اند که بین هوش عاطفی وعملکردمؤثردرتطابق با اقتضائات روزمره زندگی پیوند وجود دارد. هوش عاطفی عامل مؤثروتعیین کننده دربرآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت درمدرسه وتحصیل، موفقیت درشغل وروابط بین شخصی وبه طورکلی درکنش وری سلامت می باشد سیاروچی وهمکاران، 2002و لاونیس2005 دریافتند که هوش عاطفی بالا با سلامت عمومی بالا همبسته است وبا رفتارهای خطرآفرین کشیدن سیگاررابطه منفی داردومتغیربسیاراساسی درکنش وری های سلامت وسبک زندگی شخصی می باشد.( عابدی، 1388)</font></div><div><font size="3">&nbsp;درسال 1989، "آیمان ساواف "، بازرگان ومدیربین المللی به تحقیق درزمینه عاطفی پرداخت. اوخبرنامه ای تخصصی گردآوری کردوریاست مؤسسه غیرانتفاعی آموزش درزمینه عاطفی را به عهده گرفت. دکتر"رابرت کوپر " به ارزیابی تحقیق جهانی درزمینه شعورعاطفی درتجارت وعرصه های مربوط پرداخت. درنتیجه این تلاش چندساله یک شرکت جدید تأسیس شد : صنایع دانش پیشرفته."کوپر "و"ساواف "باهمکاری"استراوریولی&nbsp; "مدیرعامل شرکت تجاری واحد سنجش ورهبری به نام سیستم های"ای سای " وگروه تحقیقی وی به رهبری دکتر"کارن تروکی " اولین نقشه میزان عاطفه وتاریخچه عاطفه اداری راکه ازلحاظ آماری ومعیارسنجی معتبراست تهیه کردند."ساواف برای اولین بارالگوی چهاراصل عاطفی را پیشنهاد کردوباهمکاری"کوپر"رئوس مطالب کتاب مدیریت عشق ووعاطفه راتنظیم کردند. وقتی کارتحقیق ونوشتن به طور جدی آغازشد"رابرت کوپر" تحقیق درزمینه عاطفه اداری راآغاز نمود وآن را به زبان خود بیان نمود. اوبااستفاده ازمغزتحلیل گروتحقیق درزمینه رفتارومثالهایی ازسالها مشاوره خود وتوسعه رهبری با تعدادی ازسازمانها ی عمده ایالات متحده وکانادا، چهاراصل شعورعاطفی را ارائه می دهدکه عبارتندازالگویی کارآمدکه به کمک"ساواف"مدیر ورئیس مؤسسه تحصیل درزمینه عاطفی آن را تدوین کرده است. بحث"کوپر"براساس ترکیب تحقیق مبتکرانه روزوتجربه رهبران سراسر دنیا قراردارد. (عزیزی، 1386 ، ص20)</font></div><div><br></div> text/html 2018-08-23T21:41:30+01:00 10cec.ir آموزش یار آزمون‌های هوش http://10cec.ir/post/11 <div><font size="3">&nbsp; &nbsp; انواع مختلف آزمونهای هوشی وجود دارد که هریک ازآنها هوش رااززاویه جداگانه وکمی متفاوت از بقیه مطرح می‌کند. با این همه ، اکثراین آزمونها سعی می‌کنند استعدادهایی را اندازه بگیرند که می‌توانند نتایج تحصیلی را بهتر منعکس کنند. ازجمله تقسیم ‌بندی آزمونهای هوش تقسیم براساس فردی یا گروهی بودن آزمونهاست. (گنجی ، 1379، ص138)</font></div><div><font size="3">آزمون‌های فردی هوش:&nbsp; اولین آزمون هوش که درمقیاس بسیاروسیع مورد استفاده قرارمی‌گیرد، آزمون استنفورد- بینه است. به طورخلاصه، این آزمون ازروی آزمونی که برای اولین باردراوایل قرن 20 به وسیله آلفرد بینه درفرانسه ساخته شده بود بوجود آمد. لوئیزترمن درسال 916، آزمون بینه رادر دانشگاه استنفورد آمریکا، به منظور اندازه گیری هوش کودکان 3 تا 16 سال آمریکایی موردتجدید نظر قرار داد وآن را آزمون استنفورد – بینه نامید. آخرین تجدید نظر این آزمون در سال 1985 انجام گرفت.&nbsp;</font></div><div><font size="3">منظورازاجرای انفرادی آزمون این است که آزمایشگردرهرنوبت تنها می‌تواند یک آزمودنی را بیازماید درنخستین تجدید نظردراین آزمون، نتیجه آزمودنی به صورت سن عقلی بیان می‌شد. سن عقلی یعنی این که کودک درپاسخگویی به آزمون، توانایی چه سنی را داشت. مثلاً اگریک کودک هفت ساله نتیجه متوسط کودکان هشت ساله را بدست می‌آورد، می‌گفتند که سن عقلی یا توانایی ذهنی&nbsp; کودکان 8 سا له را دارد. عیب آزمون سن عقلی این بود که عدد نسبی نبود ومیزان عقب ماندگی پیشرسی را به طور دقیق نشان نمی‌داد. مثلا اگرسن عقلی یک کودک 6 ساله ،5 سال وسن عقلی یک کودک 2 ساله، 11سال بود ظاهراً هر کدام یک سال عقب ماندگی داشت. امّا واقعیت این است که کودک 6 ساله عقب مانده ترازکودک 2 ساله بود. زیرا اهمیت عقب‌ماندگی درسنین پایین، بیشتر است. برای از بین بردن این عیب، ضریب هوشی یاهوشبهر رامحاسبه می‌کنند که یک عدد نسبی است ورابطه سن عقلی و تقویمی را نشان می‌دهد. برای محاسبه ضریب هوشی، سن عقلی را برسن&nbsp; تقویمی تقسیم می‌کنند و برای این که عدد بدست آمده اعشار نداشته باشد، آن را در 100 ضرب می‌کنند. بنابراین فرمول محاسبه ضریب هوشی چنین خواهد بود. بدین ترتیب اگر سن عقلی کودک 7 ساله، 8 سال باشد، ضریب هوشی او 114خواهد بود. دراین فرمول، اگر صورت ومخرج کسربرابرباشند، یعنی اگرسن عقلی وسن تقویمی یکسان باشند، ضریب هوش 100 خواهد بود.&nbsp; بنابراین، می‌توان گفت که کودک عادی یا بهنجار کودکی است که سن عقلی وسن تقویمی او برابرند. به عبارت دیگر، کودک بهنجارتوانایی‌های سن خود را دارد. امروزه نتایج حاصل ازآزمون استنفورد- بینه را به این صورت تفسیرمی‌کنند که نتیجه آزمودنی را با نتایج نمونه‌ای از آمودنیهای همان سن مقایسه می‌کنند.&nbsp; (همان منبع، ص138)</font></div><div><font size="3">آزمونهای و کسلر:&nbsp; درمیان سایرآزمونهای انفرادی هوش ، می‌توان به آزمونهای وکسلر اشاره کرد. در سال 937 ، دیوید وکسلر، در نیویورک ، تصمیم می‌گیرد، با استفاده ازروش متفاوت ازروش ترمن، آزمون هوشی تهیه کند. ترمن سوالات آزمون استنفورد- بینه را براساس سن تنظیم کرده بود، اما وکسلر، سئوالات آزمون خود را براساس درجه دشواری تنظیم می‌کند. وکسلر، درمجموع سه مقیاس فراهم می‌آورد : برای کودکان 3 تا 6 ساله ، برای کودکان 5 تا 15 ساله وبرای بزرگسالان.</font></div><div><font size="3">تفاوت دیگربین آزمون استنفورد- بینه وآزمونهای و کسلراهمیت دادن آنها به اندازه‌گیری استعدادهای&nbsp; کلامی است. آزمون استنفورد - بینه برای اندازه‌گیری استعدادهای کلامی تهیه شده است، درصورتی که مقیاسهای وکسلرطوری تهیه شده‌اند که استعدادهای کلامی وغیرکلامی را بطوریکسان اندازه می‌گیرند (نصف کلامی ونصف غیر کلامی(دیدگاه وکسلردوامتیازدارد. می‌توان استعدادهای کلامی وغیرکلامی را به طورجداگانه یا با هم اندازه گرفت. وافرادی هم که زبان آزمون را نمی‌دانند یا نمی‌توانند حرف بزنند تحت آزمایش قرارگیرند. لزومی نداردکه قسمت کلامی آزمونهااجرا شود. زیراهرآزمون فرعی نتایج مستقل فراهم می‌آورد.&nbsp; (همان منبع، ص141)</font></div><div><font size="3">آزمونهای گروهی هوش: امروزه اکثرآزمونهای هوش مورداستفاده آزمونهای گروهی است نه آزمونهای فردی . آزمونهای فردی برای تشخیص بسیارمفیدهستند. زیرابوسیله روان‌شناسانی بکاربرده می‌شوند که نه تنها، برای کنترل پاسخهای خوب وبد، آموزش دیده‌اند، بلکه درباره تفسیرناکامی‌ها، دشواریهای هردوموارد دیگرتجربه دارند. با این همه اجرای آزمونهای فردی به زمان زیادی نیازدارد(تقریبا بین یک تا دوساعت) ومقرون به صرفه نیست. روان‌شناسان نیزباید سا لها آموزش ببینندوتجربه کسب کنند تا بتوانند صلاحیت لازم برای اجرای آزمونهای فردی رابه دست آورند. علاوه برموارد بالا، بزرگترین مسأله دراستفاده ازآزمونهای فردی این است که رفتارآزماینده، نمی‌تواند درموردهمه آزمودنیها یکسان باشد. خستگی حاصل ازآزمودن چند آزمودنی به دنبال یکدیگر، دخالت عوامل بیرونی وحوادث غیرمنتظره، می‌توانند توضیح دستورالعمل، برخورد باآزمودنیها وتفسیرنتایج را تحت تأثیرقراردهند. برای صرفه جویی درزمان وهزینه وبرای ایجادشرایط حتی الامکان یکسان برای همه آزمودنیها، روان‌شناسان آزمونهای گروهی تهیه کرده‌اند. آزمونهای گروهی آنهایی است که درهرنوبت برروی تعدادزیادی ازافراد به اجرا درمی‌آید که ازجمله آنها آزمون نظامی آلفا، آزمونهای نابسته به فرهنگ کتل وآزمون ترسیم آدمک است . (همان منبع، ص143)</font></div><div><font size="3">آزمون نظامی آلفا : آزمونهای گروهی هوش، برای اولین بار، درجنگ جهانی اول بوسیله ارتش آمریکا مورداستفاده قرار گرفت. زیرالازم بود دومیلیون سربازدرکمترین زمان تحت آزمایش قرار گیرند واستفاده ازآزمونهای فردی برای این کارغیرممکن بود. گروهی ازروان‌شناسان مأموریت یافتند تااولین گروه آزمون گروهی هوش را که آلفا نام گرفت تهیه کنند.این آزمون که اولین آزمون مداد- کاغذی بود، می‌توانست استعدادهای شناختی، مثل استدلال ریاضی، مقیاس وقضاوت علمی رااندازه بگیرد.&nbsp;</font></div><div><font size="3">آزمون نابسته به فرهنگ کتل : آزمونهای نابسته به فرهنگ کتل ازسه مقیاس زیر تشکیل می‌شوند: برای کودکان4 تا 8 ساله، برای عقب مانده‌های ذهنی، برای کودکان 8 تا 4 ساله، برای بزرگسالانی که کمترازدیپلم سواد دارند وبرای اکثرکسانی که مقیاس از50 سال دارند.&nbsp; برای سطوح بالاترازدیپلم برای دانشگاهیان و بزرگسالان باهوش. این آزمون ، اجازه می‌دهد تا توانایی استدلال، براساس درک آزمودنی ازقوانین حاکم بر تصاویرهندسی ارزشیابی شود.&nbsp;</font></div><div><font size="3">آزمون ترسیم آدمک:&nbsp; آزمون ترسیم آدمک خانم فلورانس کودیناف، با این استدلال بوجود آمد که کودکان همه فرهنگها امکان دارد که اشخاص رامشاهده کنند وروابط موجودبین اجزاوکل را به خاطر بسپارند. دستورالعمل آزمون بدین صورت است که از کودک می‌خواهند تا شکل یک آدم را بکشد آزمون آدمک نیزجزآزمونهای نابسته به فرهنگ به حساب می‌آید. آزمونهای نابسته به فرهنگ برای حذف اثر فرهنگ در اندازه‌گیری هوش تهیه شده‌اند. اماآنها نیز نتوانسته‌اند به نویدهایی که داده بودند بطورکامل عمل کنند. دراین آزمونها نیزکودکان فرهنگهای غنی بهترازکودکان فرهنگهای فقیر موفق می‌شوند . به طورخلاصه انواع آزمونهای هوش درجدول شماره 1-2نشان داده شده است .</font></div><div><font size="3">جدول شماره 1-2انواع آزمونهای هوش</font></div><div><font size="3">انواع آزمون های هوش<span style="white-space:pre"> </span>نوع آزمون مورد استفاده</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هوش فردی<span style="white-space:pre"> </span>آزمون استنفورد- بینه، که برای اولین باردراوایل قرن 20به وسیله آلفرد بینه درفرانسه ساخته شد.</font></div><div><font size="3">آزمون‌های و کسلر، که درسال 937 ،توسط دیوید وکسلر، در نیویورک ساخته شد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هوش گروهی<span style="white-space:pre"> </span>آزمون نظامی آلفا، که برای اولین بار، در جنگ جهانی اول بوسیله ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت .</font></div><div><font size="3">آزمون نابسته به فرهنگ کتل که ازسه مقیاس تشکیل شده است.</font></div><div><font size="3">آزمون ترسیم آدمک ، خانم فلورانس کودینا ف</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">استفاده بجا و نابجا ازآزمونهای هوشی: کارفرمایان مربیان ودرمانگران به طوردایم وبه منظورهای مختلف، ازآزمونهای گروهی و فردی هوش استفاده می‌کنند. کارفرمایان آزمونهای هوشی را برای استخدام وارتقا ء کارمندان بکارمی‌برند. مدارس، برای شناسایی نیازهای دانش آموزان واندازه گیری استعدادهای آنهاازآزمونها کمک می‌ گیرند تا درنهایت بتوانند آنها را برای رشته‌های مناسب راهنمایی کنند. درمانگران ازآزمونهای هوشی به دلایل مختلف کمک می‌گیرند، از جمله برای پی بردن به این که رفتاربیماران متناسب با سطح توانایی ذهنی آنها هست یا نه. با این همه چون هوش خیلی وسیعتر ازآن است که آزمونها اندازه می‌گیرند، نباید درتصمیم نتایج آزمونهای هوشی افراط کرد. روان‌شناسان وافراددیگری که آزمونهای هوشی رابه کارمی ‌برند با ید ازمحدودیتهای نتایج آنهاآگاه باشندوازاطلاعات دیگر نیز کمک بگیرند. گاهی دیده می‌شود که افرادتازه کار، قدرت پیش‌بینی خارق العاده برای آزمونها قائل می‌شوند نتایج آزمونهای هوشی گاهی برای پیش‌بینی موفقیت دراکثرجنبه‌های رفتاری مورد استفاده قرارمی‌گیرد. اما تحقیقات نشان داده است که متغیرهای دیگری ازجمله خلاقیت، سطح انگیزش ومهارت های حسی- حرکتی نیز می توانند شاخص‌های خوبی برای پیش بینی موفقیت درآینده باشند. در پیش‌بینی موفقیتها ، تنها برنتایج آزمونهای هوشی متکی شدن، درواقع ساده نگاری ومحدود پنداشتن فرایند موفقیت است .نتایج آزمونهابه شدت تحت تأثیرفرهنگ خانواده، اجتماع وتجربه‌های قبلی قرارمی‌گیرد. وبدین صورت که اعضای خانواده‌های تحصیل کرده ومرفه معمولاً نتایج بهتری به دست می‌آورند. درصورتی که افرادخانواده ها ی کم سوادواقعیت‌های قومی نتایج ضعیفی کسب می‌کنند. بااین که روان‌شناسان برای کاهش این تبعیض سعی کرده‌اند، آزمونهای نابسته به فرهنگ بسازند، اما تا امروزدراین تلاشها خیلی موفقیت آمیز نبوده است.&nbsp; به همین دلیل، احتمال دارد که برخی آزمونهای هوشی درموردآزمودنیهایی به کاررود که برای آنها مناسب نیست. مثلا آزمودنی که درسطح تهران استاندارد شده است، نمی‌توان کودکان شهرستانی را تحت آزمایش قرارداد ودرمورد آنها پیش‌بینی‌های مهم به عمل آورد .( همان منبع، ص143)</font></div><div><br></div> text/html 2018-08-23T21:41:03+01:00 10cec.ir آموزش یار انواع هوش http://10cec.ir/post/10 <div><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">انواع هوش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;در سال 1983، هاروارد گاردنر تئوری خود را تحت عنوان هوش چندگانه&nbsp; معرفی نمود. او این ایده را ایجاد کرد که هوش را نمی توان تحت یک عنوان کلی در نظر گرفت و بعنوان یک چیز منفرد دانست و آنرا با یک ابزار ساده اندازه گیری کرد.وی هفت نوع هوش رادراین تئوری مطرح نمود ودراین اواخر هوش طبیعیدان رااضافه نموده وعنوان کرده که ممکنست احتمالات دیگری شامل روحی&nbsp; وتجربی&nbsp; نیزوجود داشته باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش دیداری / فضایی&nbsp; &nbsp;: این نوع هوش توانایی درک پدیده های بصری است. یادگیرنده های دارای این نوع هوش ، گرایش دارند که با تصاویرفکرکنند وبرای به دست آوردن اطلاعات نیازدارند یک تصویرذهنی واضح ایجاد کنند. آنها ازنگاه کردن به نقشه ها، نمودارها، تصاویر، ویدیووفیلم خوششان می آید. مهارت های آنها شامل مواردزیراست : درک نمودارها وشکل ها، طراحی، نقاشی، ساختن استعاره ها وتمثیلهای تصویری، تفسیرتصاویردیداری.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش کلامی/ زبانی&nbsp; : این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان. این یادگیرنده ها مهارت های شنیداری تکامل یافته ای دارند ومعمولا سخنوران برجسته ای هستند. آنها به جای تصاویر، با کلمات فکر می کنند. مهارتهای آنها شامل مواردزیرمی شود: گوش دادن، حرف زدن، قصه گویی، توضیح دادن، تدریس، درک قالب ومعنی کلمه ها، قانع کردن دیگران به پذیرفتن نقطه نظر آنها.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش منطقی / ریاضی&nbsp; &nbsp;:&nbsp; هوش منطقی / ریاضی یعنی توانایی استفاده ازاستدلال، منطق واعداد. این یادگیرنده ها به صورت مفهومی با استفاده ازالگوهای عددی و منطقی فکرمی کنند وازاین طریق بین اطلاعات مختلف رابطه برقرارمی کنند. مهارتهای آنها شامل این مواردمی شود: مسئله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطلاعات، انجام محاسبات پیچیده ریاضی، کار کردن با شکلهای هندسی.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش بدنی/جنبشی&nbsp; :&nbsp; این هوش یعنی توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن واستفاده ازاشیاء. ین یادگیرنده ها خودشان را از طریق حرکت بیان می کنند. آنها درک خوبی ازحس تعادل وهماهنگی دست وچشم دارند(به عنوان مثال دربازی با توپ)مهارتهای آنها شامل این موارد می شود : رقص، هماهنگی بدنی، ورزش، هنرپیشگی، تقلید حرکات.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش موسیقی / ریتمیک :&nbsp; این نوع هوش یعنی توانایی تولید و درک موسیقی. این یادگیرنده ها با استفاده از صداها، ریتم ها و الگوهای موسیقی فکرمی کنند. آنها بلافاصله چه با تحسین وچه با انتقاد ، به موسیقی عکس العمل نشان می دهند. خیلی از این یادگیرنده ها بسیاربه صداهای محیطی (ما نند صدای زنگ، صدای جیرجیرک وچکه کردن شیرهای آب) حساس هستند. مهارتهای آنها شامل موارد زیرمی شود : آواز خواندن، سوت زدن، نواختن آلات موسیقی، آهنگ سازی، بیاد آوردن ملودی ها.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش بین فردی&nbsp; : یعنی توانایی ارتباط برقرارکردن وفهم دیگران. این یادگیرنده ها سعی می کنند چیزها راازنقطه نظرآدمهای دیگرببینند تا بفهمند آنها چگونه می اندیشند واحساس می کنند.آنها معمولاًتوانایی خارق العا ده ای دردرک احساسات، مقاصد وانگیزه ها دارند. آنها معمولاًسعی می کنند که درگروه آرامش را برقرار کنند وهمکاری را تشویق کنند. ایشان هم ازمهارتهای کلامی (مانند حرف زدن) وهم مهارتهای غیرکلامی (زبان بدن) استفاده می کنند تا کانالهای ارتباطی با دیگران برقرار کنند. مهارتهای آنها شامل موارد زیرمی شود : دیدن مسائل ازنقطه نظردیگران (نقطه نظردوگانه)، گوش کردن، برقراری روابط مثبت با دیگر مردم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش درون فردی :&nbsp; این هوش یعنی توانایی درک خود وآگاه بودن ازحالت درونی خود. این یادگیرنده ها سعی می کنند احساسات درونی، رؤیاها، روابط با دیگران ونقاط ضعف وقوت خودرادرک کنند. مهارتهای آنها شامل مواردزیرمی شود : تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی خود، آگاهی ازاحساسات درونی، تمایلات و رؤیاها، ارزیابی الگوهای فکری خود، باخود استدلال و فکر کردن. (گاردنر،1983)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش عاطفی (هیجانی)&nbsp; : گلمن ازبین 7نوع هوشی که گاردنربیان کرده بودکه آنهاعبارتنداز:1) زبان شناختی2) منطقی 3) موزیکال&nbsp; 4) جنبشی 5) فضایی/بصری6) هوش درون فردی7) هوش¬میان فردی بودند، ازهوش درون فردی به مفهومی به نام" فرا حالتی"رسید که طبق تعریف گولمن یعنی آگاهی ازعواطف خودمان. او با این مفهوم، مدل مایروسالووی را تعدیل کرد. گلمن درتعریف هوش عاطفی می¬گوید: "مهارتی که دارنده¬ی آن می¬تواند ازطریق خود اگاهی روحیات خود را کنترل کند وازطریق خود مدیریتی آن را بهبود دهد وازطریق همدلی تأثیرآن را درک کند وازطریق مدیریت روابط ، به شیوه هایی رفتار کند که روحیه خودودیگران رابالا ببرد".(گلمن&nbsp; 2001). ازدیگر هوشهای ذکر شده می توان به مواردزیرنیز اشاره نمود:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش مصنوعی : هوش مصنوعی طبق تعریف، شاخه ای ازدانش به حساب می آید كه به ماشینها وابزارهای ساخت دست بشرتوانایی پیدا كردن راه حلهای مناسب برای حل مسائل پیچیده مطرح شده برای آنها را می دهد والبته این ویژگی باید براساس روشهای مورداستفاده ذهن انسان باشند وبراساس الگوهای رفتاری هوش انسان بنیانگذاری شده باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش معنوی&nbsp; &nbsp;:اشاره داردبه مهارتها، توانائیهاورفتارهای لازم برای : توسعه وحفظ ارتباط با منشأ غایی همه موجودات، كامیابی درجستجوی معنی زندگی، یافتن یك مسیر اخلاقی كه به هدایت ما درزندگی كمك نماید، درك معنویات وارزشها درزندگی شخصی وروابط بین فردی .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای هوش معنوی 10 جزء را مطرح نموده اند :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 -عقل شهودی : نوربصیرت كه به مااجازه می دهد درموردجنبه های خاصی&nbsp; ازواقعیت، خیالبافی كنیم. همچنین این ویژگی حس درك هیبت وعظمت خلقت وحس خود شناسی را امكان پذیر می نماید.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">2- ادراک مستدل : نقطه مقابل عقل شهودی است. این فرآیندشامل :&nbsp; ترسیم، توسعه وتحلیل بصیرت بدست آمده ازطریق شهود بخاطرروشن كردن معنا وجزئیات خاص بصیرت ما است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">3 - آگاهی بر خواست و نیت : با تركیب عقل شهودی وادراك مستدل ما قادرخواهیم بود كه به یك حالت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانستن وارد شویم، دانستن كامل هدف خواستهایمان.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">4- عشق و شفقت : نعمت عشق بیانگرجریان نامحدودعشق وانرژی الهی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">5- قدرت وعدالت متمرکز : نقطه مقابل عشق، زورومحدودیت است. زمانیكه درشكل مثبت ظهوریابد نشان دهنده عدالت وانصاف خواهد بود. این ویژگی ،ایجاد كننده نظم واحساس مسئولیت، وتوانایی كنترل و ارزشیابی رفتارهای خود شخص است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">6- شفا و بخشش : وقتی عشق وزورومحدودیت بطورمطلوب، متعادل شوند نتیجه عبارتست از بهبود وتعدیل انرژی های متعادل نشده. شامل بخشش خود ودیگران، ابرازدلسوزی، خارج كردن عصبانیت بدون شكستن حریم د یگران .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">7- زندگی با شوق : بروزكامل عشق درشخصیت فردتوانایی برای زندگی با شادی و شوق است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">8- زندگی با وقار، یکدلی و تعهد : بصورت پایبندی به اصول شخصی و نیروی متعالی خودش است.&nbsp; &nbsp; بدون این حس شخص دچارلاقیدی می شود. دراینحالت شخص می تواند وسوسه رارد كندودررفتارها&nbsp; وصحبتها یش تعهد به ارزشهای شخصی را نشان دهد ومسیر اخلاقی راهنمای وی درزندگی و كسب و كار خواهد بود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">9- پیوند و خدمت خلاق : این ویژگی بردوعملكرداشاره دارد. یكی داشتن خلاقیت و دیگری ارتباط و پیوندداشتن با دیگران. دراینجا شخص تركیبی ازحضور خداوند،عشق و وقاررا درامورعادی زندگی روزانه اش ازخود نشان می دهدورفتارهای اوبراساس كارهای مثبت ومتعهدانه است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">10- پادشاهی خداوند/ شادی وتکمیل/ زندگی با هوش معنوی مطلوب : یعنی شخص هرچه را درزندگی&nbsp; با&nbsp; آن سروكاردارد یا اساساً دردنیا وجود دارد را نشئه ای ازوجود خداوند وحضورخداوند ونظارت اوبراعما لش بداند واینكه همه چیزبه خواست واراده خداوند انجام می گیرد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش فرهنگی&nbsp; &nbsp;: هوش فرهنگی ، نیزیکی دیگراززیرمجموعه‌های هوش است که به عنوان بحثی جدیددرسال‌های اخیر مطرح گردیده است. منظورازهوش فرهنگی، توانایی درک قضاوت ارزشها، باورها، هنجارها و هنجارها وعادتهای فردی و جمعی است. هوش فرهنگی، توانایی افراد برای رشد شخصی ازطریق تداوم یادگیری وشناخت بهترمیراثهای فرهنگی، آداب ورسوم وارزشهای گوناگون ورفتارمؤثربا افرادی با پیشینه فرهنگی وادراک متفاوت است. ارلی و آنگ (2004) هوش فرهنگی رابه عنوان قابلیت فرد برای سازگاری مؤثربا قالبهای نوین فرهنگی تعریف می کنند وساختارهوش فرهنگی را به انواع دیگر هوش از جمله هوش عاطفی و اجتماعی مربوط می دانند. (فیاضی، جان نثاراحمدی، 2006)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش سازمانی&nbsp; :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش سازمانی ازنظر کارل آلبرچت : وی می گوید : وقتی افراد با هوش دریک سازمان استخدام می&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شوند تما یل به حماقت گروهی پیدامی کنند. عموماً سازمانها بیش ازآنکه توسط رقبایشان موردآسیب قرارگیرند خودشان بخود آسیب میزنند. عدم تبحراجرایی ، جنگهای اداری، مبارزات سیاسی درهمه سطوح، اختلال سازماندهی، قوانین ورویه های بی معنی، همه توطئه ها برای جلوگیری یک تجارت، ازبکارگیری همه نیروی مغزی است که برای آن پول می پردازدکه می توانیم به آن، حماقت تجمعی بگوئیم. تعریف وی ازهوش سازمانی عبارتست از: ظرفیت یک بنگاه برای بكارگیری همه نیروی مغزی اش، وتمرکزآن نیروی مغزی برانجام مأموریتش. بوسیله آن تعریف، نقش هوش سازمانی ساده است : موفقتر کردن بنگاه درمحیطش.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوش سازمانی کامپیوتری شده :عبارتست از: اگرسازمانی هیچ سیستم پشتیبان بانک اطلاعاتی، هیچ استراتژی سیستم پشتیبان با نک اطلاعاتی، و هیچ استراتژی اقتضایی سیستم پشتیبان بانک اطلاعاتی نداشته باشد آنگاه آن سازمان دارای هیچ هوش سازمانی نیست.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوشA&nbsp; &nbsp;و هوش&nbsp; B: هوش A توانایی ذاتی فردبرای رشد استعداد ذهنی است وهوشB سطحی است که رشد ذهنی به آن خواهد رسید و بعدها ازطریق مشاهده کنش ذهنی آزمودنی قابل تشخیص خواهد بود. هوشAقابل اندازه گیری نیست چون کنش ذهنی نوزاد قابل مشاهده نمی باشدازاینروضریب هوشی فقط هوش B رااندازه گیری می کند.</font></div><div><br></div><div><div id="ftn25"> </div> </div> text/html 2018-08-23T21:39:26+01:00 10cec.ir آموزش یار تعریف هوش ازدیدگاه صاحب نظران -دیدگاههای دانشمندان مشهور در باره هوش http://10cec.ir/post/9 <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;هوش یکی ازجذابترین وجالب توجه ترین فرآیندهای روانی است که جلوه های آن درموجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود. واژه هوش کیفیت پدیده ای را بیان می کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رؤیت نیست. به علت&nbsp; دارا بودن چنین ویژگی تعریف آن مشکل است وازاینروتعاریف متعددی ازآن ارائه شده است. برخی هوش را کنش مغزی و توان روانی موجود زنده می دانند. عده ای&nbsp; هوش را بیشتر درحل مسایل وامور تلقی می کنند. به نظرافرادی دیگرهوش ترکیبی ازتفکروتخیل است.&nbsp; به نظر اشخاصی&nbsp; دیگرهوش درک&nbsp; روابط علت و معلولی میان پدیده ها است.</div><div>تعاریفی كه در سالهای اخیر ارائه شده‌اند در یكی از این سه طبقه، جای دارند:</div><div>تعاریفی كه به سازگاری یا انطباق با محیط تاكید دارند.</div><div>تعاریفی كه به توانایی یادگیری موضوعات مختلف تاكید دارند.&nbsp;</div><div>تعاریفی كه برتفكرانتزاعی، یعنی توانایی استفاده ازمفاهیم مختلف، نمادهای كلامی وعددی تكیه دارند. (پورشریفی،1382، ص18)&nbsp;</div><div>همانطور كه مشاهده می‌شود عمده این تعاریف به سه گروه عملی، تحلیلی و كاربردی تقسیم می‌شوند كه به ترتیب : نتیجه عملی هوشمندی درزندگی ، تجزیه عوامل تشكیل‌دهنده هوش وسنجش ازطریق آزمودنی‌های هوشی را مدّ نظر قرار می‌دهند. با توجه به این مطالب برای داشتن تعریف تقریباً كا ملی از هوش باید این سه جنبه مد نظر گرفته شوند : توانایی و استعداد كافی برای یادگیری و درك امور، هماهنگی و سازش با محیط، بهره‌برداری از تجربیات گذشته، بكاربردن قضاوت واستدلال و پیدا كردن راه حل منطقی درمواجه شدن با مشكلات.&nbsp; (میلانی فر،1383، ص24)</div><div>- بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی تقسیم کرد:&nbsp;</div><div>تعریف تربیتی هوش : به اعتقادروان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود وازاین رویک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری دردروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشمگیری نسبت به کودکان کم هوش دارند.&nbsp;</div><div>تعریف تحلیلی هوش: بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی ویا قدرت ورفتارمؤثرو یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله« دیوید وکسلر» ، روان شناس امریکایی، پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند : هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطقی ورفتار مؤثردرمحیط.&nbsp;</div><div>تعریف کاربردی هوش : درتعاریف کاربردی ، هوش پدیده‌ای است که ازطریق تستهای هوش سنجیده می‌شودوشاید عملی‌ ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد.</div><div>دیدگاههای دانشمندان مشهور در باره هوش</div><div>&nbsp; &nbsp;آلفرد بینه ، روان‌شناس فرانسوی می‌گوید : هوش آن چیزی است كه آزمونهای هوش آن را می‌سنجد و باعث می‌شود افراد عقب‌مانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمایز شوند. (همان منبع، ص32 )</div><div>بینه و سیمون : کار بینه براین فرض استوار بودکه هوش قابلیت عمومی درک و استدلال است واین قابلیت می تواند به شکلهای گوناگون جلوه گرشود . وی مدعی بود که هوش یک قوه ذهنی بنیادی است این قوه ذهنی همان قضاوت است که گاه ازآن تحت عنوان عقل سلیم،عقل عملی وتوانایی انطباق با شرایط یاد می شود بینه و سیمون درست قضاوت کردن، درست درک کردن ودرست استدلال کردن را فعالیتهای بنیادی هوش می دانند و برهمین اساس هوش راتوانایی فرد درقضاوت، ادراک واستدلال تعریف می کنند. بینه معتقد است ساختمان هوش ازچهاراستعداد فهم وابتکار، انتظارواستعداد توجیه فکر درجهت معین ترکیب یافته است .&nbsp; &nbsp;</div><div>تعریف وکسلرازهوش : ازدید وکسلرهوش نتیجه تأثیردایمی ومتقابل فرد با محیط است واگراین رابطه متقابل به صورت متعادل انجام گیرد، موجب توانایی سازگاری فردبامحیط وپیشرفت هوشی می شود. ازنظروکسلرهوش به مثابه مفهوم کلی مطرح است. وی هوش راجامع می داند و برهدفمندی رفتار نیز تأکید&nbsp; می ورزد واعمال هوشی را اعمال هدف مدار تلقی می کند.&nbsp; دیوید وكسلر ازمعروفترین كسانی است كه تعریف نا فذی از هوش ارائه نموده است. از نظر وی، هوش عبارت است از توانایی كلی و جامع درفرد كه باعث تفكر منطقی ، فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط می‌شود. در نظر وی، هوش یك توانایی جامع است، یعنی مركب ازعناصر یا اجزایی كه به‌طور كامل مستقل ازهم نیستند و نشانه‌ هوشمندی فرد آن است كه می‌تواند به صورت منطقی بیندیشدو اعمال برخواسته از هوش او اعمالی هدفدارهستند وتوانایی هوش به فرد این امکان را می‌دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد. (اسماعیلی، گودرزی، 1386، ص25)</div><div>به نظر لویس ترمن : هوش ظرفیت فرد درتفکرانتزاعی است وی پیرامون تعریف خود می نویسد که فرد به همان نسبتی که قادربه تفکرانتزاعی است، هوشمند است .</div><div>ثورندایک : وی فعالیتهای هوشی را در سه گروه جای داده است :</div><div>1- هوش اجتماعی –&nbsp; توانایی&nbsp; درک اشخاص وایجاد رابطه با آنهاست.</div><div>2- هوش عینی –&nbsp; توانایی درک اشیاء کارکردن با آنها مانند تجارب ماهرانه وکاربا ابزارعلمی است.</div><div>3- هوش انتزاعی – که اختصاص به انسان دارد توانایی درک علایم&nbsp; کلامی وریاضی وکارکردن با آنها می باشد.</div><div>به نظروی هوش استعداد یادگیری ومورد استفاده قراردادن آموخته ها درسازگاری با اوضاع تازه وحل مسایل جدیداست و به عبارت دیگرهوش قابلیت تغییریا انعطاف درسازگاری است. وی معتقد است که هوش ازیک عده استعدادهای ذهنی اولیه ترکیب یافته ست. استعدادهایی مانند : فهمیدن معانی الفاظ، استعدادعددی، استعداد تصوروتجسم روابط مکانی، استعداد ادراک، استعداد یاد آوری یا شناخت مستقیم کلمات یا اعداد&nbsp; و000</div><div>&nbsp;وی اعتقاد دارد که هوش استعداد فطری عمومی یاعامل عمومی است که درهمه انواع فعالیت ذهنی مؤثراست .</div><div>پیاژه :به نظرپیاژه عبورازمراحل پایین و رسیدن به مراحل بالاتررشد، بستگی به ساختمان عصبی-بدنی، روابط اجتماعی، رشدهوش و تجارب زندگی او دارد.&nbsp; نظرپیاژه را می توان دراین جمله خلاصه کرد که : هوش، استعداد انطباق با محیط است .</div><div>کلوین&nbsp; : روی یادگیری فرد تکیه می کند وهوش را استعداد یادگیری می داند .</div><div>اشترن : هوش، استعدادعمومی فرد برای سازگاری عقلی با مشکلات واوضاع تازه زندگی است. هوش،&nbsp; استعداد استفاده ازتجربه های قبلی درحل مسایل تازه وپیش بینی مسایل بعدی است .</div><div>کهلر : هوش استعداد بینش درانسان و حیوان است. هوش ، ظرفیت یادگیری، تامیت دانش که کسب شده است وتوانایی سازگاری یا انطباق با کل محیط بویژه درشرایط جدید است .</div><div>&nbsp;کاپلان و سادوک : هوش را می توان توانایی شخص برای همگون سازی معلومات واقعی، یادآوری حوادث گذشته دورونزدیک، استدلال منطقی، ساختن وپرداختن مفاهیم و 000 تعریف کرده است .</div><div>&nbsp;بورینگ : هوش جیزی است که به وسیله آزمونهای هوشی اندازه گیری&nbsp; می شود. وی مؤلفه های مختلفی را درهوش شناسایی کرده است :1- توانایی آموختن و بهره گیری از تجربه.2- توانایی تفکر یا استدلال به شیوه انتزاعی.3- توانایی انطباق با نوسانات جهانی نااستواردرحال تغییر4- توانایی برانگیختن خویش برای انجام سریع&nbsp; کارها یی که شخص انجام آنها را ضروری تشخیص میدهد.&nbsp;</div><div>گلاسه و رابیندویتز : به فراگردهوش توجه دارند و آن راعبارت ازتوانایی اثربخش حل&nbsp; مسئله می دانند براساس دیدگاه&nbsp; فراگردهوش، هوش شامل پیچیدگی ازطریق انتخاب، دسته بندی وساخت دهی اطلاعات می شود وافراد تیزهوش کسانی هستند که زودتروکارآمد ترازدیگران این کارراانجام می دهند.&nbsp;</div><div>&nbsp;دیدگاه فیزیولوژیستی: از نظر فیزیولوژی، هوش پدیده‌ای است كه در اثر فعا لیت یاخته‌های قشر خارجی مغز(كورتكس) آشكارمی‌گردد وازنظرروانی نقش انطباق وسازگاری موجود زنده با شرایط محیطی و زیستی را بر عهده دارد. (عظیمی، 1387)&nbsp;</div><div>آر.بی. کاتل وجود دو جزء عمده درفعالیت هوشی را، تحت عنوان هوش متبلوروهوش سیا ل مسلم&nbsp; فرض&nbsp; کرده است. هوش سیا ل ظرفیت کلی ادراک رابطه است که معرف هوش بالقوه فرد، مستقل از اجتماعی شدن وآموزش وپرورش اواست. هوش متبلورسالها بعدازپایان یافتن دوران آموزشی به رشد خودادامه می دهد درحالیکه هوش سیال درحدود14سالگی به اوج خود می رسد سپس به فلات درمی آید وآنگاه بعد از20 سالگی سیر نزولی طی می کند.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>ریموند كتل : هوش را با توجه به توانایی یا استعداد كسب شناختهای تازه وسپس تراكم شنا ختها درطول زندگی(یعنی كاربرد شناخت‌های قبلی درحل مسائل) بدین‌صورت تعریف می‌كند : مجموعه استعدادهایی كه با آنها شناخت پیدا می‌كنیم، شناختها را به یاد می‌سپاریم وعناصر تشكیل‌دهنده فرهنگ را بكارمی‌بریم تا مسائل روزانه راحل كنیم و با محیط ثابت ودرحال تغییرسازگارشویم. (عظیمی، 1387)&nbsp; &nbsp;</div><div>جانسون&nbsp; : بین سطحI&nbsp; وسطح&nbsp; IIهوش تفاوت قایل شد. وی سطحI&nbsp; را دارای ماهیتی متداعی وسطح II را به طو مستقیم شناختی تلقی کرد. درتواناییهایی که درسطح I قرارمی گیردشکل پاسخ ضرورتاً مشابه و همنواخت با شکل محرک است. تعاریف متعددازهوش راکه روانشناسان ارائه داده اند می توان درسه گروه تعاریف عملی، تحلیلی وکاربردی تقسیم کرد .</div><div>ترستون : هوش از هفت استعداد ذهنی بنیادی و مستقل از یكدیگر تشكیل می‌شود که بدین‌قرارند : كلامی، سیالی كلامی، استعداد عددی، استعداد تجسم فضایی، حافظه تداعی، سرعت ادراك و استدلال. گیلفورد، این تعداد را افزایش داده و اظهار داشت: هوش، دست‌كم از 120عامل تشكیل می‌شود.&nbsp;</div><div>در مورد مفهوم هوش، روان‌شناسان به دو گروه تقسیم شده‌اند :&nbsp; گروه اول براین اعتقادند كه هوش، از یك استعداد كلی و واحد تشكیل می‌شود، اما گروه دوم معتقدند انواع مختلف هوش وجود دارد. آنچه تعریف دقیق از هوش را دچار مناقشه می‌كند آن است كه هوش یك مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچگونه پایه محسوس، عینی و فیزیكی ندارد. هوش، یك برچسب كلی برای گروهی از فرآیندها ست كه از رفتارها و پاسخ‌های آشكار افراد استنباط می‌شود. (گنجی، 1386، ص 24)</div><div>روانشناسان تربیتی معتقدندهوش کیفیتی است که سبب موفقیت تحصیلی می شود وازاینروآنرایک نوع استعدادتحصیلی تلقی می کنند.</div><div>دسته دیگری ازروانشناسان تعاریف تحلیلی رامطرح می سازند. ازدید این افراد ، هوش توانایی استفاده ازپدیده های رمزی ویا قدرت ورفتارموثرویا سازگاری با موقعیتهای جدیدوتازه ویا تشخیص حالات وکیفیات عوامل محیطی می باشد .</div><div>بهترین تعریف تحلیلی هوش را وکسلر بیان کرده است.</div><div>- هوش عبارتست ازتفکرعاقلانه، عمل منطقی ورفتارموثردرمحیط.</div><div>تعاریف کاربردی هوش اشعاردارد که هوش پدیده ای است که ازطریق آزمونهای هوشی سنجیده می شود.&nbsp;</div><div>1- پیچیدگی فعالیتهای ذهنی.</div><div>2- توجه بعضی به نقش ووظیفه هوش و توجه عده دیگربه ساختمان هوش.</div><div>3- وسواس دربه کاربردن اصطلاحات به طوری که درک روانشناسان رابهترتعبیر کند.</div><div>4- نتیجه گیری تعریف هوش از راه سنجش آن.</div><div>به لحاظ این اختلافات وپرداختن به تعریف هوش اصطلاح رفتارهوشیاریا رفتارحاکی ازهوش را که عامل عینی است به کار می برند .</div><div>ویژگیهای رفتار هوشیار :1 - حساس و دقیق بودن به آنچه دراطراف فرد اتفاق می افتد 2- تجسم و نگهداری 3- تخیل ابداعی یا ابتکاری 4- بصیرت یا بینش 5- انتقاد ازخود 6- پشتکار واعتماد بر خود 7- انگیزش قوی آزمونهای هوشی قادربه معرفی تمام تواناییهای بالقوه آزمودنی ها نیستند وتنها نمونه های نسبتاًمحدودی ازتواناییهای خودرا نشان می دهند .</div><div>اندازه گیری بهره هوشی، توزیع و تفسیر آن&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;هوشبهریک فردممکن است نسبت به نوع آزمون مورد استفاده به اندازه 25تا 30شماره تغییر کند. برای بدست آوردن یک نمره هوشبهر دوروش متفاوت وجود دارد. درروش قدیمیتر، بهره هوشی به این ترتیب به دست می آید که ازکودک بخواهیم به مجموعه پرسشهایی پاسخ&nbsp; دهد وبدین ترتیب سن عقلی وی را بدست می آوریم وازتقسیم سن عقلی برسن واقعی هوشبهر را بدست می آوریم.</div><div>سن عقلی</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; --------------- =(IQ) هوشبهر</div><div>سن واقعی</div><div>آزمونهای هوشی وکسلروبینه هردو میانگین100وانحراف معیاربه ترتیب 15و 16 می باشد. راه دیگربه دست آوردن هوشبهرآن است که به کودک سوالاتی می دهند که معرف گروه سنی&nbsp; کودک&nbsp; است وسپس نمره کودک با نمره همه کودکان آن سن مقایسه می شودوبراساس آن یک مقیاس، مقیاس هایی به نام هوشبهرانحراف به دست می آید. یعنی اینکه کودک تا چه درجه ازحدمتوسط عملکرد گروه&nbsp; سنی خودش منحرف می شود. حاصل نمره هوشبهردرواقع دونوع مقیاس به دست می دهد اول آنکه سطح ذهنی جاری کودک رادرمقایسه با گروه سنی خود وی نشان می دهد و دوم آنکه میزان رشد ذهنی کودک را درآینده پیش بینی می کند. برای&nbsp; توزیع هوش درمیان افراد جامعه ازمنحنی طبیعی یا بهنجاراستفاده می شود. منحنی طبیعی الگویی است که نحوه پراکندگی تفاوتهای موجود درمیان افراد رابه شیوه های منظم بیان می کند .</div><div>لازم به یادآوری است که هوشبهرنمی تواند به طورسطحی ملاک قضاوت درمورد توانایی ها واستعداد های یک فرد تلقی شود. دراکثرموارد هوشبهربه تفسیرمتخصص نیازدارد. هنگام قضاوت درمورد افراد، علاوه برهوشبهربه اطلاعات دیگری نظیرسابقه تحصیلی، حرفه ای، شرایط خانوادگی وحتی پرونده پزشکی آنان نیزاحتیاج داریم. هوشبهر کودکان کمتراز3 سال یا حتی 4 سال که به وسیله آزمونهای هوش اندازه گیری می شود درطول زمان پایایی کافی ندارد. هرچه سن کودک بالاترباشد هوشبهراو نیزضریب اطمینان بیشتری خواهدداشت نمی توان هوشبهررایک ضریب ثابت وغیرقابل تغییرتلقی کرد. درمواردی بهره هوشی براثرحوادث مختلف زندگی تغییر می کند. این نوسانها ممکن است به عوامل زیر مربوط باشد : نوع آزمون ، شخصیت آزماینده، تجارب مطلوب ونامطلوب درفاصله بین دوآزمایش، محل آزمایش، انگیزه آزمودنی، بیماریهای جسمی وروانی، اختلافات خانوادگی، وضعیت اقتصادی، فاصله زمانی آزمایش تجربیات نشان می دهدکه هوشبهر ثابت نیست وگاهی به علل مختلف تغییرمی کند مثلاً کودکانی که ازبعضی خواص شخصیتی، مانند اعتماد به نفس، استقلال عمل، رقابت سازنده، انگیزه یادگیری و000 برخوردارند، با رفتاروویژگیهای فردی بهره هوشی خود را افزایش می دهند. برعکس کودکانی که ازاین ویژگیها برخوردارنیستند ممکن است درهوشبهرخود اثرسوء بگذارند و سبب کاهش آن شوند. به این ترتیب ملاحظه می شود که شخصیت هم ممکن است بهره هوشی را کم یا زیاد کند. ولی آیا ویژگیهای شخصیتی انسان ارثی هستند یامحیطی؟&nbsp; به نظرمی رسدکه دراینجا نیز میان وراثت ومحیط تأثیر گذاری وتأثیر پذیری متقابلی وجود دارد که جدایی ناپذیراست.</div><div><br></div> text/html 2018-08-23T21:37:50+01:00 10cec.ir آموزش یار الگوی‎های چند بعدی تعهد سازمانی http://10cec.ir/post/8 <div>عوامل فردی</div><div>هر فردی از آن حیث كه عضوی از جامعه است ، تحت تاثیر فرهنگ، باورها، اهداف و نیازهای آن جامعه قرار می گیرد و در وهله دوم به عنوان فردی كه دارای ویژگی های خاص خود مانند: علایق، نگرشها، انگیزه ها و نیازهای فردی است ، رفتارهای وی قابل تأمل و بررسی می باشد. تحقیقات مختلفی در مورد تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر روی تعهد سازمانی انجام شده است كه هر كدام نتایج مختلفی داشته‏اند ().در زیر به اصلی ترین عوامل فردی مؤثر بر تعهد سازمانی اشاه می‏شود:</div><div>•<span style="white-space:pre"> </span>سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای رابطه مثبت و مستقیم است، یعنی هرچه سن افراد بالاتر می‏رود به همان نسبت میزان تعهد سازمانی آن‏ها نیز افزایش می‏یابد؛ و این به دلیل فرصت کمتر در به‎دست آوردن موقعیت شغلی بهتر نسبت به شغل فعلی با توجه به افزایش سن می‎باشد.&nbsp;</div><div>•<span style="white-space:pre"> </span>جنسیت: زن‏ها نسبت به مردان تعهد بیشتری نسبت به سازمان دارند. بسیاری ازکارشناسان دلیل تعهد بیشتر زنان را در گذراندن موانع زیاد برای دستیابی به شغل سازمانی می‏دانند.&nbsp;</div><div>•<span style="white-space:pre"> </span>تحصیلات: رابطه تعهد سازمانی و میزان تحصیلات ضعیف و نفی می‏باشد زیرا اغلب افراد دارای تحصیلات بالا دارای انتظارات شغلی سطح بالای می‏باشند.&nbsp;</div><div>•<span style="white-space:pre"> </span>سابقه: هرچه سابقه بالاتر می‎رود انتظار دستیابی به سمت‏های رده بالای سازمانی بیشتر می‏شود بنابراین میزان تعهد سازمانی بالاتر می‏رود.</div><div>•<span style="white-space:pre"> </span>استنباط از شایستگی و توانایی‎ها: افرادی که خود را دارای شایستگی لازم می‏دانند دارای تعهد بالاتری می‎باشند و البته این رابطه دو سویه می‎باشد یعنی تعهد بالاتر احساس شایسته بودن را در فرد بالا می‏برد. از سوی دیگر میزان توانایی فرد با احساس شایستگی و میزان تعهد رابطه قوی و مثبت دارد. سازمان‏ها برای افراد دارای توانایی‏های بالاتر توجه بیشتر و پاداش را در نظر می‏گیرند و این خود باعث افزایش تعهد در افراد می‏شود.</div><div>•<span style="white-space:pre"> </span>حقوق و مزایا: میزان حقوق رابطه مثبت و قوی با میزان تعهد افراد در سازمان دارد (غیاثی، 1390)</div><div>2-3-5-2. عوامل سازمانی</div><div>&nbsp; &nbsp; كلیه عواملی است كه در یك سازمان و محل كار افراد وجود دارد و از حیطه كاركنان خارج است را عوامل سازمانی می گویند. از نظر مولائی عوامل سازمانی مانند: توانایی مشاركت در تصمیم گیری های مربوط به شغل، سازگاری بین اهداف گروه و اهداف سازمانی، باز خور، استقلال و خود مختاری در كار، چالش های شغلی، اهمیت شغلی، توجه به منافع كاركنان و مالكیت آنان بطور مثبت موجب افزایش تعهد سازمانی كاركنان می شوند (مولائی، 1378).</div><div>&nbsp;- محیط سازمان</div><div>بسیاری از افراد از این كه در سازمان هر چیزی را به&nbsp; آنها تلقین می كنند و یا قدرت و مسئولیت را به رخ آنان می كشند آزرده خاطر هستند. در یك سازمان هر چه مشاركت كاركنان در تصمیم گیری های مربوط به خود بیشتر باشد و سازمان به امور رفاهی آنان بیشتر اهمیت دهد، احتمالاً میزان تعهد سازمانی آنان هم بالاتر خواهد بود.&nbsp;</div><div>- سبك مدیریت</div><div>&nbsp;شناخت فرد از شغل باید در خدمت سازمان و اهداف آن باشد. مدیریت دیگر نمی تواند صرفاً&nbsp; بوسیله حقوق و مزایا، طرح های انگیزشی و خدمات رفاهی و غیره، رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان را افزایش دهد بلكه می تواند با توانمند سازی كاركنان خود تعهد سازمانی آنان را نیز افزایش دهد (زارعی متین،1392).&nbsp;</div><div>2-3-5-3. عوامل شغلی</div><div>&nbsp; &nbsp; نوع كاری كه در سازمان به فرد واگذار می شود ، در تقویت تعهد سازمانی فرد تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. مانند:چالش های شغلی، ابهام در نقش، تضاد در نقش، پایگاه اجتماعی.&nbsp; در الگوی طراحی شغلی كه بوسیله " هاكمن" و " اولد هام" عنوان شده است نشان می دهند كه چگونه ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی، انگیزش و عملكرد افراد اثر می گذارد. آنها عنوان كردند كه هر نوع كاری را می توان بر حسب پنج&nbsp; بعد اصلی كار به شرح زیر تقسیم بندی نمود:</div><div>– گوناگونی در مهارت : یعنی میزان و درجه ای كه یك كار به مهارت های گوناگون نیاز دارد.</div><div>– هویت كار : یعنی درجه ای كه یك كار به صورت كامل دارای هویت است.</div><div>– اهمیت كار : یعنی درجه ای كه یك كار می تواند بر زندگی دیگران اثر بگذارد.</div><div>– آزادی عمل : یعنی درجه ای كه یك كارمند دارای استقلال و آزادی عمل در انجام كار دارد.</div><div>– بازخور نتیجه : یعنی درجه ای كه یك شخص نتایج حاصل از كار خود را دریافت می كند (رابینز&nbsp; استیفن‏پی،1999)</div><div>2-3-5-4.&nbsp; عوامل فرا سازمانی</div><div>عوامل فرا سازمانی یا محیطی می توان به فرصتهای شغلی جایگزین، سازمان، علایق خانوادگی، منطقه جغرافیایی محل خدمت، روابط اجتماعی و نظایر آن اشاره نمود. سازمان‏ها هر چه بیشتر فرصت های پیشرفت را برای آن دسته از كاركنانشان كه انگیزه كسب موفقیت آنها بالا است، فراهم نمایند موجبات رضایتمندی آنان را از شغل فراهم نموده اند و این هم به نفع سازمان و هم فرد تمام می شود. مدیریت ممكن است تنها كنترل محدودی بر محیط بیرونی سازمان داشته باشد اما آنچه كه مسلم است این است كه محیط بیرونی اثر بسیار قوی و قدرتمندی بر سازمان ، سیاستها و رویه های منابع انسانی دارد. بنابراین شناخت محیط بیرونی و همسو شدن و كنار آمدن با آن بخش مهمی از تلاش مدیران منابع انسانی را به خود معطوف می دارد (مولائی، 1378).</div><div>2-3-6. الگوی‎های چند بعدی تعهد سازمانی</div><div>2-3-6-1. مدل پورتر</div><div>پورتر تعهد را براساس نیروی كلی همانندسازی تعیین هویت و مشاركت یك فرد در سازمان تعریف می كند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود:</div><div>1- قبول اهداف و ارزش های سازمان</div><div>2-تمایل به همكاری با سازمان برای كسب اهدافش</div><div>&nbsp;3-میل به باقی ماندن در سازمان (رنجبریان،1375)</div><div>در این دیدگاه به تعهد به عنوان یك مفهوم تك بعدی نگریسته شده است، كه تنها متمركز بر تعهد عاطفی است. سال ها، اندیشمندان درك ما را از تعهد سازمانی با نگریستن به آن به شكل چند بعدی تغییر داده اند. این پژوهشگران علاقه مند به یك مجموعه وسیع‎تر از پیوندها بین كاركنان و سازمان ها نسبت به آنچه كه پورتر مطرح كرد، بوده‏اند. در حالی كه پورتر متمركز بر یك پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده پژوهشگران بعدی بر انواع تعهد متمركز شده است كه می‏تواند (مودی، 1998).</div><div>2-3-6-2. مدل اوریلی و چاتمن</div><div>اوریلی و چاتمن (1986) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند كه تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه كرده و مكانیسم هایی دارد كه از طریق آنها می تواند نگرش شكل بگیرد. بنابراین، مبتنی بر كار كلمن در نگرش و تغییر رفتار ( 1985 ) اریلی و چتمن معتقدند كه پیوند بین فرد و سازمان می تواند، سه شكل متابعت، همانندسازی و درونی كردن را به خود بگیرد. متابعت، زمانی اتفاق م یافتد كه نگر شها و رفتارهای همسو با آنها به منظور كسب پادا شهای خاص اتخاذ می‏شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می‏افتد كه فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضاكننده سرانجام درونی كردن، رفتاری كه از روش ها و یا اهداف نشأت ، می پذیرد (می‏یر و هرسكویچ، 2001 ). بررسی ، گرفته را منعكس می‏كند كه با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق است (مودی، 1998) جدیدتر از یك نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص كرد كه تعهد ابزاری (متابعت) در پژوهش‏های، و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی كردن) نامیده شدند (كرمر، 1996). بعدی این دو پژوهشگر و همكارانش نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی كردن قایل شوند. از این رو، آنها در پژوهشهای جدیدتر موارد همانندسازی و درونی كردن را ادغام كردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در كار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است كه متمایز از همانندسازی و درونی كردن است. برای مثال اریلی و چتمن متوجه شدند كه متابعت عموماً به عنوان متغیری در نظرگرفته می شود كه احتمال ترك شغل را كاهش دهد، این یافته بعضی سئوال ها را درباره اینكه آیا متابعت می‏تواند، به عنوان یك شكل از تعهد سازمانی در نظر گرفته شود را به وجود آورده است (می‏یر وهرسكویچ، 2001)</div><div>2-3-6-3. مدل آنجل و پری&nbsp;</div><div>آنجل و پری&nbsp; برپایه نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی درنظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد. یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشــــی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند، مشخص می گـــردد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۶). تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها - مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن، ۱۹۹۸).</div><div>2-3-6-4. مدل مایر و شورمن</div><div>&nbsp;به نظر مایر و شورمن (1998) تعهد سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگرچه شباهت‏هایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری و مایر و شورمن و آنچه که توسط می یر و آلن شناسایی شده وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدل‏های آنها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد می‏یر و آلن (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولاً براساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است. اما در مدلهای آنجل و پری و مایر و شورمن، فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف درجهت حصول به اهداف سازمانی است (می‏یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ).</div><div>2-3-6-5. مدل پنلی و گولد&nbsp;</div><div>پنلی و گولد (1986)&nbsp; یک چارچوب چندبعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد درنظر گرفته شود. سرانجام منظور آنها از تعهد بیگانگی تاحدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱).&nbsp;</div><div>2-3-6-6. مدل سه بخشی تعهد سازمانی</div><div>این مدل كه توسط می‏یر و آلن ( 1991 ) ارائه گردیده است، از تمایز بین تعهد نگرشی و رفتاری فراتر رفته و محققین مذكور استدلال كرده اند كه تعهد به عنوان یك حالت روانی حداقل دارای سه جزء قابل تفكیك است كه نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یك سازمان می باشد. به نظر می رسد كه همه تعاریف ارائه شده در زمینه تعهد در برگیرنده این سه موضوع كلی می‏باشند.</div><div>1.<span style="white-space:pre"> </span>وابستگی عاطفی به سازمان</div><div>2.<span style="white-space:pre"> </span>هزینه های متصوره ناشی از ترك سازمان</div><div>3.<span style="white-space:pre"> </span>الزام و تكلیف به باق یماندن در سازمان.</div><div>نقطه مشترك هر سه دیدگاه مذكور این است كه تعهد یك حالت روانی است كه اولاً روابط كارمند را با سازمان مشخص نموده، ثانیاً به طور ضمنی اشاراتی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد. به علاوه، روشن است كه ماهیت این حالت های روانی با هم متفاوت است. تعهد عاطفی بیانگر پیوستگی عاطفی كارمند و تعیین هویت وی با ارزش ها و اهداف سازمان و میزان درگیری وی با سازمان است. كاركنانی كه دارای تعهد عاطفی قوی هستند، عضویت خویش را درسازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می دهند. چرا كه بطور قبلی تمایل به انجام چنین كاری دارند. تعهد مستمر بیانگر هزینه های ناشی از ترك سازمان می باشد. كاركنانی كه ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای تعهد مستمر می باشد، در سازمان باقی می‏مانند؛ زیرا باقی ماندن آنها در سازمان یك ضرورت می‏باشد و نیاز به این موضوع دارند. نهایتاً تعهد هنجاری بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن درسازمان بوده و افرادی كه این نوع تعهد در آنان وجود دارد فكر می كنند كه ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آنان است و دینی است كه بر گردن دارند، و احساس آنان این است كه باید در سازمان باقی بمانند. ارائه كنندگان این مدل معتقدند كه بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را به عنوان اجزای تشكیل دهنده تعهد در نظر گرفت تا انواع خاص آن. برای مثال، كارمند می تواند احساس كند كه هم به باقی ماندن در سازمان تمایل قوی دارد و هم به باقی ماندن در سازمان نیاز دارد و الزام واحساس وظیفه كمی نسبت به باقی ماندن در سازمان احساس كند. در مقابل، فرد دیگری ممكن است تمایل كم ، نیاز متوسط و الزام شدیدی به باقی ماندن در سازمان در خود احساس كند. یكی از اشارات ضمنی چنین نگرشی نسبت به تعهد در تأثیر گذاری بر رفتار با یكدیگر در تعامل می باشد. با روشن شدن تفاوت های مفهومی موجود بین اجزای سه گانه تعهد به نظر می رسد كه حال تهای روانی خاص كه بیانگر هر یك از اجزاء می باشند. تابعی از پیش شرطها و عوامل تعیین كننده متعارف بوده و اثرات متفاوت نیز بر رفتارهای مرتبط با كار به جز ترك خدمت خواهند داشت ( می یر و آلن، 1990).&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-08-22T20:01:24+01:00 10cec.ir آموزش یار اهمیت اخلاق http://10cec.ir/post/7 <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">اهمیت اخلاق<o:p></o:p></font></span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">نقش اخلاق در عملكردها و رفتارها، در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین‌كننده است. از این روست كه امروزه بحث اخلاقیات یكی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده است(الوانی، 1381). نهادینه‌سازی اخلاقیات در سطح سازمان راهی است جهت ارتقای كمیت و كیفیت محصولات، تولید، امنیت و ایمنی كاركنان و جامعه، مبارزه با فساد مالی و اخلاقی كاركنان، توجه به شأن و منزلت كاركنان، رعایت منصفانه قوانین و مقررات، ایجاد پویایی در سطح سازمان، جذب و انتصاب افراد به دور از تبعیض. به طور كلی نهادینه‌سازی اخلاق در سازمان راهی است برای افزایش كیفیت زندگی كاری و نیز كیفیت جامعه‌ای كه سازمان در آن فعالیت می‌كند (گیوریان، 1379). اخلاق و اصول اخلاقی در سطوح فردی و سازمانی توجه‌ی پژوهش‌گران مختلف را در چهار دهه‌ی گذشته به خود جلب كرده است به طوری كه از آن به عنوان یك چالش اساسی فراروی سازمان‌های مختلف در سطح جهان یاد می‌شود<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span>. <o:p></o:p></font></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">2-4-4) اخلاق از نظر اسلام</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">براساس رویكرد مكتب الهام‌بخش اسلام، علم اخلاق، پاك ساختن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به ملكات جمیله است، كه از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می‌شود (نقشینه، 1388). اخلاقیات به عنوان مجموعه‌ای از اصول اغلب به‌عنوان منشوری‌كه برای راهنمایی و هدایت استفاده می‌شود، تعریف شده است. این مجموعه اصول، چهارچوبی برای اقدام ارائه می‌كند. رعایت اخلاقیات و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی به صورت یكی از مهم‌ترین پدیده‌هایی درآمده كه در سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و به عنوان بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ غیررسمی سازمان‌ها درآمده است (وهابی، 1385). <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">از سوی دیگر نیز رفتارهای غیراخلاقی شامل تمام اقداماتی است كه به برخورد غیرمنصفانه با دیگران منجر می‌شود، خواه این رفتارها قانونی یا غیرقانونی باشند ،<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span> سطح اخلاقی سازمان به قرار گرفتن ارزش‌های محوری هم چون، امانت‌داری، دوری از تبعیض، صداقت، اعتماد متقابل، عدالت، رعایت حقوق ذی‌نفعان سازمان و لحاظ كردن منفعت ذی‌نفعان درون خط مشی‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و تصمیمات گفته می‌شود (گیوریان، 1384). <o:p></o:p></font></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">2-4-5) ابعاداخلاق</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">اخلاق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است: كاربرد ارزش‌ها و اصول اخلاقی، فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات اخلاقی و رفتارهایی كه منتج از فرآیندهای سازمانی است<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span>. <o:p></o:p></font></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">2-4-6) رابطه استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">اخلاق امری است كه با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت است. رفتار قانونی ریشه در مجموعه‌ای از اصول و مقرراتی دارد كه نوع عمل افراد را مشخص می‌كند، عموماً مورد قبول جامعه هستند؛ لازم‌الاجرا و در دادگاه‌ها اعمال می‌گردند. رابطه‌ی بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی در شكل نشان داده شده است.&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p> <font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><br clear="all" style="mso-special-character:line-break;page-break-before:always"> </span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left"> <tbody><tr> <td width="378" height="3002"></td> </tr> <tr> <td></td> <td><font face="Mihan-IransansLight"><img width="327" height="160" src="file:///C:/Users/DEARUS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" v:shapes="_x0000_s1026 _x0000_s1027 _x0000_s1028 _x0000_s1029 _x0000_s1030"></font></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><!--[if gte vml 1]><v:group id="_x0000_s1026" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:108.45pt;margin-top:6.6pt;width:243.55pt; height:117pt;z-index:251656704' coordorigin="2863,5720" coordsize="4871,2340"> <v:oval id="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:5314;top:5720;width:2420; height:2340' fillcolor="#666" strokecolor="#666" strokeweight="1pt"> <v:fill color2="#ccc" angle="-45" focus="-50%" type="gradient"/> <v:shadow on="t" type="perspective" color="#7f7f7f" opacity=".5" offset="1pt" offset2="-3pt"/> </v:oval><v:oval id="_x0000_s1028" style='position:absolute;left:2863;top:5720; width:2420;height:2340'/> <v:rect id="_x0000_s1029" style='position:absolute;left:5733;top:6335;width:1540; height:1080'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1029'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:"B Lotus"'>استانداردهای اخلاقی</span></b><b><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Lotus"'><o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:rect><v:rect id="_x0000_s1030" style='position:absolute;left:3211;top:6335; width:1725;height:1191' strokecolor="#666" strokeweight="1pt"> <v:fill color2="#999" focusposition="1" focussize="" focus="100%" type="gradient"/> <v:shadow on="t" type="perspective" color="#7f7f7f" opacity=".5" offset="1pt" offset2="-3pt"/> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1030'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:"B Lotus"'>الزامات قانونی</span></b><b><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Lotus"'><o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:rect><w:wrap anchorx="page"/> </v:group><![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <font face="Mihan-IransansLight"><br clear="ALL"> </font><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">شکل 2-4)رابطه‌ی بین مقررات قانونی و استانداردهای اخلاقی (دفت، 1388)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">اصول اخلاقی بیش‌تر مربوط به رفتارهایی می‌شوند كه تحت‌پوشش مقررات قانونی قرار نمی‌گیرند. مقررات قانونی بر رفتارهایی اعمال می‌شوند كه الزاماً تحت‌پوشش اصول اخلاقی قرار نمی‌گیرند. قوانین قانونی بازتابی از قضاوت‌های معنوی و اخلاقی است ولی تمام نكات اخلاقی در آن گنجانده نشده است. برای مثال، در آن، مسأله‌ی رعایت اخلاق، در مورد نجات كسی كه در حال غرق شدن است، پیش‌بینی شده است ولی رانندگی در طرف راست خیابان هیچ پایه و اساس اخلاقی ندارد. اما در زمینه‌هایی چون دزدی و قتل قوانین كشوری و اصول اخلاقی وجود مشترك دارند. بسیاری از افراد بر این باورند كه اگر كسی قانونی را نقض نكند، در آن صورت اصول اخلاقی را رعایت كرده است، ولی دامنه‌ی اصول اخلاقی بدان‌جا كشیده نمی‌شود كه جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد. بسیاری از رفتارها جنبه‌ی قانونی پیدا نكرده‌اند و مدیران در زمینه‌ی پیدایش هنجارها و ارزش‌ها باید حساسیت بیش‌تری از خود نشان دهند. اصول اخلاقی در مدیریت همان اصولی است كه به هنگام تصمیم‌گیری و رفتار (در رابطه با درست بودن یا نادرست بودن آنها)، از نظر اخلاقی مدیران را هدایت و راهنمایی می‌كند (دفت، 1388). <o:p></o:p></font></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">2-4-7) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">سازمان‌ها در اندازه‌ها و و بخش‌های مختلف (خصوصی یا دولتی) التزام به تعهد اخلاقی در اقدامات خود را تشخیص داده‌اند و این امر از طریق سیاست‌های زیر صورت می‌گیرد (گیوریان، 1384): <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">ـ یكپارچه‌سازی (درونی‌سازی) معیارهای اخلاقی در سازمان‌ها؛ </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">ـ توسعه منشورهای (ضوابط یا كدهای اخلاقی در سازمان‌ها؛ </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">ـ ایجاد روش‌های نوآورانه آموزشی برای اعتلای اصول اخلاقی؛ </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">ـ استقرار واحدهای پشتیبانی اخلاقی در سازمان؛ </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">ـ انجام ارزیابی‌ها و حسابرسی‌های عملكرد اخلاقی و اهدای پاداش به رفتارها یا اخلاقی و تعیین عقوبت برای رفتارهای غیراخلاقی؛ </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">ـ ایجاد كمیته‌های اخلاقی و تغییر و اصلاح ساختارهای داخلی برای پیوند معیارهای اخلاقی با سطوح دیگر سازمان. </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">همه‌ی این اقدامات زمانی در تصمیمات سازمانی می‌تواند ثمربخش باشد كه سطوح اخلاقی در عرصه‌ی سازمانی مورد توجه قرار گیرد. <o:p></o:p></font></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">2-4-8) نظریه‌های اخلاق</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> <o:p></o:p></span></font></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-IransansLight">ابتدا به اختصار نظریه‌های اخلاق تشریح می‌شود. این نظریه‌ها عبارتند از: قانون جاویدان، تئوری سودمندگرا، تئوری جهان شمول، عدالت توزیعی و آزادی فردی. هر كدام از این نظریه‌ها در ادامه به تفكیك شرح داده می‌شود (هس‌مر، 1382). <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">قانون جاویدان</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">: بیش‌تر رهبران كلیسا و بعضی از فلاسفه نظیر توماس آكوئیناس<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span> و توماس جفرسون<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span> معتقدند كه یك قانون ابدی وجود دارد، قانونی مخلوق خداوند، مشهود در طبیعت، بیان و آشكار شده در كتاب مقدس، و در اختیار زنان و مردانی كه فرصت مطالعه و بررسی قانون طبیعت یا كتاب مقدس را خواهند داشت. رهبران مذهبی مایلند بیش‌تر بر منابع مشهود حقیقت تأكید كنند تا بر ماهیت دلیل<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span>، آنها هم چنین معتقدند كه وضعیت این قانون لایتغیر است و حقوق و وظایف مشهود هستند: اگر ما را دوست دارند، ما نیز باید دیگران را دوست داشته باشیم. این مبادله‌ی مقابل در قوانین مسیحیت و تحت‌عنوان قانون طلایی خلاصه می‌شود: با دیگران آن گونه رفتار كن كه دوست داری دیگران با تو رفتار كنند. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تئوری سودمندگرایی؛ تئوری فرجام‌گرایی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> نگرش فرجام‌گرایی<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span> به اخلاق مدیریت، بر نتایج و غایت اعمال افراد تأكید كامل دارد، نه بر نیت آنان. تعدادی از بانفوذترین فلاسفه در جهان غرب اظهار داشته‌اند كه ارزش اخلاقی رفتار شخصی را می‌توان به وسیله‌ی نتایج آن رفتار تعیین كرد. به عبارت دیگر، یك عمل یا یك تصمیم درست است، اگر منجر به منافعی برای مردم گردد و یك عمل یا یك تصمیمی نادرست است، اگر منجر به ضرر یا آسیب گردد؛ هدف مشخصاً خلق بزرگ‌ترین میزان منافع برای بیش‌ترین مردم با كم‌ترین میزان ضررها یا آسیب‌ها است. این سیستم اخلاقی فرجام‌گرایی، كه بر نتایج و نه نیات فردی متمركز است،در اصطلاح‌سودمندگرایی نامیده می‌شود، فلسفه‌ای كه بنیان‌گذار آن جرمی‌بنتم<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span> (1748-1832) متفكر بریتانیایی است. در فرضیه‌ی سودمندگرا، این واژه به درك ما از منافع و هزینه‌های خالص همراه یك عمل خاص باز می‌گردد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">وظیفه‌گرایی؛ تئوری آغازگرایی<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b><span style="font-size: 12pt;">[9]</span></b></span><!--[endif]--></span></span>:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> نگرش آغازگرایی به مدیریت، مقابل فرضیه‌ی فرجام‌گرایی است. تئوری وظیفه‌گرایی به وظایف و تعهدات فرد معطوف می‌شود. براساس این نظریه، ارزش اخلاقی هر عمل، بستگی به نتیجه‌ی آن ندارد زیرا نتیجه‌ی آن در زمان اخذ تصمیم مشخص و معلوم نیست ولی ارزش آن عمل به نیت شخص تصمیمی گیرنده بستگی دارد. اگر من بهترین را برای دیگران خواستار شوم اعمالم قابل ستایش است حتی اگر من كارآیی لازم را نداشته باشم. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">عدالت توزیعی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> هیچ یك از دو نظریه‌ی كلاسیک سودمندگرایی یا وظیفه گرایی را نمی‌توان تحت هر شرایطی مورد استفاده قرار داد، در نتیجه دو سیستم اخلاقی طراحی شده اند كه بیش‌تر مبتنی بر ارزش‌ها هستند. نظریه‌ی عدالت توزیعی از سوی جان راولز<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span> پیشنهاد شده و به روشنی براساس برتری یك ارزش واحد به نام عدالت بنا شده است. ظاهراً عدالت، نخستین برتری مؤسسات اجتماعی است، همان‌طور كه صداقت نخستین برتری سیستم‌های فكری است. براساس عقاید راولز، من از این كه شما مزایای اقتصادی-اجتماعی بیش‌تری نسبت به من دارید ناراحت نیستم. اما با این حالت كه من تلاش می‌كنم و شما بین تر از مزایا برخوردار شوید مخالف هستم. در این نظریه یك عمل را در صورتی كه منجر به افزایش همكاری بین اعضای جامعه شود، می‌توان درست و عادلانه و نامناسب (و بنابراین غیراخلاقی) نامید. در این دیدگاه، همكاری احتماعی، اساس منافع اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد و تلاش فردی كم‌اهمیت و در مواردی نادیده گرفته می‌شود. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">آزادی فردی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> نظریه‌ی آزادی فردی یك سیستم اخلاقی است كه توسط رابرت نوزیك<span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span> پیشنهاد شده است. كه او نیز یكی از اعضای دانشگاه هاروارد است. این سیستم نیز براساس تقدم یك ارزش واحد (و نه یك اصل واحد) طراحی شده است، با این تفاوت كه آن ارزش آزادی فردی است نه عدالت. تصور می‌شود كه آزادی، نخستین نیاز جامعه است. آزادی فردی را می‌توان لزوماً از یك سیستم بازار دارایی‌ها به یك سیستم اخلاقی ویژه‌ای ارزیابی رفتارها گسترش داد، زیرا باید به افراد اجازه داده شود كه از میان یك سری اعمال كه به رفاه خود آن‌ها منتهی می‌شود، انتخاب‌هایی آگاهانه انجام دهند و این انتخاب‌ها تا زمانی كه فرصت‌هایی یكسان برای انتخاب‌هایی آگاهانه برای دیگران فراهم می‌آورد «عادلانه» یا «درست» یا «مناسب» هستند. (هس مر، 1382). <o:p></o:p></span></font></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><font face="Mihan-IransansLight"><br clear="all"> </font><hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight">1-Cardy and selvarajan, 2006<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight">2-Wells and Spinks, 1996<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[3]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>- Fisher and <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Bonn</st1:place></st1:city>, 2007<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[4]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>Thomas Aquinas<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[5]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>Thomas Jefderson<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[6]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>Reasoned nature<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[7]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>Teleological theory<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[8]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>Jeremy Bentham<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[9]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>Deontological theory<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[10]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>John Rawls<o:p></o:p></font></p> </div> <div id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt;">[11]</span></span><!--[endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span>Robert Nozick</font><font face="Times New Roman, serif"><o:p></o:p></font></p> </div> </div>