ارزیابی عملکرد و مدیریت کیفیت جامع//پایان نامه ادراک کارکنان و رضایت شغلی

  • ارزیابی عملکرد با مدیریت کیفیت جامع

شیوه مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان یک استراتژی بهبود و روشی برای ارزیابی عملکرد است که توسط اکثر سازمان­ها در سراسر جهان پذیرفته شده است. به طوری که کیفیت حکم یک عامل رقابتی را دارد. جایگاه TQM کاملا مشخص است: اگر سازمانی فلسفه مدیریتی بهبود مستمر را توسعه دهد و شیوه­های حمایت سازمانی لازم را ارائه دهد، می­تواند بهبود کیفیت را به دست آورد. با صبر، پشتکار و کار سخت، بسیاری از سازمان­ها با موفقیت این شیوه ­ها را در طول دهه گذشته با نتایج فوق العاده اجرا کرده­اند. موتورولا، فورد، کادیلاک ، ایرباس، نستله ، شل، تویوتا و فیلیپس برخی از دستاوردهای TQM شناخته شده در بازار جهانی هستند. با این حال ، شیوه­های کیفیت آن­ها، زمان و صبر در زمان پیاده سازی، و نظم و انضباط برای رسیدن به بلوغ و بقا است. در حالی که کارشناسان کیفیت مثل دمینگ، جوران و کرازبی بیان می­کنند که سازمان­ها باید بهبود کیفیت از دیدگاه بلند مدت را در نظر بگیرند، آن­ها نیز اشاره می­کنند که دستیابی به برخی از بهبود کیفیت­ها می­تواند خوشنودی ایجاد کند. علاوه بر این، آن­ها توافق دارند که کیفیت می­تواند مانع مشکلات سازمانی جدید و یا حال حاضر شود. کارشناسان کیفیت استدلال می­کنند که مدیریت کیفیت جامع ابزاری است که می­توان بر اساس آن عملکرد سازمان را ارزیابی نمود و با دیگر سازمان­ها مقایسه کرد. بنابراین TQM به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد شناخته می­شود. برخی از کارشناسان کیفیت دیدگاه مشابه­ای از چرخه بهبود کیفیت را به اشتراک می­گذارند یعنی معتقدند که در ابتدا راه­اندازی شده، سپس از طریق مرحله توسعه به بلوغ می­رسد و سازمان TQM به دست می­آید (لونگنیچر و اسکازرو[1]، 2012).

  • ارزیابی عملکرد ایمن

هدف اولیه از ارزیابی ایمن، تعیین علت اساسی و واقعی حوادث است. تجزیه و تحلیل ایمن با مشکل ارزیابی آینده مبهم و کمّی کردن خروجی ایمن رو به رو است. اما به نقل از پیتر و واترمن، کوکس و تایت بیان کرده­اند که “چه می­شود که اندازه­گیری انجام می­شود. برای برخی چیزها معیارهایی قرار داده می­شود تا بتوان آن­ها را ارزیابی نمود. مدیریت به این موضوع توجه می­کند. آگاهی به سادگی پاسخ­های در دسترس و مردمی را ایجاد می­کند.” بنابراین چالش­هایی برای تجزیه و تحلیل ایمن وجود دارد. تلاش­هایی در جهت ارزیابی عملکرد برنامه ­های ایمن انجام شده است. به طور کلی مدل توافقی ارائه نشده است (اَدبییایی و همکاران[2]، 2013). این مشکل مربوط به کمّیت خروجی ایمن است. برخی از روش­ها به شرح زیر می­باشد:

  • روش آماری : روش­های آماری به ما اجازه می­دهد تا تغییرات ذاتی و عدم قطعیت در پیش بینی ضرر و زیان های ناشی از حوادث را محاسبه کنیم. این برنامه یک ابزار مقایسه­ای هر دوره با دوره دیگر را ارائه می­دهد. روش های آماری همبستگی، رگرسیون، تحلیل واریانس و جداول غیر پارامتری احتمالی به کار می­رود. شاخص­های اندازه گیری شامل فراوانی کارآمدی، شدت کارآمدی و تاخیر روزانه، شدت و فراوانی حوادث است.
  • تابع انتظار : این روش ماهیت احتمالی حوادث را در نظر می­گیرد. در این روش تعداد حوادث مورد انتظار با تعداد واقعی حوادث تعیین می­شود.
  • رویکرد ارزیابی ریسک : ریسک، از ویژگی­های غیر قابل اجتناب تمام تصمیمات مربوط به آینده است. چهار ابزار تجزیه و تحلیل خطر در حال حاضر محبوب می­باشد. که شامل تجزیه و تحلیل خطر (HA)، حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات (FMEA)، تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA) و تجزیه و تحلیل ریسک احتمالاتی (PRA) است(اَدبییایی و همکاران، 2013).
  • کنترل کیفیت آماری : این روش شامل نمونه گیری تصادفی از فعالیت های کاری، ارزیابی فعالیت در برابر استانداردهای ایمنی برای تشخیص شرایط نا امن است. هنگامی که نمودارهای کنترل انحراف قابل توجه از سطح ایمنی مورد انتظار در کارخانه را نشان می­دهند ، گام های فوری برای از بین بردن تعیین علل آن برداشته می­شود (اَدبییایی و همکاران، 2013).
  • پرسشنامه : پرسشنامه برای دریافت اطلاعات از بخش­های مختلف به خصوص در مورد نحوه شکل­گیری حادثه تهیه می­شود. با این حال، ارزش واقعی عددی ممکن است توسط پاسخ دهندگان ارائه نشود (اَدبییایی و همکاران، 2013).

 

[1] Longenecker & Scazzero

[2] Adebiyi et al