دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۱۶

ایرانیان ملتی با پشتوانه فرهنگی و تمدنی ۷ هزار ساله و از نخستین منادیان گفتگو و همزیستی مسالمت‌آمیز در اعماق تاریخ و دوره معاصر بوده‌اند. آنان بنیان انقلاب سال ۱۳۵۷ خود را بر پایه‌های فرهنگ ملی و دینی بنا کردند. این انقلاب با ماهیتی فرهنگی، مشارکت همه جانبه با ملتهای جهان به منظور بنا نهادن جهان فرهنگی و برقراری ارتباطات با فرهنگهای گوناگون بشری و جهان اسلام را در ردیف مقدس‌ترین اهداف جای داد. در جهت تحقق این حرکت مقدس سازمانها و نهادهای مختلفی در جمهوری اسلامی ایران به سازماندهی فعالیتها در خارج از کشور پرداختند. با گسترش اینگونه فعالیت‌ها، مسئولان فرهنگی کشور، برای اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های واحد و منسجم، طراحی ایجاد سازمانی را در دستور کار خود قرار دادند که در سال ۱۳۷۴ با نام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پا به عرصه فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور گذاشت. اولین بار ایده تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با طرح ادغام بخشهای فرهنگی و تبلیغی نهادها و موسسات دولتی و عمومی فعال در خارج از کشور ارائه شد و پس از تدوین اساسنامه آن در شورایی متشکل از نخبگان و اندیشمندان فرهنگی و دینی و تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت خود را در قالب یک سازمان مستقل آغاز نمود. در بیان اهمیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می‌توان به این نکته اشاره کرد که این سازمان زیر نظر شورای عالی متشکل از شخصیتها و نخبگان برجسته فرهنگی، تنی چند از اعضای هیئت وزیران و مسئولان عمده‌ترین دستگاههای فرهنگی کشور اداره می‌شود.
۶۰
 
 
نمودار سازمانی:
نمودار ۲-۳- نمودار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۲-۹-۲- هدف کلان:
ایجاد و گسترش شناخت، علاقه و باور نسبت به اسلام ناب، انقلاب اسلامی، مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی در جوامع دیگر به منظور گسترش پرتوِ اسلام و تحکیم همگرایی و پیوندهای اسلامی، دینی و معنوی.
۶۱
۲-۹-۳- اهداف اصلی:
آشنا سازی، علاقه مند سازی و ایجاد باور نسبت به اسلام ناب، انقلاب اسلامی، مزیت های جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی .
۲-۹-۴- مأموریت ها:
مدیریت و راهبری ِروابط فرهنگی بین المللی و سیاست گذاری، هماهنگی، هدایت، حمایت و نظارت برفعالیت های فرهنگی – تبلیغی جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور به منظور تحقق اهداف نظام در این روابط.
۲-۹-۵-ارکان:
* شورای عالی
* مشاور رییس و رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
ترکیب شورای عالی:
شورای عالی مرکب از۱۵ نفر از وزراء و شخصیتهای علمی و فرهنگی است که با حکم مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) منصوب می‌شوند و عبارتند از:
الف) ۵ نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی به انتخاب مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
ب) ۱۰نفرمتشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورا)، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزیر اطلاعات، معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دبیرکل مجمع‌جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه و رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
۲-۹-۶- وضعیت فعلی سازمان:
وضعیت نیروی انسانی سازمان:
تعداد نیروی انسانی : ۱۸۸۹ نفر (زن و مرد ) ( داخل و خارج از کشور )
۶۲
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در سازمان
۲۲۴۸ دستگار رایانه از ۵ مدل موجود در بازار که به غیر از مرکز اطلاع رسانی و حوزه ریاست مابقی سیستم ها بوسیله شبکه اینترانت به یکدیگر در معاونتهای مختلف ارتباط دارند .
تعدادساختمانهای سازمان : ۹۳ ساختمان
تعداد خودروهای سازمانی : ۲۵۶ خودرو داخلی و خارجی با مدلها و برندهای مختلف
تمامی اطاقها و ساختمانها مجهز به دستگاههای تردد، گیت های تردد، امکانات دیگر اداری به صورت کامل و … می باشند .
وجود کتابخانه در معاونت ها با کتابهای انتشار شده توسط سازمان و دیگر مراکز علمی و …
محل سازمان: بزرگراه رسالت، روبروی مصلای تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۶۳
فصل سوم
روش شناسایی تحقیق
(متدولوژی)
مقدمه
دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ علم‌ و شناخت‌ علمی‌ میسر نخواهد بود مگر زمانی‌ که‌ با روش‌شناسی‌ درست‌ صورت‌ پذیرد. دکارت‌[۱] در اثرش‌ تحت‌ عنوان‌ «گفتار در روش‌» روش‌ را راهی ‌می‌داند که‌ بمنظور دستیابی‌ به‌ حقیقت‌ در علوم‌ باید پیمود. در عرف‌ دانش‌ نیز روش‌ را مجموعه ‌شیوه‌ها و تدابیری‌ دانسته‌اند که‌ برای‌ شناخت‌ حقیقت‌ و برکناری‌ از لغزش‌ بکار برده‌ می‌شود.‌(ساروخانی‌، ۱۳۷۸، ۱۲۴)
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوعی تحقیق و امکانات اجرائی آن نیز دارد، در تحقیق حاضر با توجه به هدف آن که بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و با عنایت به کاربردی بودن آن تلاش مضاعفی به عمل آمده تا از اصول علمی برای حل مسأله استفاده شود که‌ به صورت‌ پیمایشی‌ مقطعی‌ انجام‌ گردیده‌ است.
در این‌ فصل‌ ابتدا به‌ بیان‌ روشی‌ که‌ تحقیق‌ برپایه‌ و اساس‌ آن‌ انجام‌ پذیرفته‌ می‌پردازیم‌ سپس ‌جامعه‌ آماری‌ پژوهش‌ را معرفی‌ کرده‌، نمونه‌ و روش‌ نمونه‌گیری‌ و ابزار تحقیق‌ و روش ‌جمع‌آوری‌ داده‌ها را بیان‌ می‌نمایم‌.
۳-۱- نوع و روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نظر نتیجه مورد انتظار از آن پژوهشی کاربردی است، چرا که هدف اصلی از اجرای آن حل یک معضل و مشکل عملی و ایجاد بهبود و به کمال رساندن رفتار ها، روش ها، ابزارها، ساختارها و الگو های مورد استفاده است(طبیبی،۱۳۸۸). به این منظور طی تحقیق حاضر از منطق قیاسی و روش های گردآوری و تحلیل داده ها از طریق پرسشنامه و با تکیه بر روشهای آماری استفاده خواهد شد، از این رو می توان تحقیق حاضر را از نظر فرایند اجرا تحقیقی توصیفی- پیمایشی قلمداد نمود(پولیت هنگر،۱۹۹۵). طی این پژوهش گردآوری داده ها در مورد متغیرهای مورد نظر تحقیق در یک مقطع خاص از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه کارکنان مرتبط انجام پذیرفته و با استفاده از نتایج حاصل از آن به توصیف جامعه بر اساس متغیرهای مورد نظر در آن مقطع زمانی مبادرت می گردد، از این رو تحقیق حاضر را از نظر زمانی پژوهشی مقطعی طبقه بندی می گردد (سرمد و دیگران،۱۳۸۳).
۶۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.