تامین کنندگان در فرایند خرید:/پایان نامه درباره تکنیک‌های MADM

تامین کنندگان در فرایند خرید

در دنیای تجارت دو نوع خرید وجود دارد که از انواع اصلی آن به شمار می‌رود. خرید برای فروش و خرید برای مصرف یا تبدیل. خرید برای فروش مجدد توسط دلالان و بازرگانان صورت می‌گیرد، اما خرید برای مصرف توسط مامورین خرید صنعتی صورت می‌گیرد. در ادبیات مربوط به ارزیابی تامین‌کنندگان منظور از خرید، خرید صنعتی بوده که برای مصرف در راستای تولید صورت می‌گیرد. در اغلب صنایع، هزینه خرید مواد اولیه و لوازم جانبی به بیش از 70 درصد قیمت تمام شده یک محصول می‌رسد. همچنین در صنایع با تکنولوژی بالا هزینه مواد خریده شده و خدمات یک محصول، بیش از 80 درصد قیمت تمام شده یک محصول را تشکیل می‌دهد]20[. از طرفی در سازمان‌های تولید کننده، سهم خرید از کل گردش مالی بین 50 تا 90 درصد است. با این اوصاف بدیهی است که تصمیم‌گیری در مورد خرید و استراتژی‌های مربوط به آن تاثیر مستقیم بر سود‌آوری سازمان دارد.

همان‌طور که بیان شد خرید صنعتی توسط مامورین خرید صنعتی انجام می‌شود. این اشخاص بر طبق پیش‌بینی فروش و برنامه تولید، کار خرید را هماهنگ می‌سازند و با در نظر گرفتن سود هر دو طرف افرادی را که می‌خواهند از آنها خرید کنند انتخاب می‌کنند. آنچه مسلم است انتخاب یک مجموعه خوب از تامین‌کنندگان که به صورت منسجم با یک سازمان در همکاری باشند، از عوامل موفقیت آن سازمان محسوب می‌شوند. انگلند[1] (1975) ارزیابی و انتخاب تامین‌کننده را مهمترین مسئولیت واحد خرید می‌داند. وبر و همکارانش ]72 [ نیز تولید محصول با بهای تمام شده پائین را در محیط رقابتی امروز ممکن نمی‌دانند مگر با انتخاب تامین‌کنندگان مناسب.

2-2-1-3: مراحل انتخاب تامین‌کنندگان

انتخاب تامین‌کننده مناسب در پنج مرحله اصلی انجام می‌پذیرد. در مرحله اول سازمان به منظور ارائه محصول یا خدمات جدید احتیاج به تامین مواد اولیه و یا خدمات دیگر از خارج از سازمان دارد. در این مرحله مساله نیاز به یک تامین‌کننده ظاهر خواهد شد. در مرحله دوم که مرحله اساسی و پایه‌ی تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تامین‌کننده می‌باشد، کارشناسان مربوطه با بررسی و در نظر گرفتن استراتژی‌ها و شرایط سازمان، لیستی از شاخص‌هایی را تعیین می‌کنند که تامین کننده ملزم به دارا بودن آن است. در صورتی که سازمان با تعداد تامین‌کنندگان بیشتر از نیاز خود مواجه باشد لازم است که یک فرایند پیش ارزیابی را اجرا نماید که در آن از بین تامین‌کنندگان اولیه تعدادی به عنوان تامین‌کنندگان بالقوه انتخاب می‌شوند. در مرحله چهارم که مرحله ارزیابی نهایی است با استفاده از یکی از روش‌های انتخاب تامین‌کننده، تامین‌کننده یا تامین‌کنندگان نهایی از بین تامین‌کنندگان بالقوه انتخاب می‌شوند. این عمل پایان کار نبوده و بلکه تامین‌کننده باید به طور مستمر و پیوسته توسط سازمان ارزیابی شود]64[.

در یک زنجیره تامین حضور تامین‌کنندگان در راس هرم و به عنوان سر‌آغاز تولید و ارائه خدمات حائز اهمیت است. با توجه به نقش کلیدی تامین‌کنندگان در فرایند پشتیبانی از تولید، توزیع و ارائه خدمات به متقاضیان کالا فرایندهایی مانند: تدارک، تامین به موقع کالا یا خدمات، دستیابی به کیفیت بیشتر و هزینه تمام شده کمتر، رضایت مشتریان و… تنها در سایه انتخاب تامین‌کنندگان مناسب که بتوانند همگام با سازمان در جهت دستیابی به اهداف ذکر شده تلاش کنند، امکان پذیر خواهد بود]80[. آنچه امروزه مشاهده می‌شود رقابت بین سازمان‌ها در حال تبدیل به رقابت بین زنجیره‌های تامین است که این به معنی همکاری نزدیک‌تر اعضای زنجیره‌تامین برای به دست آوردن مزیت رقابتی می‌باشد. در این حالت ارتباط یا به عبارتی به اشتراک گذاری اطلاعات یک معیار کلیدی برای شرکت های خریدار در انتخاب تامین‌کنندگان می‌باشد و سازمان‌ها می‌بایست یک ارتباط بلند‌مدت با تامین‌کنندگان اصلی خود را جایگزین ارتباط کوتاه‌مدت کنند.

1-England