تحقیقات بازاریابی-پایان نامه درباره بازاریابی زعفران

تحقیقات بازاریابی

اهمیت تحقیقات بازاریابی به عنوان یک فعالیت ضروری در ادبیات بازاریابی به تفصیل بیان گردیده است. برای مثال،تحقیقات بازاریابی شامل سه وظیفه توصیفی ، تشخیصی و پیش بینی می باشد که وظیفه توصیفی شامل جمع آوری و ارئه حقایق است . نقش دوم ، وظیفه تشخیصی است که براساس داده ها یا اعمال توصیف می گردند و نقش نهایی تحقیقات نقش پیش بینی کنندگی آن است . اهمیت این موضوع در شناسایی و حل مسائل مربوط به کیفیت و رضایت مشتری نیز یافت می شود. از سویی دیگر افزایش روزافزون محصولات و نام و نشان تجاری نیاز به تحقیقات بازاریابی را بیشتر کرده است که این تنوع خود ناشی از تحقیقات بازاریابی است.

تحقیقات بازاریابی دو هدف اساسی را بر عهده دارد: 1) تهیه اطلاعات مربوط به تقاضا برای سازمانهای تولیدی یا خدماتی 2) انعکاس نظریات ، دیدگاه ها و نیازهای مصرف کنندگان.

تحقیقات بازاریابی مدرن در محیط رقابتی کنونی شیوه های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای ارتباط بیشتر با مشتریان ارائه داده که فرآیند مبادلات میان عرضه کنندگان و مشتریان آنها را متحول ساخته است.تحقیقات بازاریابی در بازارهای اشباع شده از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بازارها شرکتها ناچارند برای دستیابی به سهم بازار رقابت، محصولات جدید را به بازار های جدید عرضه کنند. تحقیقات بازاریابی، ماهیت تقاضا ، رقابت و پدیده های تغییر در بازار را گزارش می کند .از این رو تحقیقات بازاریابی نه فقط برای ورود سازمانها به بازارهای جدید بلکه برای تصمیم گیریهای جدیدی که در خصوص بازارهای فعلی باید اتخاذ شود مورد نیاز است (دهدشتی و بحرینی زاده ، 1390). شایان ذکر است که اغلب سازمان ها برای فروش محصولات و عرضه خدمات خود در کشورهای پیشرفته از تحقیقات بازاریابی استفاده می کنند و به همین دلیل ، باید بیش از پیش به نقش و ماهیت تحقیقات بازاریابی توجه شود . نمونه های بی شماری از تحقیقات بازاریابی در شرکتهای امریکایی ، اروپایی و ژاپنی وجود دارد که می توان از آنها به عنوان الگوهای خوبی برای شرکتهای ایرانی استفاده کرد . طبق تحقیق انجام شده ، حدود 700 شرکت آمریکایی طی یک سال بیش از 500 میلیون دلار صرف تحقیقات بازاریابی کرده اند و تحقیقات بازاریابی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی در حال رشد است (روستا و همکاران ، 1374).  استفاده از تحقیقات بازاریابی می تواند ریسک و عدم اطمینان موجود در تصمیم گیری را کاهش دهد و بنابراین شانس موفقیت تصمیم گیری را افزایش دهد (مالهاترا[1] 2004، زیکموند[2]، 2003).

همزمان با ورود به عصر جدید، تحقیقات بازاریابی بیشتر و بیشتر برای شرکت هایی که با رقابت شدید روبرو هستند اهمیت می یابد (بارنارد، 1999).

دو دلیل عمده برای رشد مستمر تحقیقات بازاریابی ذکر می گردد. در ابتدا، سرعت تجارت بواسطه وجود و عرضه کامپیوترها، تکنولوژی دیجیتال و وسائل ارتباطی افزایش یافته است. استدلال دوم آن که رشد مستمرتحقیقات بازاریابی ، اصول صحیح برای عملیات جهانی است، همانگونه که در پایان جنگ سرد سیستم بین المللی جدیدی از جهانی سازی ایجاد نموده است(فریدمن[3] ، 1994). تحقیقات بازاریابی، همچون یک منبع بزرگ اطلاعات بازاریابی، نقش مهمی را در بهبود ظرفیت هوش بازاریابی برای پیشرفت در تصمیم گیری استراتژیک ایفا می نماید (کراونز[4]، 2003) نقش استراتژیک تحقیقات بازاریابی به تهیه اطلاعات بازاریابی استراتژیک برای تصمیمات ارتقاء و رشد شرکت محدود نمی شود، بلکه نقش آن در هدایت تفکر استراتژیک مقدم بر تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک می باشد (هامنتل[5]، 1994).

اسمالی[6]  (1996) معتقد است بدون اطلاعات بازاریابی کافی، سازمان درک مناسبی از نقاط قوت و ضعف خود و آن چه که فرصت یا تهدید برای آن محسوب می شود و حتی مهمتر آن که چه چیز اولویت های آن می باشد، کسب نخواهد کرد، در این میان برخی از صاحبنظران تاکید می کنند که اهمیت تحقیقات بازاریابی را می توان در نقش آن در اصول مفهوم و تفکر بازاریابی یافت (زیکموند، 2004). همچنین  از سوی دیگر، برخی تحقیقات بازاریابی را به عنوان کلیدی برای تناسب بازاریابی مطرح کرده اند.کینروتیلور[7] (1991) بر این باورند که تحقیقات بازاریابی به اجرای مفهوم بازاریابی کمک می کند، زیرا همانگونه که سازمان این مفهوم را متناسب سازی می کند، تحقیقات بازاریابی نیز به عنوان شیوه ای برای یکپارچه سازی اقدامات سازمانی و تمرکز آن بر روی نیازهای بازار قلمداد می گردد. براساس نظر کریک[8] (1994) تحقیقات بازاریابی همچنین می تواند به عنوان یک عامل مهم در تولید هوش در بازارگرایی مطرح شود و به تمرکز تلاش های سازمان در جستجوی فعالانه و تولید اطلاعات مناسب بازار به منظور تامین نیازها و خواسته های مشتریان کمک نماید.

تحقیقات بازاریابی، مشتریان و عموم مردم را با بازاریاب به واسطه اطلاعات مربوط به شناسایی و تعریف فرصت ها و مشکلات محیطی پیوند می دهد. به طور کلی بررسی موشکافانه و ارزیابی اقدامات بازاریابی درک مناسبی را از بازاریابی به عنوان فرآیند و روش هایی که اقدامات خاص بازاریابی می تواند موثرتر انجام گردد فراهم می کند (جاوالجی[9] و همکاران، 2006). علی رغم اهمیت تحقیقات بازاریابی به عنوان یک اقدام ضرورتی سازمانی، شناخت کمی در مورد اینکه مدیران چگونه ارزش تحقیقات بازاریابی را دریافت می کنند وجود دارد. اگر چه در مطالعات انجام شده ، یکی از دلایل بنیادین اساسی در عدم استفاده از تحقیقات بازاریابی در میان مدیران تجاری، درک منفی شان از مزایای بالقوه ایجاد شده بوسیله تحقیقات بازاریابی می باشد(هیل و نارایانا[10]، 1989). به طور خلاصه ضرورت تحقیقات بازاریابی برای کشف و تعیین منابع معین و ایجاد مزیت رقابتی پایدار و آشنایی با اطلاعات اساسی، روزمره نمودن تحقیق و بنابراین  فراهم نمودن کارآیی بازاریابی برای همه ضروری می باشد (مک فیل[11] و همکاران، 2005).

4 – Malhotra

5 -Zikmond

[3] – Fridman

[4] – Cravens

[5] – Hamentel

[6] – Smalli

[7] – Kiner and Taylor

[8] – Krake

[9] – Javalgy

[10] – Hill & Naraiana

[11] – MC Phil