معلمان تدریس خصوصی ریاضی در ایران نیز مانند سایر کشورها متنوع هستند و نیازهای یادگیری متنوعی دارند. توضیحات جمعیت شناختی ساختارهای سنی و زمینه های تدریس محدودیت هایی را ارائه می دهداطلاعات در مورد این نیازها به عنوان مثال ، معلمان تازه وارد این حرفه هستند نیازهای یادگیری با نیازهای همکاران با تجربه آنها در تدریس خصوصی ریاضی متفاوت است. فراتر از این سطح تجزیه و تحلیل نسبتا فوق العاده ای ، این نوع اطلاعات نمی توانند چیزهای زیادی به ما بگویند. شماره معلمان جدید این حرفه چیزی راجع به تجربیات یادگیری که به ما دارند نمی گوید از برنامه های آموزش قبل از خدمت خود بیاورید. یکی از مشکلات در شناسایی موضوعات گوناگونی در گروه های معلمان درگیر در آن است پیشرفت حرفه ای این است که تأثیرات روی افراد غالباً در گزارشات شسته شده می شود خلاصه واکنش معلمان و داده های متوسط. با این وجود چندین مطالعه عمیق انجام شده است تنوع به عنوان یک موضوع اصلی دریافته است که همان تجربه توسعه حرفه ای می تواند نتایج معلمان بسیار متفاوت است. به عنوان مثال ، در یک مطالعه مدارس متوسطه را شامل می شود ، معلمان را درگیر یادگیری نحوه استفاده از آموزش برای درک می کند.

محققان تدریس خصوصی ریاضی دریافتند که شرکت کنندگان در سه گروه مجزا قرار گرفتند. یک گروه از معلمان به هیچ وجه سازگار نبودند و مانند همیشه همیشه به تدریس ادامه می دادند ، سرزنش دانش آموزان برای یادگیری نیست. گروه دوم با پایین آمدن استانداردها منفی است. هر دوی این گروه ها احساس کردند که آنچه در مدارسشان رخ داده است در کمبود دانش آموزان است. گروه سوم معلمان دلیل عدم عملکرد را عدم ارتباط بین این افراد تشخیص دادند کلاسهای سنتی و دانش آموزان معاصر. این معلمان روشهای جدیدی برای تدریس پیدا کردند استانداردهای بالا و جذب دانش آموزان. دو مطالعه عمیق اخیر به طور مشابه نشان داد که معلمان می توانند بسیار واکنش نشان دهند روشهای مختلف در نتیجه درگیر شدن در همان فعالیتهای یادگیری حرفه ای. در این دو پروژه ها ، برخی از معلمان در مورد تجربه مثبت بودند ، اهمیت قابل توجهی از کلید را درک کردند پیام ها ، و قادر به تنظیم آنها در تمرین کلاس خود بودند.

متن تدریس خصوصی ریاضی، ایجاد شده توسط تکامل اطلاعات جمعیتی دانش آموزان و توسعه دانش جدید پژوهشی ، ممکن است امروزه ارائه شود تخصص کافی برای تدریس شهروندان فردا نیست. تغییر ایده در مورد انواع ارزش یادگیری ممکن است تأثیر مشابهی داشته باشد. به عنوان مثال ، یک معلم علوم ماهر است انتقال محتوای ممکن است مهارت لازم برای آموزش مؤثر را در سیستمی که از استعلام ارزشیابی می کند ، نداشته باشد بیش از یادگیری حقایق. آنچه برای این سنتز بهترین شواهد مهم است تشخیص این مسئله در هر گروه است از معلمان ، نیازهای متنوعی برای یادگیری حرفه ای وجود دارد. آنچه باید آموخته شود بستگی دارد در مورد یادگیری قبلی ، مهارت ها ، و شرایط افراد و گروه ها و مطالبات از زمینه تدریس فعلی آنها ، زیرا زمینه های مختلف تمرین مهارت های متفاوتی را طلب می کند. به عنوان مثال ، معلمان که از مدارس انگلیسی متوسط ​​به مادری منتقل می شوند با یک مجموعه پیچیده روبرو هستند مسائل زبانی و واژگان جدیدی برای به دست آوردن. به همین ترتیب ، معلمی که در حال تدریس است برای سال اول باید سطح مشخصی از سال را بدست آورد تا با مجموعه های جدیدی از درک آشنا شویم مربوط به پیشرفت های دانشجویی.