تعاریف مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی

مفاهیم و تعاریف مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات

اولویت گذاری فناوری موضوع روز و مورد توجه کشورهای مختلف هست. این بدان معناست که وجود آن در امور مختلف و رسیدن به اهداف عالی تایید شده است و چون توان همگام شدن با سرعت بالای آن برای همه فراهم نیست، حداقل سعی می شود در ایجاد مزیت رقابتی بین کشورهای مختلف براساس برنامه ریزی مدون، براساس راهبرد و جهت گیری مشخص و همراه با آهنگ حرکت رو به رشد مورد توجه قرار گیرد.(نوری 1390)

از سوی دیگر محققان مختلفی از ظهور فناوری تاکنون از دیدگاه های گوناگونی به بررسی آثار و تبعات استفاده از آن توجه داشته اند تا سعی کنند برای استفاده بهتر و بیشتر آن و یا حتی سرمایه گذاری مطالعات موثری داشته باشند. لذا در این بخش ابتدا مفاهیم و تعاریف فناوری اطلاعات بطور کلی و پذیرش آن در سازمان ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

2-2-1) فناوری اطلاعات

شاخه ای از فناوری که به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی، یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری می پردازد.(Wikipedia 2014)

فناوری اطلاعات پدیده ای است که از بکار گیری وسیع سیستم های کامپیوتری در سازمان ها و جامعه و تحول عمیق ناشی از بکارگیری آن بوجود آمده است که این تحولات مستلزم تفکر و بررسی و بنیان های نظری جدیدی در مقوله های سازماندهی، کنترل و هدایت راهبردی نظام های خرد و کلان را می طلبد. تکنولوژی اطلاعات به عنوان سلسله اعصاب جامعه مدرن مطرح است که حتی امروزه سازمان های بدون فناوری اطلاعات مرده محسوب می شوند. انتظارات جامعه، کارکنان و مخاطبان از سازمان ها، توسعه فناوری اطلاعات در همه امور اعم از بهره وری نهادهای اقتصادی، نیروی کار و ارزش افزوده و هم در نحوه خدمت رسانی به مردم می باشد.(موحدی 1390)

فناوری اطلاعات را می توان کاربرد رایانه در سیستم های اطلاعاتی و گزارش گیری نیز عنوان کرد. چیزی که شاید مهمترین فاکتور تمایل مدیران سازمان ها به استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی در نظام آموزش کارکنان خود می باشد. این دانش نوین، فناوری های مرتبط با سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای برای پردازش، ذخیره سازی، تبادل اطلاعات را در بر می گیرد.(مهدوی 1393)

اهمیت و نقش فناوری اطلاعات بعنوان عاملی پر قدرت در تغییرات اقتصادی و اجتماعی موجب سرمایه گذاری برای توسعه آن نیز شده است. امروزه در هر سازمانی دستیابی به اهداف با حداکثر کارایی و اثربخشی، مهمترین رسالت سازمانی محسوب می شود. برای رسیدن به این مقصود باید تمامی فعالیتهای سازمان براساس برنامه خاصی انجام گیرد و به شناخت عوامل موثر بر آن که هم می تواند بازدارنده و هم پیش برنده باشد بپردازیم.(صنایعی 1393)

2-2-2) پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان

در دنیای امروز که دوره ظهور فناوری پیشرفته اطلاعات و شاهراه های اطلاعاتی است، اطلاعات، گردش و اشاعه آن از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه ای که اطلاعات از منابع انرژی یک کشور محسوب         می شود. زیرا با گردش و اشاعه اطلاعات، دانش بشری، یافته های جدید، فناوری و … تولید می شود و این ها همه به ایجاد بسترهای مناسب برای گردش اطلاعات توسط کامپیوتر و فناوری های ارتباطی و مخابراتی و غیره منجر می گردد.(ثابت 1391)

در دهه 1960 کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می کردند. در دهه 1970 به جهان اول و جهان سوم، در دهه 1980 به کشورهای بیشتر توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و همچنین در دهه 1990 به کشورهای صنعتی شده و رو به صنعتی شدن تقسیم می کردند. در حالیکه امروزه سلسله مراتب توسعه یافتگی کشورها، بر مبنای محرک اصلی وقوع دگرگونی در وضعیت کشورهای جهان یعنی جریان های اطلاعاتی و گذر آنها به جامعه دانایی محوری، به میزان نقشی که سازمان های کشورها در زایش و جریان اطلاعات دارند، وابسته است. با این وابستگی و رشد فناوری های ارتباطی و نیز نیاز روزافزون، به اشکال مختلف اطلاعات، نطفه دوران جدیدی بسته شد که در آن، حیات جوامع بشری به شدت گردش اطلاعات و اطلاع رسانی به موقع وابسته شد. مهمترین ویژگی این دوران، سرعت بیشتر و اتکاء به اطلاعات به عنوان ماده خام موردنیاز است. (هشجین 1391)

پذیرش استفاده از فناوری، نخستین گام حیاتی نسبت به بهره برداری از آن می باشد و موفقیت پایدار آن در سازمان ها بستگی به استفاده مداوم از آن دارد. تمایل به نوگرایی یکی از افتخارات مدیران سازمان ها است. بسیاری از سازمان ها اتوماسیون عملیات و خدمات خود را با استفاده از فناوری های نوین شروع کرده اند که تغییر نگرش در سیستم آموزش نیز یک نمونه بارز آن می باشد. نرخ پذیرش فناوری از سوی کاربران و جامعه استفاده کننده اغلب عامل محوری و تعیین کننده میزان موفقیت یا شکست یک سیستم اطلاعاتی           می باشد. عوامل مختلفی در پذیرش یک فناوری نوین در جامعه دخیل است که بدون درنظر گرفتن آنها، تمامی فعالیتهای انجام شده می تواند با شکست مواجه شود. این عوامل می تواند علاوه بر توجه به عوامل فردی، به عواملی که بر میزان پذیرش و استفاده افراد از این فناوری تاثیر می گذارد بپردازد. با توجه به نقش مهم عامل نیروی انسانی در استفاده از فناوری بررسی عوامل موثر در پذیرش و افزایش بکارگیری نظام مند از فناوری اطلاعات در سازمان ها مهم می باشد. (رستگارپور 1392)

دنیای اقتصادی امروز شاهد تحولات گسترده ای در زمینه تبادل اطلاعات و توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می باشد که بکارگیری و اتخاذ روش ها و خط مشی های جدید اقتصادی را          در مدیریت سازمانها اجتناب ناپذیر کرده است. مدیریت امروز که بر پایه اطلاعات و ارتباطات نوین است، نیازمند مکانیزم ها و زیرساختهای مختلفی است تا بتواند موجب توسعه و ایجاد فضای مساعد برای موفقیت باشد که شاید بتوان مهمترین این زیرساخت های را توسعه آموزش های الکترونیکی و به تبع            آن با تغییر نگرش افراد ایجاد فضای الکترونیکی و بهره برداری از فناوری در سازمان را تجربه کرد.(میرحسینی 1392)

از طرفی با اعتقاد بر اینکه مهمترین دارایی یک سازمان نیروی انسانی آن سازمان می باشد، به کمک فن آوری اطلاعات و ارتباطات می توان ثروت جامعی را برای سازمان ها در قالب آموزش بهتر با بهبود کیفیت برای کارکنان ایجاد کرد. از موارد قابل توجه در این امر، میزان سنجش موفقیت ها یا پذیرش در استفاده از یک تکنولوژی نوین می باشد که مهمتر از توسعه خود آن تکنولوژی است. زمانی تاکید و توجه بر توسعه تکنولوژی ها بوده ولی اکنون مطمئن بودن از کارایی، موثر بودن و پذیرش راحت آن تکنولوژی در اولویت سازمان ها می باشد.(Talebi 2012)