پژوهش – رابطه مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی دبیران زن ناحیه یک …

* تفاوت های بین شیوه ای ارتباطات سازمانی ودرون شخصی
* ارتقاء و رشد ارتباطات کارا (موثر)
هیچ کارکردی حیاتی تر از ارتباطات برای مدیریت نیست. ارتباطات، قلب هر فعالیت تجاری است؛ که عمل های افراد یا سازمان را با اهداف مورد علاقشان، به هم پیوند می دهد، ارتباطات راهی است که کارکنان، احساسات، افکار، خواسته ها و نیازهای خود را با هم در میان می گذارند.
هر چند ارتباطات همیشه به صورت طبیعی متجلی نمی گردد، ولی مهارت های ارتباطی انسان پیشرفته تر از سایر ارگان های زنده است، اما اکثر مردم هنوز به طور نسبی از لحاظ انتقال ایده ها ضعیف هستند و مایه تعجب است که بسیاری از مطالعات بیان می نماید که کارکنان و مدیران، فقدان ارتباطات را به عنوان یک مسئله عمومی در سازمان هایشان شناخته اند.
* ارتباطات و ساختن تیم
* آنچه خواهیم آموخت
* نحوه قبول مسئولیت برای ارتباطاتی که می فرستید و دریافت می نمایید.
* نحوه ایجاد گروه های کار از طریق ارتباطات موثر
* نحوه توسعه مهارت های ارتباطی برای رفع تضاد و ایجاد هماهنگی
در بین تمام ابزارهایی که سرپرستان برای موفقیت به آن نیازمندند، بهترین شانس موفقیت و شکست از طریق ارتباطات می تواند ارائه گردد.
در بین صدها پرسش و نظر سنجی از کارکنان سازمان های مختلف، ارتباطات ضعیف را بزرگترین عامل اتلاف وقت، تلاش و امکانات، همچنین تضاد درونی و بیرونی مطرح نموده اند. متخصصان، مهارت های ارتباطی صحیح را یک امر ضروری برای سرپرستی موثر بر دیگران دانسته اند. بر همین اساس نحوه هماهنگی و کار کردن اعضاء گروه با هم توسط این نوع ارتباطات، معین و مشخص
می گردد (امین شایان جهرمی و امینی، ۱۳۸۸).
انواع ارتباطات
راه های گوناگونی برای ایجاد ارتباط با دیگران وجود دارد که عبارتند از:
* گفتگو، دستورات و ارائه پیشنهادات زبانی
* گزارش های کتبی، یاداشت ها و برنامه ها
* صحبت و پیام های تلفنی
* نامه های الکترونیک
* نمابرها
یک سرپرست باید بتواند انواع ارتباطات را ارسال و دریافت نماید. در یک روز فرصت های زیادی برای موفقیت و یا شکست وجود دارد.
نکته کلیدی: این شما هستید که می اندیشید برای ایجاد ارتباط چه بفرستید و چه دریافت نمایید.
ممکن است سوال شود چگونه برای دریافت ارتباطات مسئول هستید ؟ جواب بسیار ساده است. اکثر افراد به خوبی نمی توانند ارتباط برقرار کنند. برای داشتن هر سطحی از ارتباطات شما باید مسولیت ارتباطات خود را به عهده بگیرید، باید از خودمان شروع کنیم(امین شایان جهرمی و امینی، ۱۳۸۸).
به وسیله راهنمائی های زیر شما می توانید بیشترین مسئولیت را برای ارتباطاتی که دریافت می نماید بپذیرید:
هیچ چیز را بدوت تحقیق و بررسی عمیق نپذیرید. بدین منظور بگویید چیزی که به ما ارسال شده (ما دریافت نموده ایم)، نگویید جواب حتما درست است. به خصوص اگر مطالب از طرف فردی به ما برسد که ما آن شخص را خوب نمی شناسیم یا کسی که بنا به تجربه قبلی سابقه خوبی هم ندارد.
دستورالعمل ها و گفته هایی که نیاز به تایید دارند را حتما به تایید برسانید. اگر در مورد چیزی که نمی دانید سوال کنید یا اطلاع بیشتری جویا شوید به شما نسبت بی صلاحیت را نخواهد زد.
به کارکنان فرصت دهید تا بتوانند ارتباط موثری با شما برقرار نمایند. اجازه بدهید دیگران بدانند انتظارات شما از آنان چیست ؟ انتظار نداشته باشید که دیگران فکر ما را بخوانند. هر زمان که میسر باشد به آنها برنامه مستند گام به گام بدهید تا آن را دنبال کرده و یا به استناد آن کار را انجام دهند.
اگر نیاز به اطلاعات مکتوب باشد، هیچ وقت اطلاعات شفاهی را نپذیرید. ارتباطات شفاهی بیشتر زمانی قابل قبول است که به عنوان تشکر و قدر دانی بیان می گردد. یک بازی قدیمی را به یاد بیاورید جایی که شما به دیگری در مورد چیزی در گوشی صحبت می کردی. او هم آن را به گوش دادن دیگران می رسانید و همین طور بازی ادامه می یافت تا زمانی که پیام به آخرین نفر می رسید دیگر حتی به موضوع اولیه نزدیک نبود.
چنین چیزی در مورد سازمان هم اتفاق می افتد، اگر شما ارتباطات شفاهی با دیگران برقرار نمایید، پیام از طریق افراد زیادی آن چنان منتقل می شود که دیگر قابل شناخت و تشخیص نباشد. این مشکل می تواند به طور اشتباه، زیان های فراوانی به سازمان وارد کند، از جمله: کار مجدد، از دست دادن یا اشتباه کردن برنامه و دستورات شنونده بسیار خوبی باشید. هنگام شنیدن نکات مهم مشغول صحبت با دیگران نباشید.
در مورد مهارت های ارتباطی شخصی، لحظه ای وقت بگذارید و فکر نمایید، سپس به سوال های زیر جواب دهید.

  1. قوی ترین مهارت ارتباطی شما چیست ؟
  2. ضعیف ترین مهارت ارتباطی شما چیست ؟
  3. چگونه می توانبد در ناحیه ای که ضعیف هستید بیشتر موثر باشید و آن را بهبود بخشید ؟
  4. فکر می کنید اگر مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشید چه پاداشی به دست می آورید ؟
  5. برای رسیدن به وظایف شخصی خود، هم اکنون به چه مهارت های ارتباطی نیاز دارید؟
  6. برای کسب مهارت های مورد نیاز خود به کجا می توانید مراجعه نمایید ؟

با انجام دادن موارد زیر می توانید برای ارتباطات خود احساس مسولیت نمایید:
* در ارتباطات کتبی و گفتگوهای خود بسیار خلاصه و صریح باشید (مختصر و مفید بیان کنید) کارکنانتان نیز مانند شما مشغله بسیار دارند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است