فایل – رابطه مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی دبیران زن ناحیه …

* صادق باشید، ولی توجه داشته باشید که از صداقت برای کوچک کردن دیگران استفاده ننمایید. شاید شما افرادی را ملاقات کرده که چنین اظهار می کنند: من آنقدر ساده به نظر می رسم که به گفتار بی رحمانه محکوم می گردم.
این در مورد شخصی است که از راستگویی و صداقت به عنوان سلاحی در جهت تخریب و صدمه زدن به دیگران استفاده می نماید (ولی با وجود این) درست نیست که به شخص بگوییم او آنقدرها شایستگی ندارد که ارتقاء یابد (امین شایان جهرمی و امینی، ۱۳۸۸).
الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران
اولین قدم در جهت مهندسی رفتارها در ارتباطات بین شخصی، شناسای الگوی ارتباطی است. یک رابطه انسانی رضایت بخش، رابطه ای است که در آن سه مولفه در هم تنیده ی صمیمیت، مراقبت و آزادی وجود دارد. مراد از صمیمیت اعتمادی است که امکان درک کردن ودرک شدن را فراهم می کند. مراد از مراقبت کمک به رشد و رضایت فرد مقابل است. در نهایت در یک رابطه رضایت بخش، آزادی و خود مختاری، در مقابل مهار و کنترل، وجود دارد. طبق نظر روانشانسان، مهارت های ارتباطی مجموعه ای از رفتار است که کیفیت ارتباط بین اشخاص را در بر می گیرد. به نظر آن ها هر شخصی برای برقراری ارتباط با دیگران سبک و روش خاصی برای خودش دارد. اما به طور کلی این روش ها را می توان در چهار الگوی اصلی (چهار سبک رفتاری) خلاصه نمود. این الگوها عبارتند از: سلطه پذیری، سلطه گری، پرخاشگری و قاطعیت. برای اینکه بدانیم از میان این الگوها، کدام یک بهترین الگو برقراری ارتباط سالم با دیگران است به طور مختصر به توضیح هر یک اشاره می کنیم (معماریان، ۱۳۸۳).
سلطه پذیری
ویژگی افراد این الگو برقراری ارتباط صادقانه، غیر صریح (مبهم و غیر مستقیم) و توام با احترام به فرد مقابل می باشد. افراد سلطه پذیر، دل مشغولی، پرهیز از برخورد با دیگران را دارند حتی اگر این کار به قیمت ضایع شدن حق خودشان تمام شود (معماریان، ۱۳۸۳).
سلطه گری
برقراری ارتباط صادقانه غیر صریح (مبهم و غیر مستقیم) و توام با احترام ظاهری ویژکی افراد این الگو می باشد. فرد سلطه گر خود و دیگران را به عنوان شی ء و نه انسان مورد بهره کشی قرار می دهند و سعی می کند افراد را در جهت خود فریب دهد و مهار کند. پرخاشگری و برقراری ارتباط صادقانه، نیمه صریح (مبهم و مستقیم) و بدون احترام متقابل است. افراد پرخاشگر معمولا در حال رقابت با دیگران هستند (معماریان، ۱۳۸۳).
قاطعیت
ویژگی افراد این الگو، برقراری ارتباط صادقانه، صریح (روشن و مستقیم) و توام با احترام متقابل و اصیل (نه ظاهری) می باشد. یک فرد قاطع هم حق و حقوق خود و هم حق و حقوق با ملاحظه ی چهار الگوی ارتباطی که بیان شد معلوم می شود که برای جلب مقبولیت در جمع و محیط های مختلف و محبوبیت در دل دیگران، قاطعیت بهترین روش ارتباطی است چرا که هر یک از ارتباط های دیگر دچار نقصی است که همگی آن ها منجر به از بین رفتن اعتماد و ایجاد تنفر در فرد مقابل می شود (معماریان، ۱۳۸۳).
مهارت های مدیریتی از دیدگاه وتین و کامرون [۹۲]
وتین و کامرون مهارت های مدیریتی مدیران را به مهارت های فردی و ارتباطی تقسیم بندی می کند:

  1. مهارت های فردی:

ـ افزایش خود آگاهی با ارزش ها، ملاک ها، معیارها، درک مسائل و ارزیابی وضعیت موجود برای تغییر.
ـ مدیریت تطبیقی با مدیریت زمان، تفویض اختیار و تطبیق اجباری
ـ حل عاقلانه ی مشکلات با نگرش عقلایی، استفاده از روش های خلاق و ترغیب خلاقیت سایرین.

  1. مهارت های ارتباطی:

ـ ارتباط و حمایت کنندگی با مربیگری و مشورت.
ـ قدرتمند سازی با توانمند سازی و تاثیر گذاری سایرین.
ـ انگیزه زایی با ایجاد محیط با انگیزه به رفع مسائل و مشکلات.
ـ رفع مشکلات با تشخیص ریشه یابی (به نقل از ساروخانی، ۱۳۷۶).
ارتباطات سازمانی
« مک گریگور [۹۳]» خاطر نشان می کند که تمام کنش های متقابل اجتماعی مستلزم ارتباط است و بدون کنش متقابل سازمانی وجود نخواهد داشت. لذا باید بپذیریم که حجم ارتباطات در هر سازمان بزرگ غیر قابل تصور است (رابرت تراواثا [۹۴]، ۱۹۹۵؛ به نقل از استواری، ۱۳۸۸).
براساس ساختار ارتباطات دو دسته اند:

  1. ارتباط بین افراد (ارتباط میان فردی، گروهی و جمعی) و بیشتر حالت مستقیم و شخصی دارد.
  2. ارتباطات سازمانی ((ارتباطات رسمی و غیر رسمی) ارتباط رسمی ارتباطی است که در سازمان های اداری و آموزشی، جهت ابلاغ مقررات با زیر دستان برقرار می شود. ارتباط غیر رسمی معمولا صمیمانه تر و عمیق تر از ارتباط رسمی می باشد و بیشتر حالت چهره به چهره دارد (استواری، ۱۳۸۸).

بعد فنی و فرآیندی ارتباطات سازمانی
الف) ارتباط کلامی:
در ارتباط کلامی پیام ها به صورت رمزهای کلامی انتقال می یابند. در ارتباط غیر کلامی پیام ها به صورت علائم یا رمزهای غیر کلامی (حرکات دست، چشم، رنگ، صدا و غیره) انتقال می یابند.
روش های اصلاح ارتباط کلامی:

  1. استفاده از زبان مناسب و مستقیم
  2. استفاده از کلمات ساده و اجتناب از به کار بردن زبان فنی و اصطلاحات پیچیده به جز در مواقع ضروری
  3. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است