سبک رمانتیسم در برندسازی:/پایان نامه درباره شعار تبلیغاتی بانک

. سبک رمانتیسم[1] در برندسازی:

سبک رمانتیسم در ادبیات،ابتدا در انگلستان توسط ویلیام بلیک[2]آغاز گردید و سپس در آلمان گوته[3]و شیلر[4] آن را به اوج رساندند.در آغاز کلمه رمانتیک از طرف طرفداران مکتب کلاسیک برای تمسخر نویسندگان جدید اطلاق می شد و معنی نخستین آن مترادف با خیال انگیز و افسانه ای بود .نقطه مقابل هنر کلاسیک بود و نتیجه عکس العملی در مقابل آن ،ویژگی هایی همچون درگیر شدن عاطفی و احساسی با موضوع و در بسیاری موارد تمایل آشکار به سوی کارهای نامتعارف و عجیب از مشخصات این دوران است.رمانتیسم به عنوان یک نهضت در فرانسه در پایان سه دهه اول قرن نوزدهم به اوج خود رسید .رمانتیسم برخلاف کلاسیسم،مکتب بسیار پیچیده و آشفته ای است.شلگل[5]پیشوای رمانتیسم آلمانی معتقد است ،ادبیات رمانتیک جمع اضداد و آمیزش انواع مختلف ادبی است.برخلاف هنر و ادب کلاسیک که مبتنی بر رسمیت ،نسبت،تعادل،موازین،منضبط،بلندی مضمون،تسلط بر نفس،تعهد به ایمان و اخلاق،حرمت،بیان فاخر،والامنشی و قهرمان پرستی بود هنر رمانتیک،آزادی تخیل ،فردیت هنری،قالب شکنی،شور و هیجان،رویاوار،سستی و دردمندی،غم خواری زیردستان،گزینش مضامین عادی و بیان عادی ،شهرگریزی و روستاپرستی و برتر از همه چیرگی احساس را بر عقل بنیان گذارد.(پاکباز،رویین(1381)دایره المعارف هنر)(مرزبان،پرویز،(1378)خلاصه تاریخ هنر)

 

2-4-3-5 .سبک فوتوریسم[6] در برندسازی:

فوتوریسم به معنای آینده نگری و مشتق از کلمه«فوتور»(future)به معنای آینده است.این مکتب در سال 1909 با بیانیه فیلیپو توماسومارتینی[7] نظریه پرداز و بنیان گذار فتوریسم در ایتالیا بنا نهاده شد .ایتالیا و روسیه به عنوان دو قطب نیرومند،فوتوریسم را به تدریج در سراسر اروپا گسترش دادند.(پ.مرزبان و ح.معروفی ،(1371)،فرهنگ مصور هنرهای تجسمی)

این مکتب هنر و ادبیات نوین را به دنیای مدرن و امروزی عرضه کرد و پنجره ای رو به آینده و مکتب های قرن بیستم گشود.فوتوریسم در نهایت در سال 1924 به شکل های کوبیسم،داداییسم،و سوررئالیسم تجزیه شد.امروزه می توان گفت که فوتوریسم،نوعی از رادیکال اکسپرسیونیست بود که هنر مدرن،مخصوصا دادا و سوررئالیسم را تحت تاثیر قرار داد.

فوتوریست ها،همه رویداد ها و پدیده های زندگی مدرن را با اشتیاق پذیرفتند. به نظر فوتوریست ها در عصر ماشین،باید سبک و زبان تبلیغ،برند،لوگو و نشان نیز ماشینی باشند.یعنی با زبان ماشین و تکنولوژی ،آثار برند ارائه شوند.فوتوریسم ها با هرگونه ابراز احساس ها و بیان هیجان های درونی و رعایت قوانین دستور زبان و معانی و بیان مخالف است و آزادی کلمه های غیر شاعرانه را خواستار است و برای بیان این مقصود،کلمه های مقطع و نامربوطی شبیه به اصطلاح های تلگرافی از خود می سازد.زبان برند سازی این سبک زبان ماشین است و به جای استفاده از الفاظ و لحن های انسانی از صداها و آواهای ماشینی استفاده می شود.مانند صدای ترمز ماشن،صدای تلفن،بلند شدن هواپیما و ….

در سبک برندسازی فوتوریسم نیز باید با ابراز احساس ها و بیان هیجان های درونی،محصول یا کالایی را معرفی کرد.در این سبک بدون رعایت قوانین دستور زبان و معانی کلمات ،شعارها و پیام های برند به صورت کلمات و واژه های منقطع و تلگرافی بیان می شوند.

در برندسازی فوتوریستی برای بازنمایی تحرک ،می توان جانوران یا آدمها را با تعداد زیادی دست یا پا و یا دیگر اجزای بدن،که در قطعی هندسی و موزون و متوالی به یکدیگر سازمان یافته است نمایش داد.در برندسازی فوتوریستی هیچ گونه بیان شاعرانه ای وجود ندارد و پیام ها ،نام ها و نشان ها و شعارها به صورت کاملا رها و آزاد بیان می شوند.به نظر آنها شاعر باید بازیگری برای زبان و واژه ها باشد(مانند Google)

فوتوریست ها معتقدند که «سرعت ،زیبایی تازه ای بر جهان افزوده است و حرکت اشیا درفضا مانند نوسان های نور یا صوت،سبب افزایش یا تغییر شکل آنها می شود.»در برندسازی نیز حرکات سریع سوژه ها ،نورها،نام ها و نشان ها نشان دهنده سبک برند فوتوریسم است.رنگ هایی که در این سبک به کار برده می شود،شبیه به رنگ های نئوامپرسیونیست ها است،یعنی به صورت نقطه گذاری و تکه ای رنگ ها را به کار می برند.عناصر این برندسازی،پر از فرم های تمدن جدید،پویایی(دینامیزم)،انفجار مهیب،حرکت،سرعت، و سرمستی است.( خویه و دیگران،1391،180-183)

[1] Romanticism

[2] William Blake

[3] Johann Wolfgang von Goethe

[4] Friedrich Schiller

[5] Schelgel

[6] Futurism

[7] Filippo-Tommaso Marinett