سطوح یادگیری سازمانی-پایان نامه درمورد بهره وری نیروی انسانی

 سطوح یادگیری سازمانی

برخی سازمان­ها ممکن است در دستیابی به یادگیری مؤثر در بعضی سطوح نسبت به سطوح دیگر بهتر عمل کنند. به طور کلی یادگیری سازمانی در چهار سطح رخ می­دهد: یادگیری فردی ( مبتنی بر نقش)، یادگیری گروهی یا تیمی، یادگیری فرا-بخشی[1] و یادگیری سازمانی .

1-1-1-1. یادگیری فردی

این امر همیشه مورد توجه بوده است که کارکنان نیاز به یادگیری فردی دارند. ممکن است برای یک فرد لازم باشد مهارت جدیدی کسب کند یا فرآیندهای جدیدی را درک نماید. بسیاری از سازمان­ها برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و شکوفایی فردی، به خوبی مجهز شده­اند؛ چرا که این پاسخگویی از طریق آموزش­های سنتی و مربی­محوری یا با استفاده از روش­های چندرسانه­ای و یا آموزش­های آزاد و از راه دور صورت می­گیرد. یادگیری فردی مورد نیاز است زیرا افراد، واحدهای تشکیل­دهنده سازمان هستند و یا همان­طور که پیترسنگه بیان داشته یادگیری سازمانی تنها از طریق یادگیری فردی روی می­دهد. عواملی که می­توانند در یادگیری فردی سازمان اثر داشته باشند شامل:

  • مشارکت فردی وگروهی برای یادگیری ؛
  • تمرکز فرد روی یادگیری (یادگیری باید کاربرد سریع در شغل داشته باشد) ؛
  • تکنیک­های آسان­کننده یادگیری ؛
  • برنامه توسعه فردی ( افراد می­دانند که استخدام­کننده­ها نمی­توانند استخدام در تمام مدت عمر را تضمین کنند ولی می­توانند به آن­ها کمک کنند که به قابلیت استخدام در تمام عمر دست یابند. باید نوعی همکاری و مشارکت بین سازمان و استخدام­شونده باشد که به پیشرفت شغل در بلندمدت به او کمک کند) ؛
  • فرصت­های قابل دسترس برای پیشرفت حرفه­ای ؛
  • ارتباط یادگیری فردی به یادگیری سازمانی به روش ساختاری و روشن .

1-1-1-2. یادگیری تیمی و گروهی

در حالی که ممکن است کارکنان به عنوان افراد، نیازهای یادگیری فردی داشته باشند، ولی به عنوان عضو گروه کاری نیاز به یادگیری تیمی دارند. یادگیری تیمی به این معنی می­باشد که تیم­های کاری باید قادر به فکرکردن و به وجود آوردن یادگیری باشند. آن­ها باید یاد بگیرند چگونه به یادگیری بهتری دست یابند. یک سیستم موفق یادگیری تیمی تضمین می­کند که تیم تجربیات خود را با دیگر گروه­ها در سازمان تقسیم می­کند. یادگیری تیمی بسیار کامل­تر اتفاق می­افتد اگر تیم­ها برای یادگیری و مشارکت در سازمان تشویق شوند.

1-1-1-3. یادگیری فرابخشی

سطح سوم یادگیری، مجموع نیازهای پیچیده یادگیری در سطح بخش­ها یا واحدها است. پیشرفت در فن­آوری اطلاعات به دلیل افزایش شدید ذخیره­سازی، پردازش و امکان بازیابی اطلاعات، گروه­ها و واحدها را به هم نزدیک کرده است. یادگیری برای کار کردن با هم، درک همدیگر و کار کردن در چهارچوب یک دورنمای مشترک در واحدهای مختلف سازمان توسط یک گروه، سطح مهمی از یادگیری برای بسیاری از سازمان­ها است.

1-1-1-4. یادگیری سازمانی

در سطح سازمانی، می­توان یک مدل چهار سطحی را در جهت توسعه سطوح بالاتر دانش و مهارت ارائه کرد:

سطح 1) یادگیری حقایق، دانش، فرآیندها و رویدادها. تقاضا برای شناخت موقعیت­هایی که تغییرات جزئی هستند.

سطح 2) یادگیری مهارت­های شغلی جدید که قابل انتقال به سایر موقعیت­ها هستند. تقاضا برای موقعیت­های جدید جایی که پاسخگویی به تغییر نیاز است.

سطح 3) یادگیری برای تطبیق. درخواست موقعیت­های پویا و درس گرفتن از موفّقیت­ها و شکست­ها که یک روش یادگیری محسوب می­شود.

سطح 4) یادگیری برای یادگرفتن. این نوع یادگیری مربوط به خلاقیت، نوآوری و طرّاحی آینده است. در این سطح، فرضیه­ها چالش برانگیز می­شوند و دانش تدوین می­شود.

به علاوه، این مدل (یا انطباق با آن) می­تواند در سه سطح به کار رود – برای یادگیری افراد، تیم­ها و سازمان­ها. سازمان­هایی که به سطح چهارم یادگیری می­رسند نه تنها سازمان بلکه صنعت را نیز متحول می­کنند(اسکایرم[2]، 2003،5).

[1] Cross- Functional Learning

[2] Skyrme