سوء برداشت در مورد بهره وری -پایان نامه درباره ارتقاء بهره وری

برخی سوء برداشتها در مورد بهره وری
درباره مفهوم بهره وری گاهی اوقات تعابیر اشتباهی می شود. در زیر به اختصار برخی از این سوء برداشتها را ذکر می‌کنیم:
 افزایش تولید لزوماً به معنای بهبود بهره‌وری نیست.

محصول عبارت است از ستاده ای که در نتیجه ترکیب عوامل تولید و استفاده از آنها حاصل می شود. تولید به معنای فرایند تبدیل منابع به محصولات (کالاها و خدمات) است.  معمولاً برحسب مقدار یا تعداد برونداد در واحد زمان تعریف می شود . در حالی که بهره وری کسری است که نسبت محصولات تولیدی را به نهاده های مصرفی نشان می دهد. ستانده یا برونداد را می توان به صورت واحد یا حجم یا ارزش و درونداد را می توان بر حسب مقدار یا تعداد یا ارزش پولی آنها اندازه گیری کرد.

بهبود کارایی ارتقای بهره وری را تضمین نمی کند.

افراد غالباً فکر می کنند که اگر کارایی بهبود یابد، بهره وری بیشتر خواهد شد . کارایی شرط لازم بهره وری است اما کافی نیست . در واقع برای بهره ور بودن هم اثر بخشی و هم کارایی لازم است . کارایی نسبت محصول واقعی تولید شده به محصول مورد انتظار است ، در حالی که اثر بخشی درجه تحقق اهداف در سازمان است .

افزایش درآمد حاصل از فروش الزاماً بهبود بهره وری را تضمین نمی کند.

اگر درآمد شرکتی افزایش یابد، به تنهایی این افزایش به این معنا نیست که آن شرکت از بهره وری بالا برخوردار است. ممکن است سازمان به دلایلی (مثلاً افزایش قیمت) درآمدهایش به علت وجود بازار انحصاری زیاد شود، درحالی که بهره وری‌اش نسبت به قبل افزایش نیافته باشد و درآینده میزان سوددهی آن به شدت کاهش یابد.

– بهره وری فقط مختص بخش صنعت نیست.

– افزایش بهره وری نباید به بهای تنزل کیفیت انجام شود.

شرکت ماتسوشیتای ژاپن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیک در جهان است. یکی از محصولات این شرکت انواع میکروفن است . وقتی ماتسوشیتا کیفیت خدمات و قابلیت اعتماد میکروفن های خود را به نحو قابل توجهی بهبود بخشید ، در نتیجه آن بهره وری نیروی کار شرکت 25 درصد افزایش یافت و هزینه نیروی کار برای هر واحد هزینه کل کاهش یافت و موجب شد قیمت فروش میکروفن ها 27 درصد کاهش یابد. روشن است دراین شرایط بهبود کیفیت به بهای کاهش بهره وری نبوده است ، بلکه در عوض با بهبود کیفیت محصول، واقعاً بهره وری افزایش یافته است . بنابراین وقتی درباره بهره وری وکیفیت صحبت می کنیم ، مهم این است که این  واژه ها را به جای هم به کار نبریم یا متناقض با یکدیگر ندانیم .[1]

2 12 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری

سه دیدگاه به شرح زیر درباره بهره وری مطرح است :

2-12-1- بهره وری از دیدگاه سیستمی

بهره وری از دیدگاه سیستمی ، ماهیت پیچیده ای دارد و در کل سیستم مطرح می گردد . در این دیدگاه بهره وری عبارت است از : نسبت مجموعه خروجیهای یک سیستم به ورودیهای آن . این تعریف در سیستمهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی و صنعت کاربرد دارد .

از دیدگاه سیستمی ، بهره وری در محیطی با ویژگیهای مختلف و متغیر قرار دارد و عوامل مختلف تولید مانند نیروی کار ، سرمایه ، انرژی ، مدیریت و تکنولوژی در آن به کار گرفته می شوند و به عنوان ورودیها به فرایند وارد می گردند و به صورت خروجیهایی مانند کالاهای ساخته شده و خدمات از این فرایند خارج می شوند . قیمت محصول و در دسترس بودن عوامل تولید ، تابع شرایط محیطی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و غیره است . اگر یک سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودیها و خروجیها را داشته باشد می تواند بهره وری خود را افزایش دهد . زمانی که سیستم دارای بازخور قوی باشد ، سازمان می تواند از پویایی و تکامل مناسب برخوردار خواهد شد ( الوانی و احمدی ، 1380 : 3 – 4 ) .

1-www.SYSTEM.parsiblog.com