شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۵

عفو(گذشت)[۷۱]
«سزاوارتر مردم به بخشودن ، تواناترشان است به کیفر نمودن.»[۷۲]
عمل(تلاش)[۷۳]
«علم را با عمل همراه باید ساخت ، و آن که آموخت به کار بایدش پرداخت ، و علم عمل را خواند اگر پاسخ داد ، و گرنه روی از او بگرداند.»[۷۴]
وفای‌به‌عهد [۷۵]
«وفا با بیوفایان ، بیوفایی است با خدا ، و بیوفایی با بیوفا وفا بود نزد خدا.»[۷۶]
قناعت[۷۷]
«هیچ گنجی پرمایه‏تر از قناعت نیست.»[۷۸]
موعظه[۷۹]
«دلت را باموعظه زنده کن»[۸۰]
صداقت(صدق)[۸۱]
«(بنی امیّه)در دروغ با هم دوست باشند و در راست یکدیگر را دشمن گیرند.»[۸۲]
پرهیزازآرزوی‌غیرمنطقی[۸۳]
«ومن بر شما از دو چیز بیشتر می‌ترسم: دنبال هوای نفس رفتن، و آرزوی دراز در سر پختن. » [۸۴]
پرهیز ازبخل [۸۵]
«تنگ چشمی همه بدیها را فراهم گرداند و مهاری است که به سوی هر بدی کشاند.»[۸۶]
پرهیز از حسد[۸۷]
«بر هم حسد مبرید که حسد ایمان را می‏خورد چنانکه آتش هیزم را»[۸۸]
پرهیز از خصومت ودشمنی بی‌جا[۸۹]
«آن که خصومت را از حد درگذراند گناه ورزید ، و آن که در آن کوتاهی کرد ستم کشید ، و آن که ستیزه جوست نتواند از خدا ترسید .»[۹۰]
اخلاص(دوری از ریا)
«بدانید که اندک ریا شرک است»[۹۱]
پرهیزازسبّ(دشنام)
« (خطاب به حجر بن‌عدی وعمرو‌ بن‌حمق که به معاویه و هوادارانش دشنام دادند): من خوش ندارم شما دشنامگو باشید. لیکن اگر کرده‏های آنان را بازگویید، و حالشان را فرایاد آرید به صواب نزدیکتر بود و در عذرخواهی رساتر . و به جای دشنام بگویید خدایا ما و آنان را از کشته شدن برهان و میان ما و ایشان سازش قرار گردان و از گمراهی‏شان به راه راست برسان تا آن که حق را نمی‏داند بشناسد و آن که برای دشمنی می‏رود و بدان آزمند است باز ایستد.» [۹۲]
پرهیزازطمع[۹۳]
«طمعکار در بند خواری گرفتار است.»[۹۴]
پرهیزاز ظلم[۹۵]
«ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است برای آن جهان.»[۹۶]
پرهیز ازعجب[۹۷]
«و هیچ تنهایی ترسناک‌تر از خود پسندیدن نیست.»[۹۸]
پرهیز ازغرور و کبر[۹۹]
«ناز خود بگذار و کبر از سر به در آر و گور خود را به یاد آر.»[۱۰۰]
دوری از غضب [۱۰۱]
«و از خشم بپرهیز و خود را از آن برهان که خشم سپاهی است بزرگ از سپاهیان شیطان »[۱۰۲]
پرهیزازتفاخر [۱۰۳]
«ناز خود بگذار و کبر از سر به در آر و گور خود را به یاد آر .»[۱۰۴]
پرهیز ازنفاق
«بندگان خدا شما را به ترس از خدا می‏خوانم و از منافقان می‏ترسانم ، که آنان گمراهند و گمراه کننده ، خطا کارند و به خطاکاری وادارنده . پی در پی رنگ می‏پذیرند و راهی را نپیموده راه دیگری می‏گیرند.»[۱۰۵]
پرهیز از دروغ[۱۰۶]
«از دروغ دوری گزینید که از ایمان به دور است و چراغ او بی نور . راستگو بر کنگره‏های رستگاری و بزرگواری است و دروغگو کناره مغاک و خواری .» [۱۰۷]
وحدت[۱۰۸]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.