عوامل مربوط به ر رشد بازاريابي:پایان نامه ارائه مدلی جهت بازاریابی گردشگری

دانلود پایان نامه

عوامل مربوط به محصول یا خدمت که بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

همانطور که بیان گردید محصول یا خدمت اشاره به ترکيب خدمات و سرويس که يک شرکت به مشتري براي خريد پيشنهاد مي­شود، دارد. بنابراين ترکيب خدمت/ محصول براي تصوير يک شرکت يا عملکرد بازاريابي حياتي است. در گردشگری این خدمات هستند که نقش اصلی را در تجربه کیفی اوقات فراغت بازی می‌کنند، و این تجربه اغلب در میان افراد مختلف متفاوت می‌باشد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که وجود مراکز اقامتی مناسب نظیر هتل، مهمانپذیر و… در  مناطق گردشگری شیراز؛ ایجاد جاذبه هاي گردشگري مصنوعی مناسب با شرایط منطقه و علایق گردشگران؛ وجود مراکز خدمات درمانی و بهداشتی در اماکن گردشگري شیراز؛ گسترش موزه هاي مردم شناسی و موزه هاي اسناد مکتوب؛ توجه به جاذبه هاي غیر ملموس و میراث فرهنگی شیراز مانند فرهنگ، هنر، موسیقی، صنایع دستی و…؛ و وجود مجتمع هاي تفریحی با امکانات متنوع، از جمله عوامل مربوط به محصول یا خدمت هستند که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند. علاوه بر این، این نتیجه نیز حاصل شد که عامل جلوگیري از تخریب محیط زیست در شیراز به عنوان یکی از عوامل محصول، تاثیری بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز ندارد. عوامل مذکور در این بخش با عوامل ذکر شده توسط هادسون (2005) و کاتلر و همکاران (2005) همخوانی داشته و از این رو با یافته های آنها همسو است.

 

سوال فرعی دوم: عوامل مربوط به قیمت که بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

همانطور که بیان گردید قيمت­گذاری شامل شرايط مورد فروش از قبيل در دسترس بودن يا اعتبار داشتن براي مشتري مي­باشد. در فرآیند تولید خدمات گردشگری، مدیران و بازاریابان بایستی توجه داشته باشند که قیمت تنها هزینه­ای نیست که مشتریان می­پردازند. بلکه امکان دارد هزینه‌های دیگری نیز در ارتباط با زمان و مخارج طول سفر، هزینه‌های عدم سازگاری و احساس نابرابری در برابر همسفران و غیره نیز وجود داشته باشد که بایستی در فرآیند قیمت­گذاری عوامل گردشگری مورد توجه قرار گیرند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که عوامل مطرح شده در قیمت از قبیل: متناسب بودن قیمتها با کیفیت محصولات ارائه شده به گردشگران؛ اتخاذ سیاست قیمت گذاري منعطف نظیر ارائه خدمات با قیمتی کمتر در خارج از فصل گردشگري؛ و کاهش هزینه هاي سفر و اقامت براي گردشگران از بدو ورود تا خروج از مقصد، از جمله عوامل تاثیرگذار مربوط به قیمت هستند که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند. این عوامل با عوامل مطرح شده توسط کیم و همکاران (2006) مشابهت داشته و از این رو این یافته ها با نتایج تحقیق آنها در یک راستا می باشد. علاوه بر این نتیجه دیگری که نیز حاصل شد این است که عامل کنترل و تثبیت نرخ کالاها و خدمات مربوط به گردشگران در سطح شیراز، تاثیری بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز ندارد.

 

سوال فرعی سوم: عوامل مربوط به تبلیغات که بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

همانطور که بیان گردید ترفیع یا پیشبرد یا تبلیغات، شامل کلیه ابزارها و روش‌های ارتباطی عرضه فرآورده به بازار هدف می‌باشد. تبلیغات یکی از موثرترین وسایلی است که می­توان به وسیله آن گردشگران را جذب کرد. تبلیغات، تلاش سازمان­یافته­ای برای نظارت بر اعتقادات، نظریات و یا اعمال دیگران با کمک نشانه­ها است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که عوامل مطرح شده در تبلیغات از قبیل: برگزاري نمایشگاهها، سمینارها و همایشهاي تخصصی مختلف در سطح استانی، ملی و بین المللی درباره جاذبه‌های گردشگري شیراز؛ تولید آثار فرهنگی و هنري از سوي سازمان گردشگري و سازمان صدا و سیما در جهت معرفی جاذبه هاي گردشگري شیراز؛ شناساندن جاذبه ها و امکانات گردشگري شیراز از طریق رسانه هاي عمومی، جراید، بروشورها و کتابچه هاي راهنما؛ گسترش تسهیلات و امکانات هدایتی از قبیل تابلوهاي اطلاع رسانی در شیراز؛ وجود کارشناسان آگاه و مطلع در جاذبه هاي گردشگري جهت ارائه اطلاعات صحیح به گردشگران؛ و احداث دفاتر و واحدهاي استقبال و پذیرایی از گردشگران جهت ایجاد خاطره هاي به یادماندنی براي گردشگران از جمله عوامل تاثیرگذار مربوط به تبلیغات هستند که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز تاثیر دارند. عوامل مذکور را می توان در تحقیق کاتلر و همکاران (2005) نیز یافت که از این جهت، همسو بودن نتایج تحقیقات را مشخص می سازد. همچنین نتیجه دیگری که در این قسمت حاصل شد این است که عامل ایجاد و راه اندازي یک سایت تخصصی اینترنتی جهت معرفی بهتر جاذبه ها و گسترش گردشگري مجازي، تاثیر بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز ندارد.

سوال فرعی چهارم: عوامل مربوط به مکان که بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

همانطور که بیان گردید مکان جايي است که مشتري قادر باشد در آن محصول عرضه شده را مصرف نمايد. به عبارت دیگر، مکان یا محل عبارت از محلی است که مشتری وجه کالا یا خدمت گردشگری را می‌پردازد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که عوامل مطرح شده در مکان از قبیل: سلامت و کیفیت مکانی مناطق گردشگري از آلودگی و عدم امنیت؛ یکپارچگی و سازگاري کاربری ها در مکان جاذبه هاي گردشگري؛ امکان دسترسی آسان و اقتصادي گردشگران به جاذبه ها و بازارها؛ وتوزیع جاذبه ها و امکانات گردشگري در تمامی مناطق شیراز  به جاي تمرکز در یک مکان خاص بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند. توسان و همکاران (2008) نیز به عوامل مذکور در تحقیقات خود اشاره داشته و به اهمیت آنها اشاره نموده بودند. اما لازم به ذکر است که تاثیر عامل دوري و نزدیکی جاذبه ها به شبکه هاي ارتباطی سریع بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری شیراز تایید نگردید.

 

سوال فرعی پنجم: عوامل مربوط به افراد که بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

همانطور که بیان گردید مردم براي هر خدمتي مکانيسم محموله هستند. بدون مردم خوب، خدمات، پست و نامرغوب خواهد بود. بدون مردم، خدمت هم نمي تواند ارائه شود. بنابراين، کارفرمايان در صنعت خدمات مهمترين امتياز را دارند و افراد و کارکنان حرفه­ای، یکی از مهم ترین سرمایه‌های خدمات گردشگری می‌باشند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که تمامی عوامل مطرح شده در رابطه با عامل افراد از قبیل: بهبود روحیه و احساس تعلق بومیان نسبت به گردشگران؛ توسعه آموزش نیروي انسانی در فعالیتهاي بخش گردشگري به منظور ارائه خدمات کارآمد؛ آموزش و ترویج به کارکنان و تبدیل آنها به سرمایه هاي انسانی ماهر و فعال؛ ایجاد انگیزش در کارکنان حوزه هاي مختلف گردشگري با تأکید بر مکانیزم آموزش؛ بهبود فرهنگ عمومی شیوه برخورد با گردشگران؛ رعایت تناسب ویژگیهاي جنسیتی، سنی و فردي در انتخاب کارکنان؛ و نظارت و ارزیابی مستمر برکارکنان جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به گردشگران، از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز محسوب می­شوند. در این خصوص تحقیقات هادسون و همکاران (2005) و ژانگ و همکاران (2009) نیز به نوعی به اهمیت موارد مذکور در این بخش اشاره داشته و موفقیت فعالیت های بازاریابی در بخش گردشگری را بسته به موفقیت این عوامل دانسته اند.

 

سوال فرعی ششم: عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمات که بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

همانطور که بیان گردید مسافرت و گردشگری نیز مانند هر فعالیت دیگری نیازمند برنامه­ریزی می‌باشد که با توجه به فرآیند خاصی صورت می‌گیرد. برای این منظور برنامه­ریزی مسافرت و خدمات گردشگری، کارایی و اجرای مطلوب در فرآیند عوامل تشکیل دهنده مدیریت ترکیبی بازاریابی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که عوامل مطرح شده در رابطه با فرآیند ارائه خدمات از قبیل: مشارکت دادن مردم بومی شیراز در فروش محصول و یا ارائه خدمت‌های گردشگری؛ برون سپاري (خصوصی سازي) جهت فروش محصول و یا ارائه خدمت در صنعت گردشگری شیراز؛ شناسایی دقیق مسائل و موانع موجود در فرآیند فروش محصول و یا ارائه خدمت به گردشگران؛ و بهبود فرآیند نظارت بر عملکرد واحدهاي ارائه دهنده خدمات گردشگري از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز هستند. اوزما (2008) و ویلیامز (2006) نیز به تأثیر غیرقابل انکار عوامل مذکور اشاره داشته و پیشنهادات کاربردی جهت بهبود وضعیت سازمان در این عوامل را مطرح نموده اند. نتیجه دیگر بدست آمده نیز نشان می­دهد که عامل اتخاذ تدابیر مناسب براي استفاده از فناوریهاي جدید برای ارائه خدمات گردشگری، تاثیری بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز ندارد.

 

سوال فرعی هفتم: عوامل مربوط به شواهد و امکانات فیزیکی که بر رشد و توسعه بازاريابي گردشگري در شهر شیراز موثرند، کدامند؟

همانطور که بیان گردید شواهد و امکانات فیزیکی یا مجموعه مسافرتی، شامل چندین عامل سفر است که با بهره­گیری از مشارکت بخش­های مختلف به صورت یکجا و تحت یک پوشش قیمتی به مصرف کننده ارائه می‌گردد. یک مجموعه مسافرتی نیازمند توجه به محیط، فضای مطلوب، و ظاهر فرآورده گردشگری در جائیکه به فروش یا مصرف می‌رسد، می‌باشد. این توجه به ویژه متمرکز بر ظواهر، بزرگی، تشکیلات، شهرت سازمانی، شادابی محیط، راحتی، تسهیلات و نظافت در ارائه خدمات گردشگری یا عرضه آن می­باشد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که تمامی عوامل مطرح شده در رابطه با شواهد و امکانات فیزیکی از قبیل: بهسازي فضایی مراکز اقامتی و بازاري و تمرکز بیشتر به متغیرهایی نظیر ظواهر فیزیکی، چشم اندازهاي محیطی، رنگها و…؛ معماري منظر و چشم اندازها و زیباسازي تفرجگاهها از قبیل پارکها و بوستانهاي محلی و… در سطح شیراز؛ توزیع فضایی مناسب زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز جهت رفاه حال گردشگران؛ مرمت و بازسازي بناها و اماکن تخریب شده و یا نیمه فرسوده؛ و رعایت اصول مبلمان و چیدمان فیزیکی فضایی در محل جاذبه‌های گردشگری شیراز، از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز محسوب می­شوند. با توجه به اهمیت عوامل مطرح شده در گروه شواهد و امکانات فیزیکی و تأثیر آنها بر موفقیت بازاریابی گردشگری، کاتلر و همکاران (2005) و تی سای (2012) نیز به اهمیت این موارد اشاره داشته اند که از این نظر، یافته های تحقیق حاضر با نتایج تحقیق آنها همسو می باشد.

دانلود پایان نامه