مفهوم سرمایه فکری:/پایان نامه درباره سرمایه فکری

سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری

در سال 1969 آقای جان گالبریت اولین کسی بود که از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد. اما در اواسط دهه 1980 حرکت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات آغاز شد و شکاف عمیق بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت هاه بوجود امد و در اواخر دهه 1980 اولین تلاشها برای تدوین صورتهای مالی حسابهایی که سرمایه فکری را اندازه گیری کنند صورت گرفت و کتابهایی در این موضوع از قبیل مدیریت دارایی های دانش توسط آمیدن تالیف شد. در اوایل 1990 اولین بار نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک پست رسمی، در سازمان مشروعیت یافت و آقای ادوینسون بعنوان مدیر سرمایه های فکری شرکت اسکاندیا معرفی شد. همچنین در این دوره مفهوم رویکرد ارزیابی متوازن توسط کاپلان و نورتن مطرح گردید و در مجله فورچون مقالاتی در این زمینه منتشر گردید. اما در اواسط دهه 1990، شرکت اسکاندیا اولین گزارش سرمایه های فکری را منتشر کرد و همایشی در اسل 1996 توسط SEC با موضوع سرمایه فکری ترتیب داده شد. در اوایل دهه 2000، اولین مجله معتبر با محوریت سرمایه های فکری  و اولین استانداردهای حسابداری سرمایه فکری توسط دولت دانمارک منتشر گردید. امروزه پروژه های مختلفی از قبیل انتشار کتب و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین مقالات متعددی در این زمینه در حال انجام است.( Pablos et al,2004)

12-2. مفهوم سرمایه فکری

ادبیات مربوط به سرمایه فکری بیانگر ارزش و ماهیت نامشهود این منابع می باشد. نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات مچلاپ در سال 1962 میلادی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 توسط گالبرایس نسبت داده می شود. وی اعتقاد داشت سرمایه فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکری نیز می گردد. این امر بدان معنی است که در ادبیات سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از دانش به سمت استفاده از د انش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرایندها برای اینکه به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نماید که برای سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به فرایندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد که این موضوع منجر به ارائه تعاریف مختلف از سرمایه فکری می گردد  ,et al,2012)   Ahmad Khan)

در تعریفی ساده، سرمایه فکری، شامل فرایندها و دارایی هایی است که معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند.  Martinez et al,2005))

سرمایه فکری دارایی ای است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت،اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد، یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی ها به ایجاد ارزش منجر می شود چرا که سرمایه فکری یک پدیده کاملا داخلی است و قابلیت خرید و فروش ندارد. Chen) et AL,2008)

بروکینگ سرمایه های فکری را در چهارچوبی جامع تر ارائه نموده است، این چهارچوب مقوله های زیر را در IC شامل می شود:

  • دارایی های بازار(شامل خدمات و نام تجاری تولیدی و وفاداری مشتریان)
  • دارایی های فکری(شامل حق امتیاز، فرمول های سری و نظایر آن)
  • دارایی های انسان محور(شامل آموزش، دانش کاری ویزگی ها و خصوصیات حرفه ای و ….)
  • دارایی های زیربنایی(فلسفه مدیریت، فرهنگ مشارکت،سیستم های شبکه ای و…..) Bramhandkar Et al,2007))

نگاهی مختصر به تعاریف سرمایه فکری نشان دهنده این است که نویسندگان هنوز بر سر یک تعریف واحد، توافق نظر ندارند ولی از جهات زیادی شباهت هایی بین تعاریف مختلف مشاهده می شوند. تمامی این تعریف ها بر این اصل استوارند که سرمایه فکری مجموع دارایی های نامشهود سازمان اعم از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی (مشتری) است.(همتی و همکاران،1389)