مهارت‌های انتقال اطلاعات:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

مهارت‌های مرحله‌ی انتقال اطلاعات

مهارت‌های لازم برای انتقال موثر شواهد گردآوری شده شامل: توانایی انتخاب یک ساختار و ابزار رسانه‌ای مناسب، مهارت‌ ارائه‌ی متقاعد کننده و توانایی تهیه‌ی گزارش سازماندهی شده و خلاصه‌شده‌ی یافته‌ها می‌باشد(Heppes,2006). هدف اصلی انتقال اطلاعات، ارائه‌ی اطلاعات مناسبی است که صددرصد صحیح هستند. تحلیلگر هوشمندی رقابتی همیشه یافته‌ها را در یک رفتار غیر احساسی و ملموس به مشتری ارائه می‌کند. همچنین تحلیلگر باید بطور مداوم از بیان احساسات خود، اظهارات غیر معتبر و تفکرات متعصبانه خودداری کند(همان منبع،2006).

 

2-1-2-8-5- مهارت‌های مراحل فرایند/ساخت و آگاهی سازمانی

برای موفقیت یک سازمان، بایستی همه‌ی کارکنان از چگونگی انجام وظایف سازمان و نقشی که درسیستم‌های سازمانی بزرگتر ایفا می‌کنند درک مناسبی داشته باشند (Paper et al,2001).

بنابراین، بر اساس این توضیحات می‌توان گفت که بخش‌های “فرایند و ساخت”، ” آگاهی و فرهنگ سازمانی” و ” توسعه‌ی مهارت‌ها” به هم مرتبط هستند، پس یک ساختار سازمانی از طریق فرهنگ مناسب سازمانی حمایت و پشتیبانی می‌شود. کارکنان در حقیقت به تغییر و یا پذیرفتن یک ساختار که نسبت به آن اگاهی ندارند علاقه‌ای ندارند. مفهوم هوشمندی رقابتی باید بخشی از شرح شغل کارکنان باشد. کارکنان باید نسبت به ارزش حقیقی نیازمندی‌های اطلاعاتی آگاهی پیدا کنند. همچنین باید مکانیسم‌های به‌جا و مناسب برای حمایت کارکنان در شناخت اطلاعاتی که مهم هستند، وجود داشته باشد(Murphy,2005).

 

2-1-2-9-انواع نگرش‌ها نسبت به هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی قائم به تحلیلگرانی است که ذکاوتشان از یک دیده بان تا یک شکارچی گسترش پیدا می‌کند. گافینت شمای تحلیلگران هوش رقابتی را در قالب یک استعاره‌ی جالب به تصویر می‌کشد؛ ((بنگاه همانند یک ناوگان جنگی است. کشتی‌ها در یک آرایش نظامی کنار هم قرار می‌گیرند و با نظمی خاص در یک مسیر دریایی مقرر به سوی بندرگاه حرکت می‌کنند. کشتی‌ها باید مراقب صخره‌ها یا کوه‌های یخی باشند که در مه پنهان هستند. نورها و علائم اشتباه یا رخدادهای نابهنگام می‌توانند موجبات گمراهی را فراهم آورند که باید از آن‌ها اجتناب شود. ناوگان نیازمند تجهیزات دریانوردی بسیار دقیق و مطمئن است. هر کشتی دیده‌‌بانی دارد که از عرشه اطلاعات مفید و بهنگام را به سایر ملوانان ارسال می‌کند. او باید منطقه‌ی مساعد پیاده سازی نیروهای جنگی را معین کند. ماموریت دیده بان این است که اطلاعات را از خارج از کشتی جمعآوری و تدارک ببیند)).

  • نگرش مبارزه طلبی[1]: حالت تهاجمی در این نوع نگرش کاملا مشهود است. سازمان در مدیریت هوشمندی رقابتی بسیار فعال بوده و در جستجوی فرصت‌هاست. در این حالت، مدیریت دائما به دنبال شکار فرصت‌های جدید برای سرمایه گذاری وجنگ علیه آگاهی نداشتن از محیط است.
  • نگرش تهاجمی[2]: در این حالت نیز سازمان بسیار فعالانه عمل می‌کند و مدیریت آشکارا به دنبال کسب اطلاعات راهبردی، تجزیه و تحلیل و استفاده ازآن می‌باشد.
  • نگرش فعال[3]: سازمان همیشه به دنبال اطلاعات راهبردی در منابع اطلاعاتی عادی است ولی سیستم اطلاعاتی سازمان ساختاریافته نیست.
  • نگرش انفعالی[4]: سازمان زمانی واکنش نشان می‌دهد که رقبا نسبت به سازمان حالت خصمانه‌ای از خود نشان دهند.
  • نگرش در خواب رفتگان[5]: تیم مدیریتی سازمان به هوشمندی رقابتی یا مدیریت دانش علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و از رقابت نمی‌ترسد.

[1].Warrior Attitude

[2].Assault Attitude

[3].Active Attitude

[4].Reactive Attitude

[5].Sleepers Attitude