نقش فن آوری اطلاعات در بیمه:(پایان نامه استفاده بهینه ازفن آوری اطلاعات در بیمه)

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

صنعت بیمه از فعالیت های مهم هر کشوری است که در کنار فعالیت های بانک داری و تولیدی،نقش به سزایی در رشد و تعالی کشور دارد. در این خصوص فن آوری ارتباطات و اطلاعات نقش عمده ای در این مقوله دارد و می تواند در بهینه سازی فرآیند های جاری و کاهش هزینه های داخلی شرکت های بیمه و به تبع آن ایجاد بازارهای جدید کمک کند.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی زمینه های مربوط به این صنعت تاثیر اساسی دارد.تمرکز یافتن بر همه فرآیند های کاری در یک جریان واحد اطلاعاتی،هزینه گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را به میزان زیادی کاهش می دهد.از آنجا که فن آوری موثر اطلاعات نزد بیمه گران عاملی کلیدی برای ایجاد ارزش محسوب می شود،فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به آنها این توانی را می دهد که ارتباطات کلیدی را در زنجیره ی ارزش ها بازسازی و عقلانی کند(کیتا و لی[1]،2005).

از اساسی ترین کاربرد های فن آوری اطلاعات،استفاده از آن در بخش خدمات است.صنایع خدماتی نظیر بانکداری،بیمه،بازاریابی،تجارت،آموزش،گردشگری و … از فن آوری اطلاعات نفع زیادی برده اند.از این نوآوری ها فن آورانه در صنعت بیمه می توان از بیمه الکترونیکی نام برد.بیمه الکترونیکی حاصل تحول در فن آوری اطلاعات و ارتباطات است.استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید،تخصصی شدن فعالیت ها و بهبود سرعت و کیفیت خدمات خواهد شد.بیمه ی الکترونیکی در یک نگاه کلی به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود(همتی،1382)

ظهور فن آوری اطلاعات منجر به تحول صنایع تولیدی و خدماتی شده است که صنعت بیمه نیز به عنوان جزئی از صنایع خدماتی از این امر مستثنی نیست . از آن جایی که مانند سایر صنایع رقابتی یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان درخدمات بیمه ای کیفیت ارائه خدمات است)یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات(، لذا رسیدن به این مهم، صرف نظر از مزایای بیشماری که برای مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد، یک مزیت رقابتی در دنیای پررقابت کنونی است . شرکت های مالی مبتنی بر وب، با از بین بردن هزینه های سنتی و تحویل مناسب کالا ها و خدمات ازطریق اینترنت، هزینه تراکنش ها را کاهش می دهند. تکنولوژی های اینترنت نه تنها بر روی کانال های توزیع شرکت تأثیر دارند، بلکه تمامی فرآیندهای تجاری شرکت را متحول می سازند . امروزه از IT ، در فرآیند پردازش بیمه نامه، وتعیین حق بیمه، تحلیل بازار، پیش بینی فروش وحسابداری استفاده می شود . واضح است که بیمه، صنعتی وابسته به اطلاعات است ، بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند تأثیرات بسیار زیادی برآن داشته باشد. پیشرفت اینترنت در صنعت بیمه سرعت کمتری از بانک داری برخط داشته است. دو دلیل عمده وجود دارد که شرکت های بیمه را به سمت فعالیت های برخط سوق می دهد، دلیل اول اینکه امکان دسترسی برخط و ارائه یک کانال تحویل ارزان،توسعه نمایندگی ها و آژانس های شبکه ای موجود،حذف کاغذ بازی و کاهش میزان

تعامل بین افراد باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد میشود. دلیل دوم عبارت است از این که دسترسی برخط، ادراک مشتریان را از خدمات ارائه شده به آن ها افزایش می دهد و هم چنین باعث به وجودآمدن و افزایش وفاداری می شود(یعقوبی و تاج محمدی،1390).

[1] -Cata & Lee