ورود رقبای جدید:”پایان نامه رقابت بازار بر نوسانات سود”

تهدید ورود رقبای جدید

رقبای تازه وارد به یک صنعت، ظرفیت های جدید، تمایل به گرفتن سهم از بازار و منابع جدید را با خود به همراه می آورند.

تهدید ورود به یک صنعت به موانع حاضر بر سر راه ورود به آن و واکنش رقبای شرکت تازه وارد بستگی دارد. شش منبع اصلی برای موانع ورود وجود دارد که تغییرات آن ها روی این بعد از مدل پورتر تأثیرات متفاوتی می گذارد. این منابع عبارتند از:

  • مزیت مقیاس. عبارت است از کاهش متوسط هزینه تولید یک محصول به موازات افزایش حجم مطلق تولید در واحد زمان. مزیت مقیاس با فشار به شرکت تازه وارد آن را مجبور می سازد که یا برای ورود در سطح انبوه اقدام کند و خطر واکنش قوی شرکت های موجود در بازار را بپذیرد و یا در سطح محدود وارد شده و تاوان هزینه های بالای تولید را بپردازد که هر دو گزینه ناخوشایند هستند.
  • تمایز محصولات. منظور از تمایز محصولات این است که شرکت های تثبیت شده در بازار، نشان تجاری شناخته شده داشته و اعتماد مشتری را جلب کرده اند که این امر ریشه در تبلیغات گذشته، خدمات به مشتریان و تنوع محصولات دارد.
  • سرمایه بری. نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری جهت رقابت، نوعی مانع برای ورود ایجاد می کند. به ویژه زمانی که سرمایه برای تبلیغات یا ریسک بالا و غیر قابل برگشت یا تحقیق و توسعه لازم باشد.
  • هزینه های تغییر. این همان هزینه های پیشین است که خریدار به جای اینکه از یک تأمین کننده خاص خرید کند هر دفعه کالای مورد نیازش را تأمین کننده جدیدی می خرد و بدین صورت باید هزینه اضافی بپردازد.
  • دسترسی به کانال های توزیع. هرچه کانال های عمده فروشی یا خرده فروشی یک کالا محدودتر باشد و هرچه رقبای موجود بر این محدودیت بیشتر بیفزایند، ورود به صنعت طبعاً دشوارتر می شود.
  • خسارت های هزینه ای مستقل از مقیاس. این هزینه ها از چند جنبه برای ورود رقبای جدید مطرح می شوند: فناوری انحصاری تولید، دسترسی مطلوب به مواد اولیه، موقعیت مکانی مناسب، یارانه دولت، منحنی یادگیری.
  • سیاست دولت. دولت می تواند از طریق اعمال کنترل در اعطای مجوز و وضع محدودیت هایی برای دسترسی به مواد خام، ورود به صنایع را محدود یا کاملاً مسدود کند.