مهر ۱۰, ۱۳۹۹

وضعیت بیمه درمان:/پایان نامه درباره بیمه درمان مکمل

وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا

برای مطالعه و مقایسه با آمارهای بین المللی، رشته‌های بیمه به صورت بیمه‌های زندگی، عمدتا بیمه عمر و غیر زندگی تقسیم‌بندی شده اند که بیمه های درمان، شامل بیمه‌های غیر زندگی است (پژوهشکده بیمه، ۱۳۸۷). به طور کلی وضعیت بیمه‌های غیرزندگی در مناطق مختلف مختلف جهان در سال ۲۰۰۸ در شکل (۲-۱) نشان داده شده است. مشاهده می شود که در کل مناطق امریکای شمالی، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی پیشتاز بوده و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که کشور ایران نیز در این قسمت قرار دارد، با یک درصد سهم از بازار جهانی در رتبه پائینی قرار دارد. به عبارتی سرانه حق بیمه پرداختی در مناطق امریکای شمالی ۲۱۳۳٫۲ دلار، اروپای غربی ۱۱۸۶٫۸ دلار، اقیانوسیه ۹۹۰٫۵ دلار و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی ۷۲۵٫۴ دلار است که متاسفانه سرانه حق بیمه پرداختی در خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود ۱۸٫۳ دلار است که کشور ایران هم در این منطقه قرار دارد (Sigma, 2009).

برای مقایسه بیشتر، جدول (۲-۱) بیمه درمان در ۶ کشور پیشرفته در سال ۲۰۰۸ نشان می دهد. ملاحظه می شود. ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی به کشور هلند با ۸٫۴۶۰ دلار تعلق دارد. در رتبه بندی کشورهای دنیا، کشور امریکا با کسب ۳۷ درصد از سهم بازار بیمه غیرزندگی جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

جدول ۲-۱-شش کشور رتبه اول در بیمه درمان

ردیف کشور رتبه در دنیا سرانه حق بیمه غیرزندگی (دلار امریکا) سهم از بازار بیمه در کشور سهم از بازار جهانی بیمه درمان
۱ هلند ۶ ۴۶۰۴٫۸ ۶۶٫۱ درصد ۴۳٫۲۵ درصد
۲ امریکا ۱ ۲۱۷۳٫۵ ۵۳٫۳ درصد ۳۷٫۱۲ درصد
۳ آلمان ۲ ۱۵۷۲٫۹ ۵۴٫۵ درصد ۷٫۴۰ درصد
۴ فرانسه ۵ ۱۳۶۰ ۳۳٫۷ درصد ۵٫۲۲ درصد
۵ انگلستان ۳ ۱۲۶۳٫۵ ۲۷٫۷درصد ۶٫۱۵ درصد
۶ ژاپن ۴ ۸۰۹٫۳ ۲۱٫۳ درصد ۵٫۷۸ درصد

منبع: بیمه دنیا در سال ,۲۰۰۹ Sigma

حال اگر بیمه درمان را در کشورهای خاورمیانه و اسلامی مطالعه کنیم که ایران نیز جزء این کشورها است، ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی متعلق به کشور امارات متحده عربی با ۹۴۸ دلار است و کشور ترکیه با به‌دست آوردن رتبه ۲۷ در دنیا و کسب ۰٫۴۳ سهم از بازار جهانی بیمه‌های غیر زندگی در بالاترین رتبه بندی قرار دارد. کشور ایران با سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی ۵۴ دلار در رتبه ۳۹ قرار دارد و حدود ۹۳٫۳ درصد از سهم بازار بیمه کشور به این نوع بیمه اختصاص دارد (Sigma, 2009).