-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود پایان نامه

) اجزاء مديريت زنجيره تأمین

در يک نگاه سيستمي زنجيره تأمین متشکل از اجزايي مرتبط با يکديگر مي‌باشد که تعامل اجزاء موجب موفقيت کل سيستم خواهد شد. يك زنجيره تأمین به عنوان يك سيستم از سه بخش تشكيل شده است.

الف) ورودي سيستم: انواع از منابع مورد نياز سازمان، اطلاعات و دانش مربوط به تأمین‌کنندگان منابع سازمان؛

ب) پردازش سيستم: عمليات توليد، مونتاژ و تبديل منابع ورودي به محصولات؛

ج) خروجي سيستم: توزيع محصولات (كالا و خدمات) و انتقال آن‌ها به مشتريان.

همچنين در يك زنجيره تأمین چهار بازيگر اصلي وجود دارد كه در سيستم زنجيره تأمین نقش ايفا مي‌كنند. که عبارتند از:

  • تأمین‌کنندگان: كه در ورودي سيستم قرار دارند؛
  • توليدكنندگان: در بخش پردازش سيستم قرار دارند؛

3 و 4- توزيع‌كنندگان و مشتريان: كه در خروجي سيستم قرار دارند (هولمبرگ[1]، 2000، 849).

با مد نظر قرار دادن این عوامل می­توان حالات مختلف زنجیره تأمین را به شرح زیر ترسیم نمود.

 

[1] Holmberg

دانلود پایان نامه