مهر ۱۰, ۱۳۹۹

-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

) اجزاء مدیریت زنجیره تأمین

در یک نگاه سیستمی زنجیره تأمین متشکل از اجزایی مرتبط با یکدیگر می‌باشد که تعامل اجزاء موجب موفقیت کل سیستم خواهد شد. یک زنجیره تأمین به عنوان یک سیستم از سه بخش تشکیل شده است.

الف) ورودی سیستم: انواع از منابع مورد نیاز سازمان، اطلاعات و دانش مربوط به تأمین‌کنندگان منابع سازمان؛

ب) پردازش سیستم: عملیات تولید، مونتاژ و تبدیل منابع ورودی به محصولات؛

ج) خروجی سیستم: توزیع محصولات (کالا و خدمات) و انتقال آن‌ها به مشتریان.

همچنین در یک زنجیره تأمین چهار بازیگر اصلی وجود دارد که در سیستم زنجیره تأمین نقش ایفا می‌کنند. که عبارتند از:

  • تأمین‌کنندگان: که در ورودی سیستم قرار دارند؛
  • تولیدکنندگان: در بخش پردازش سیستم قرار دارند؛

۳ و ۴- توزیع‌کنندگان و مشتریان: که در خروجی سیستم قرار دارند (هولمبرگ[۱]، ۲۰۰۰، ۸۴۹).

با مد نظر قرار دادن این عوامل می­توان حالات مختلف زنجیره تأمین را به شرح زیر ترسیم نمود.

 

[۱] Holmberg