پایه های اساسی در بانکداری اسلامی-پایان نامه نقش تسهیلات بانکداری اسلامی در صندوق مهر

پایه های اساسی در بانکداری اسلامی 

2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی

از دیدگاه اسلامی ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافه روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد .

2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی

از دیدگاه اسلامی درآمد ناشی از به کار گیری سرمایه ملکی مشخص در امور اقتصادی سود محسوب می‎گردد.

2-1-11-3-تجهیز سپرده ها

منابع در سیستم بانکی به شکل افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری ، پس انداز ) و حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت است .

2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی

در قالب عقود مختلف بانکی عملیات بانکی بدون ربا صورت می پذیرد .

2-1-11-5-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :

-حداقل نرخ سود مورد انتظار : از جمله ابزارهایی است که حد آن از طرف مقام سیاست پولی تعیین می‎گردد .

-حداکثر نرخ سود معاملات قطعی بانکها.

این نرخ می تواند روی قیمت تمام شده اموال و کالاها و یا خدمات موضوع تسهیلات اعتباری بانکها اضافه شود که توسط مقام سیاست پولی تعیین می گردد(ابریشمی و مهرآرا و آجورلو، 1384).