پشتیبان استراتژیک:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

نقش پشتیبان عملکرد:

عملکرد پشتیبان عملیات و فرایند های کسب وکار بسیار ضروری است . این عملکرد جمع آوری ، ثبت ، ذخیره سازی و پردازش اولیه داده ها را انجام می دهد. سیستم های اطلاعاتی از عملیات و فرایندهای کسب وکار به طرق زیر پشتیبانی می نمایند.

– ثبت وذخیره داده های فروش ، داده های خرید ، داده های سرمایه گذاری ، داده های حقوق و دستمزد و سایر داده های حسابداری

– پردازش داده ای حسابداری در بیانیه های درآمد، موجودی،گزارشات مدیریتی وسایر اشکال اطلاعات مالی.

– ثبت وذخیره سازی داده های مو جودی، داده­های تعمیر و نگهداری تجهیزات، داده های زنجیره تامین و سایر سوابق عملیات / تولید.

– پردازش داده های عملیاتی به برنامه های زمان بندی تولید ، کنترل گرهای تولید ، سیستم های موجودی و سیستم های ناظر بر تولید

– ثبت وذخیره سازی داده های کارکنان ، داده های حقوق ، سوابق کارکنان وسایر اطلاعات منابع ا نسانی- پردازش اطلاعات منابع انسانی به گزارشات مربوط به کارآیی

– ثبت وذخیره سازی داده های بازار، مشخصات مشتری، تاریخچه خرید مشتری، داده ها تحقیق بازار ، داده های تبلیغات و سایر داده های بازاریابی.

– پردازش داده های بازاریابی به گزارشات تبلیغات، برنامه های بازاریابی و گزارشات فروش.

– ثبت و ذخیره سازی داده های هوشمندی تجاری  BI)) ، داده های تحلیل رقیب ، داده های صنعت ، اهداف شرکت و سایر سوابق مدیریت استراتژیک.

– پردازش سوابق مدیریت استراتژیک به گزارشات صنعت ، گزارشات سهم بازار و بیانیه های ماموریت شرکت.

– به کار گیری اطلاعات فوق برای پیاده سازی،  کنترل ونظارت بر برنامه ها ، استراتژی ها ، تاکتیک ها ، محصولات جدید ، مدل ها و مخاطرات جدید کسب وکار.

2-7-2 نقش پشتیبان تصمیم گیری:

عملکرد پشتیبان تصمیم گیری کسب وکار ، یک گام فراتر می رود . این عملکرد به کاربران امکان می دهد تا پرسش هایی مانند :” اگر … چه خواهد شد ؟ “ ، اگر قیمت را 5% افزایش دهیم ، چه خواهد شد ؟ و … را مطرح نمایند . ابزار الکترونیک و رایج کسب وکار صفحه گسترده یا spread sheet است ، اما این ابزار کاربر پسند نمی باشد . اغلب برنامه های پیچیده از ابزارهای مختلف آماری برای تصمیم گیری استفاده می نمایند.

2-7-3 نقش پشتیبان استراتژیک:

سیستم های اطلاعاتی می توانند از جایگاه رقابتی شرکت پشتیبانی نمایند . بدین منظور سه تحلیل ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

  • این سیستم ها می توانند راه کارهایی را برای کاهش هزینه مدیریت کارآیی ارائه دهند.
  • همه شرکت های موفق یک یا دو عملکرد کسب وکار دارند که می توانند بهتر از سایر رقبا انجام دهند. به این عملکردها ، شایستگی های محوری می گویند.اگر شایستگی های محوری در دراز مدت فوائد قابل ملاحظه ای برای شرکت داشته باشند ، به مزیت رقابتی تبدیل می شوند. مثال هایی از مزیت رقابتی عبارتند از: پیشرو بودن در کیفیت محصول، نام تجاری و شهرت شرکت، تکنیک های تولید ارزان، حق امتیاز، انحصارطلبی، تیم کارکنان ومدیریت کارآمد. سازمانی موفق خواهد بود که بتواند در مقابل تغییرات مزیت های مورد نظر خود را بیابد.
  • اغلب سیستم های اطلاعاتی از مزایای رقابتی پشیبانی می نمایند. سرعت تغییرات سبب می شود تا دسترسی به اطلاعات در محیط رقابتی بسیار حائز ا همیت باشد . سیستم های رقابتی از مزیت های رقابتی پایدار پشتیبانی می کنند . در واقع سیستم اطلاعاتی خود یک مزیت رقابتی محسوب می شود.