پشتیبانی تصمیم//پایان نامه درباره هوش هیجانی و عملکرد بانک

دانلود پایان نامه

پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری

امروزه تغييرات سريع محيط كسب و كار موجب گرديده است نياز به موقع و كارآ به اطلاعات كسب و كار بيش از پيش احساس گردد و نه تنها براي موفقيت سازمان ها ضروري است بلكه براي بقاي آنها حياتي است.در تعريف سيستم پشتيبان تصميم گيري گفته مي شود كه سيستم اطلاعات كامپيوتري است كه مدل‎ها و داده ها را براي حل در مسائل نيمه ساختار يافته و غير ساختار يافته با محيط كاربردي گسترده تركيب مي‎كند.شركتهاي زيادي به سوي سيستم هاي پشتیبان تصمیم گیری [1](DSS) چرخیده اند تا تصميم گيري را ارتقاء بخشند.عمده دلايلي كه توسط  مديران براي افزايش كاربرد DSS ها ذکر شده اند، نیاز به اطلاعات جديد و دقيق، با سرعت بالا، رديابي اعمال تجاري يا اينكه بخش (اداره) سيستم هاي اطلاعاتي قادر به مورد مخاطب قرار دادن تنوع نيازهاي شركت يا ملزومات ويژة مديريتي نبوده و تحليل تجاري درون سيستم موجود، بطور خودكار انجام نمي شود ( نیکومرام ومحمودی;۱۳۹۱).بررسی سال 2006 توسط گارتنر[2] هوش تجاري را به عنوان داغ ترین بحث تکنولوژي اطلاعات نشان داد چرا که این سیستم ها طوري بر پروژه ها متمرکز می شوند که کاربران را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاري را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی , نیکومرام و محمودی;۱۳۹۲).از آنجا که محیط کسب و کار یک سازمان به عنوان مجموعه ای از انواع تصمیمات و راهی که اطلاعات مورد نیاز را استخراج و برای کمک به تصمیم گیری در سازمان پردازش می شود، معرفی شده است (فلاحی;۱۳۹۱) رهنمای رودپشتی به نقل از هرشل و جونز[3]  هوش تجاري را ابزاري براي ساخت تصمیم بهتر بیان کرده اند، آنها گفته اند مشاوره هاي گارتنر با توضیح هوش تجاري به عنوان مجموعه اي از تکنولوژي هایی که داده ها را جمع آوري و تحلیل می کند، تا تصمیم سازي بهبود یابد.آنان این مفهوم را نیز افزوده اند که هوش تجاري عبارتست از شناسایی و دسته بندي مفاهیم پنهان مرتبط با تصمیم گیري و انبوهی از داده هاي تجاري و اقتصادي (رهنمای رودپشتی و دیگران;۱۳۹۲).از این رو سازمان ها اقدام به تهیه سیستم هایی تحت عنوان هوش تجاری به منظور اتخاذ تصمیمات به صورت دقیق تر و مناسب تر می باشند.در دو دهه اخیر و از زمانی که مفهوم هوش تجاری معرفی شده است، حوزه سیستم های اطلاعاتی شاهد توسعه سریع این سیستم ها هم در زمینه شمار محصولات و هم در زمینه خدمات جانبی و هم چنین اتخاذ این فناوری ها توسط صنایع گوناگون بوده است بوده است، به طوریکه سرمایه گذاری کلی سازمان ها برای ابزارهای هوش تجاری در حدود ۵۰ میلیون دلار در سال تخمین زده شده است که همگی به واسطه کاهش هزینه‎های دست یابی و ذخیره سازی حاصل از منابع مختلف همچون تراکنش ها یمشتریان در بانکداری، برچسب های RFID برای پیگیری سفارش، پست الکترونیک و…می باشد (فلاحی؛۱۳۹۱).سیستم‎هاي هوش تجاري می تواند ERP داده هاي موجود در سیستم را گرفته و تجزیه و تحلیل هاي متنوعی را انجام داده و سپس گزارش هاي پیشرفته ای را ارائه نماید باعث میشود استفاده کنندگان تصمیمات صحیح و به موقعی اتخاذ نمایند.هوش تجاري مجموعه اي از مفاهیم، متدها و فرآیندها به منظور بهبود تصمیمات تجاري است که از منابع چندگانه استفاده می کند و تجربه و فرضیات را اعمال میکند تا فهم درستی از پویایی هاي تجاري را فراهم کند.هوش تجاري به یک فلسفه و ابزار مدیریتی اشاره دارد که به سازمانها جهت مدیریت و پالایش اطلاعات کسب و کاردر راستاي اخذ تصمیمات اثربخش کمک می نماید.یک فرآیند سیستمی و سازمان یافته که توسط آن سازمانها اطلاعات را در جهت تصمیم گیري در فعالیت هاي کسب و کار, از منابع درونی و بیرونی کسب, تحلیل و توزیع می نمایند.کاربرد اصلی هوش تجاري, کمک به تصمیم گیري در سازمان و استفاده از داده هاي ساخت یافته و غیرساخت یافته سیستم هاي سازمانی, مبناي هوش تجاري در سازمان میباشد (رهنمای رودپشتی و دیگران;۱۳۹۲).

سیستم های هوش تجاری ( کسب و کار ) توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات تجاری را به منظور پشتیبانی و بهبود تصمیم گیری مدیریت درطیف وسیعی از فعالیت های کسب و کار را فراهم می آورند( Collier (Davern,Elbashir ; 2008:135).برای افزایش ارزش شرکت ها و ماندن در محیط رقابتی , شرکت ها نیاز به درک مصرف کننده ها و محیط تجاری کسب و کار  دارند.تاثیر مثبت سیستم  اطلاعاتی بر شرکت ها ثابت شده است (1:2014;Halim, Kurniawan , Hartono).قابلیت های تکنولوﮊیکی مانند کیفیت داده ها, دسترسی کاربران و یکپارچگی هوش تجاری با سیستم های دیگر برای موفقیت هوش تجاری ضروری است.هرچند که محیط تصمیم گیری بر رابطه موفقیت هوش تجاری و قابلیت های آن تاثیردارد (2013:13; Işık Jones,Sidorova).شاخص های کلیدی  که بر موثربودن سیستم های هوش تجاری تاثیر می گذارند عبارتند از : صحت و دقت خروجی اطلاعات , انطباق نیازمندی ها و پشتیبانی از  بهره وری سازمانی (Lin, Tsai, Shiang, Kuo, Tsai;2009:1).

بلوغ سیستم های هوش تجاری به دو بخش کیفیت اطلاعات یعنی کیفیت دسترسی به اطلاعات و کیفیت محتوای اطلاعات پیوند می خورد(729:etal,.; 2012 Popovic).ابتکار سیستم های هوش تجاری با بهبودی بازاریابی و فروش همراه است.(Bosilj– Pejić Bach, – Popovič ; 2013:613)

[1] Decision support systems

[2] Gartner

[3] Herschel and Jones

دانلود پایان نامه