پشتیبانی تصمیم//پایان نامه درباره هوش هیجانی و عملکرد بانک

پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری

امروزه تغییرات سریع محیط کسب و کار موجب گردیده است نیاز به موقع و کارآ به اطلاعات کسب و کار بیش از پیش احساس گردد و نه تنها برای موفقیت سازمان ها ضروری است بلکه برای بقای آنها حیاتی است.در تعریف سیستم پشتیبان تصمیم گیری گفته می شود که سیستم اطلاعات کامپیوتری است که مدل‎ها و داده ها را برای حل در مسائل نیمه ساختار یافته و غیر ساختار یافته با محیط کاربردی گسترده ترکیب می‎کند.شرکتهای زیادی به سوی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری [1](DSS) چرخیده اند تا تصمیم گیری را ارتقاء بخشند.عمده دلایلی که توسط  مدیران برای افزایش کاربرد DSS ها ذکر شده اند، نیاز به اطلاعات جدید و دقیق، با سرعت بالا، ردیابی اعمال تجاری یا اینکه بخش (اداره) سیستم های اطلاعاتی قادر به مورد مخاطب قرار دادن تنوع نیازهای شرکت یا ملزومات ویژه مدیریتی نبوده و تحلیل تجاری درون سیستم موجود، بطور خودکار انجام نمی شود ( نیکومرام ومحمودی;۱۳۹۱).بررسی سال 2006 توسط گارتنر[2] هوش تجاری را به عنوان داغ ترین بحث تکنولوژی اطلاعات نشان داد چرا که این سیستم ها طوری بر پروژه ها متمرکز می شوند که کاربران را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی , نیکومرام و محمودی;۱۳۹۲).از آنجا که محیط کسب و کار یک سازمان به عنوان مجموعه ای از انواع تصمیمات و راهی که اطلاعات مورد نیاز را استخراج و برای کمک به تصمیم گیری در سازمان پردازش می شود، معرفی شده است (فلاحی;۱۳۹۱) رهنمای رودپشتی به نقل از هرشل و جونز[3]  هوش تجاری را ابزاری برای ساخت تصمیم بهتر بیان کرده اند، آنها گفته اند مشاوره های گارتنر با توضیح هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از تکنولوژی هایی که داده ها را جمع آوری و تحلیل می کند، تا تصمیم سازی بهبود یابد.آنان این مفهوم را نیز افزوده اند که هوش تجاری عبارتست از شناسایی و دسته بندی مفاهیم پنهان مرتبط با تصمیم گیری و انبوهی از داده های تجاری و اقتصادی (رهنمای رودپشتی و دیگران;۱۳۹۲).از این رو سازمان ها اقدام به تهیه سیستم هایی تحت عنوان هوش تجاری به منظور اتخاذ تصمیمات به صورت دقیق تر و مناسب تر می باشند.در دو دهه اخیر و از زمانی که مفهوم هوش تجاری معرفی شده است، حوزه سیستم های اطلاعاتی شاهد توسعه سریع این سیستم ها هم در زمینه شمار محصولات و هم در زمینه خدمات جانبی و هم چنین اتخاذ این فناوری ها توسط صنایع گوناگون بوده است بوده است، به طوریکه سرمایه گذاری کلی سازمان ها برای ابزارهای هوش تجاری در حدود ۵۰ میلیون دلار در سال تخمین زده شده است که همگی به واسطه کاهش هزینه‎های دست یابی و ذخیره سازی حاصل از منابع مختلف همچون تراکنش ها یمشتریان در بانکداری، برچسب های RFID برای پیگیری سفارش، پست الکترونیک و…می باشد (فلاحی؛۱۳۹۱).سیستم‎های هوش تجاری می تواند ERP داده های موجود در سیستم را گرفته و تجزیه و تحلیل های متنوعی را انجام داده و سپس گزارش های پیشرفته ای را ارائه نماید باعث میشود استفاده کنندگان تصمیمات صحیح و به موقعی اتخاذ نمایند.هوش تجاری مجموعه ای از مفاهیم، متدها و فرآیندها به منظور بهبود تصمیمات تجاری است که از منابع چندگانه استفاده می کند و تجربه و فرضیات را اعمال میکند تا فهم درستی از پویایی های تجاری را فراهم کند.هوش تجاری به یک فلسفه و ابزار مدیریتی اشاره دارد که به سازمانها جهت مدیریت و پالایش اطلاعات کسب و کاردر راستای اخذ تصمیمات اثربخش کمک می نماید.یک فرآیند سیستمی و سازمان یافته که توسط آن سازمانها اطلاعات را در جهت تصمیم گیری در فعالیت های کسب و کار, از منابع درونی و بیرونی کسب, تحلیل و توزیع می نمایند.کاربرد اصلی هوش تجاری, کمک به تصمیم گیری در سازمان و استفاده از داده های ساخت یافته و غیرساخت یافته سیستم های سازمانی, مبنای هوش تجاری در سازمان میباشد (رهنمای رودپشتی و دیگران;۱۳۹۲).

سیستم های هوش تجاری ( کسب و کار ) توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات تجاری را به منظور پشتیبانی و بهبود تصمیم گیری مدیریت درطیف وسیعی از فعالیت های کسب و کار را فراهم می آورند( Collier (Davern,Elbashir ; 2008:135).برای افزایش ارزش شرکت ها و ماندن در محیط رقابتی , شرکت ها نیاز به درک مصرف کننده ها و محیط تجاری کسب و کار  دارند.تاثیر مثبت سیستم  اطلاعاتی بر شرکت ها ثابت شده است (1:2014;Halim, Kurniawan , Hartono).قابلیت های تکنولوﮊیکی مانند کیفیت داده ها, دسترسی کاربران و یکپارچگی هوش تجاری با سیستم های دیگر برای موفقیت هوش تجاری ضروری است.هرچند که محیط تصمیم گیری بر رابطه موفقیت هوش تجاری و قابلیت های آن تاثیردارد (2013:13; Işık Jones,Sidorova).شاخص های کلیدی  که بر موثربودن سیستم های هوش تجاری تاثیر می گذارند عبارتند از : صحت و دقت خروجی اطلاعات , انطباق نیازمندی ها و پشتیبانی از  بهره وری سازمانی (Lin, Tsai, Shiang, Kuo, Tsai;2009:1).

بلوغ سیستم های هوش تجاری به دو بخش کیفیت اطلاعات یعنی کیفیت دسترسی به اطلاعات و کیفیت محتوای اطلاعات پیوند می خورد(729:etal,.; 2012 Popovic).ابتکار سیستم های هوش تجاری با بهبودی بازاریابی و فروش همراه است.(Bosilj– Pejić Bach, – Popovič ; 2013:613)

[1] Decision support systems

[2] Gartner

[3] Herschel and Jones