کسب وکارهای کوچک//پایان نامه به کارگیری بازار الکترونیکی

بکارگیری بازار الکترونیکی توسط بنگاه های کوچک و متوسط

2-6-1. کسب وکارهای کوچک

در حالی که بیش از یک­سوم بنگاه­های کوچک، تجارت الکترونیکی را عامل توسعه فروش می­دانند، استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عملیات فروش محدود به فروش و تولید الکترونیکی در سطح 7 تا 14درصد است. هیچ­کدام از این سازمان­ها از این فناوری برای کنترل کیفیت، جست وجوی سفارش یا نگه­داری و تعمیرات استفاده نمی کنند. آگاهی محدود (عدم نیاز به فناوری توسط 30درصد از سازمان­ها)، نیروی غیرکیفی و محدودیت بودجه از مشکلات این بنگاه­هاست. در این سازمان­های کوچک بیشترین درک نسبت به فناوری در نقش­های مدیریتی تبلور یافته است. در حدود 40درصد، بنگاه­ها از فناوری در یکی از حوزه­های خود به­خصوص در منابع انسانی، مالی و فعالیت­های مدیریتی بهره برده­اند (موحدی و یاقوتی، 1388).

2-6-2.  کسب وکارهای متوسط

سازمان با ابعاد متوسط در مقایسه با سازمان کوچک همتای خود فناوری اطلاعات و ارتباطات را در عملیات فروش (کنترل کیفیت، ارزیابی سفارش، نگه­داری و تعمیرات و فروش) استفاده می­کنند. حداکثر 45درصد بنگاه­های متوسط از این فناوری برای بازار استفاده می­کنند و فقط 10 درصد از این بنگاه­ها مالک نرم­افزارهای بازار هستند. سطح درک استفاده از فناوری در مدیریت برای سازمان­های متوسط نسبت به سازمان­های کوچک یک گام جلوتر است. تقریباً به میزان حداقل 90 درصد بر اهمیت آن در سازمان­های متوسط تأکید می­شود. در عمل سازمان­های متوسط، فناوری را بیشتر در اهداف مالی و مدیریتی و به همان اندازه در منابع انسانی به کار می­گیرند (موحدی و یاقوتی،1388).

همانند سازمان­های کوچک این نیاز وجود دارد که استفاده از فناوری در دیگر مؤلفه­های مدیریت توسعه یابد. در مواردی همچون فرآیند سفارش و پیگیری، ارتباطات داخلی و بیرونی در این سازمان­ها نیز مانع اصلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت “نیروهای غیرکیفی”  است (تقریباً 35درصد از این بنگاه­ها). بر اساس آنچه ذکر شد، بنگاه­های متوسط نسبت به بنگاه­های کوچک در سطح آگاهی و اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت و تولید یک گام جلوتر هستند. آگاهی و کاربرد فناوری در بازار، هنوز در سطح متوسطی قرار دارد، این امر برای زیرساخت الکترونیکی و ارتباطات نیز صادق است (موحدی و یاقوتی،1388).

عمده استفاده از بازارهای الکترونیکی توسط شرکت­ها و سازمان­های بزرگ می­باشد، ولی در سال­های اخیر توجه برخی شرکت­های با مقیاس کوچکتر نیز به سوی این نوع بازارها و مبادلات از طریق آن­ها جلب شده است. بنگاه­های کوچک و متوسط نقش چشمگیری را در اقتصاد بین­المللی ایفا می­کنند. بنگاه­های کوچک و متوسط در برقراری اقتصاد پویا و سالم با ملل صاحب صنعت و معرفی ابداعات و نوآوری­ها نقش موثری دارند. به همین دلیل موضوعات و پدیده­هایی که بر عملکرد این نوع سازمان­ها اثرگذار است، اثرات زیادی بر وضعیت کسب و­کار در کشورها و ایجاد تغییرات در عوامل اقتصادی محیط­های جهانی دارد Al-qirim,2004)).

موانع اجرایی کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سازمان­ها، فقدان نیروهای کیفی و فقدان آگاهی است. درحالی­که زمینه­های بالقوه برای به­کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه­ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات شبکه­ای در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آنها خیلی­کم است (موحدی،1390).

بر این اساس لازم است این­گونه سازمان­ها در بکارگیری فناوری­ها جدید به بررسی شرایط خود و میزان مهیا بودن پیش­شرط­های لازم در این زمینه بپردازند تا بتوانند استفاده موثری از آن­ها داشته باشند. این موضوع در خصوص به­کارگیری بازارهای الکترونیکی به­عنوان یک ابزار فناوری نوظهور در این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکت­های کوچکتر و جدیدتر یا شرکت­هایی که تنها فعالیت­های بین­المللی دارند بهتر است، زیرا این شرکت­ها کمتر در بازار هدف شناخته شده­اند و یا منابع کافی برای فعالیت­های بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکت­ها تمرکز کنند (Rui & Yunjie,2006).

تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها، یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونه بنگاه­های کوچک و متوسط می­توانند استراتژی مناسبی را به­کارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهره­مند شوند، کمک می­کند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازارهای الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگی­های خود را برای شرکت در فعالیت­هایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد می­کند، به­کار گیرند، می­توانند مزایای زیادی کسب کنند (Stockdale,2004).