کسب وكارهاي كوچك//پایان نامه به کارگیری بازار الکترونیکی

دانلود پایان نامه

بکارگیری بازار الکترونیکی توسط بنگاه های کوچک و متوسط

2-6-1. کسب وكارهاي كوچك

در حالي كه بيش از يك­سوم بنگاه­هاي كوچك، تجارت الكترونيكي را عامل توسعه فروش مي­دانند، استفادة آنها از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي عمليات فروش محدود به فروش و توليد الكترونيكي در سطح 7 تا 14درصد است. هيچ­كدام از اين سازمان­ها از اين فناوري براي كنترل كيفيت، جست وجوي سفارش يا نگه­داري و تعميرات استفاده نمي كنند. آگاهي محدود (عدم نياز به فناوري توسط 30درصد از سازمان­ها)، نيروي غيركيفي و محدوديت بودجه از مشكلات اين بنگاه­هاست. در اين سازمان­هاي كوچك بيشترين درك نسبت به فناوري در نقش­هاي مديريتي تبلور يافته است. در حدود 40درصد، بنگاه­ها از فناوري در يكي از حوزه­هاي خود به­خصوص در منابع انساني، مالي و فعاليت­هاي مديريتي بهره برده­اند (موحدی و یاقوتی، 1388).

2-6-2.  كسب وكارهاي متوسط

سازمان با ابعاد متوسط در مقايسه با سازمان كوچك همتاي خود فناوري اطلاعات و ارتباطات را در عمليات فروش (كنترل كيفيت، ارزيابي سفارش، نگه­داري و تعميرات و فروش) استفاده مي­كنند. حداكثر 45درصد بنگاه­هاي متوسط از اين فناوري براي بازار استفاده مي­كنند و فقط 10 درصد از اين بنگاه­ها مالك نرم­افزارهاي بازار هستند. سطح درك استفاده از فناوري در مديريت براي سازمان­هاي متوسط نسبت به سازمان­هاي كوچك يك گام جلوتر است. تقريباً به ميزان حداقل 90 درصد بر اهميت آن در سازمان­هاي متوسط تأكيد مي­شود. در عمل سازمان­هاي متوسط، فناوري را بيشتر در اهداف مالي و مديريتي و به همان اندازه در منابع انساني به كار مي­گيرند (موحدی و یاقوتی،1388).

همانند سازمان­هاي كوچك اين نياز وجود دارد كه استفاده از فناوري در ديگر مؤلفه­هاي مديريت توسعه يابد. در مواردي همچون فرآيند سفارش و پيگيري، ارتباطات داخلي و بيروني در اين سازمان­ها نيز مانع اصلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت “نيروهاي غيركيفی”  است (تقريباً 35درصد از اين بنگاه­ها). بر اساس آنچه ذكر شد، بنگاه­هاي متوسط نسبت به بنگاه­هاي كوچك در سطح آگاهي و اجراي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت و توليد يك گام جلوتر هستند. آگاهی و كاربرد فناوري در بازار، هنوز در سطح متوسطي قرار دارد، اين امر براي زيرساخت الكترونيكي و ارتباطات نيز صادق است (موحدی و یاقوتی،1388).

عمده استفاده از بازارهای الکترونیکی توسط شرکت­ها و سازمان­های بزرگ می­باشد، ولی در سال­های اخیر توجه برخی شرکت­های با مقیاس کوچکتر نیز به سوی این نوع بازارها و مبادلات از طریق آن­ها جلب شده است. بنگاه­های کوچک و متوسط نقش چشمگیری را در اقتصاد بین­المللی ایفا می­کنند. بنگاه­های کوچک و متوسط در برقراری اقتصاد پویا و سالم با ملل صاحب صنعت و معرفی ابداعات و نوآوری­ها نقش موثری دارند. به همین دلیل موضوعات و پدیده­هایی که بر عملکرد این نوع سازمان­ها اثرگذار است، اثرات زیادی بر وضعیت کسب و­کار در کشورها و ایجاد تغییرات در عوامل اقتصادی محیط­های جهانی دارد Al-qirim,2004)).

موانع اجرايي كردن فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين سازمان­ها، فقدان نيروهاي كيفي و فقدان آگاهي است. درحالي­که زمينه­هاي بالقوه براي به­کارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ايران وجود دارد، اما در حال حاضر تمايل اين بنگاه­ها به استفاده از تجارت الكترونيكي كمتر از متوسط، كاربرد امكانات عادي ارتباطات در آ نها بيش از متوسط، كاربرد رايانه و ارتباطات شبكه­اي در حد كم، و استقرار اطلاعاتي، عملياتي و راهبردي تجارت الكترونيكي در آنها خيلي­كم است (موحدی،1390).

بر این اساس لازم است این­گونه سازمان­ها در بکارگیری فناوری­ها جدید به بررسی شرایط خود و میزان مهیا بودن پیش­شرط­های لازم در این زمینه بپردازند تا بتوانند استفاده موثری از آن­ها داشته باشند. این موضوع در خصوص به­کارگیری بازارهای الکترونیکی به­عنوان یک ابزار فناوری نوظهور در این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکت­های کوچکتر و جدیدتر یا شرکت­هایی که تنها فعالیت­های بین­المللی دارند بهتر است، زیرا این شرکت­ها کمتر در بازار هدف شناخته شده­اند و یا منابع کافی برای فعالیت­های بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکت­ها تمرکز کنند (Rui & Yunjie,2006).

تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها، یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونه بنگاه­های کوچک و متوسط می­توانند استراتژی مناسبی را به­کارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهره­مند شوند، کمک می­کند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازارهای الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگی­های خود را برای شرکت در فعالیت­هایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد می­کند، به­کار گیرند، می­توانند مزایای زیادی کسب کنند (Stockdale,2004).

دانلود پایان نامه