استفاده از تکنولوژی، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

استفاده از تکنولوژی: گرایش ها و تراکم تکنولوژی در ارتباط با گرایش به صادرات می باشد.کاوسگیل (1993) دریافت که گرایش بیشتر به تکنولوژی در ارتباط با شرکتها موجب تطبیق پذیری کمتر آنها می شود.این موضوع نه تنها در مورد وضعیت محصول در بازار صادراتی است،بلکه در رویکرد کلی آنان در مورد موقعیت صادرات است.جین[1](2001) نشان … Read moreاستفاده از تکنولوژی، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-تعهد صادراتی

تعهد صادراتی تعهد یعنی خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی. تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزامهایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزامها ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی … Read moreپایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-تعهد صادراتی

تاریخچه استان ایلام- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

تاریخچه استان ایلام در گوشه باختری سرزمین پهناور ایران؛ نام ایلام ذهن را به دور دست تاریخ هدایت می کند. سرزمین طلوع آفتاب و عروس زاگرس با کوهستان های سلسله وار و دشت های پهناور که زیستگاه انواع گونه های گیاهی و جانوری است، از قابلیت های برجسته ای در زمینه گردشگری طبیعی برخوردار است. … Read moreتاریخچه استان ایلام- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:شرکت و عملکرد

1-1-1- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد توجه به افراد و گروه‌های ذینفع، میزان سود شرکت‌ها در بلندمدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیّت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه‌ها می‌شود. دیوید بر این باور است که : روز به روز باور سازمان‌ها در این مورد راسخ‌تر … Read moreپایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:شرکت و عملکرد

پایان نامه درباره مدیریت دانش :مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور

مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور کسب و کارهای دانش محور نقش مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محصولات و خدمات جدید، ارتقاء سطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه ایفا می کنند و حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در … Read moreپایان نامه درباره مدیریت دانش :مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور

دیدگاه های مربوط به بازارگرایی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی

با مطالعه ادبیات موضوع در خصوص بازارگرایی می توان دیدگاه های مربوط به بازارگرایی را تحت عناوین زیر ارائه نمود: 2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988) واژه بازارگرایی بسیار فراتر از اصطلاح سطحی نزدیک شدن به مشتری است. واژه بازارگرایی منعکس کننده مجموعه ای از فرآیندهاست که همه­ى ابعاد یک سازمان را در … Read moreدیدگاه های مربوط به بازارگرایی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی