پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:شرکت و عملکرد

1-1-1- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد توجه به افراد و گروه‌های ذینفع، میزان سود شرکت‌ها در بلندمدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیّت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه‌ها می‌شود. دیوید بر این باور است که : روز به روز باور سازمان‌ها در این مورد راسخ‌تر … Read moreپایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:شرکت و عملکرد

پایان نامه درباره مدیریت دانش :مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور

مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور کسب و کارهای دانش محور نقش مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محصولات و خدمات جدید، ارتقاء سطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه ایفا می کنند و حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در … Read moreپایان نامه درباره مدیریت دانش :مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور

دیدگاه های مربوط به بازارگرایی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی

با مطالعه ادبیات موضوع در خصوص بازارگرایی می توان دیدگاه های مربوط به بازارگرایی را تحت عناوین زیر ارائه نمود: 2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988) واژه بازارگرایی بسیار فراتر از اصطلاح سطحی نزدیک شدن به مشتری است. واژه بازارگرایی منعکس کننده مجموعه ای از فرآیندهاست که همه­ى ابعاد یک سازمان را در … Read moreدیدگاه های مربوط به بازارگرایی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی