تابع تولید مدل لوکاس- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور

تابع تولید مدل لوکاس امروزه اکثر اقتصاد دانان بر این باور هستند که کمبود سرمایه­گذاری در سرمایه­های انسانی عامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و تا زمانی­که این کشورها با استفاده از دانش، سطح مهارت­های حرفه­ای را ارتقاء ندهند، بازدهی و کارآیی نیروی کار و سرمایه در سطح … Read moreتابع تولید مدل لوکاس- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور

عناصر تشکیل دهنده بیمه:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

تعریف بیمه بیمه عقدی است که طی آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکن است برای دارائی ـ فعالیت یا جان فردی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل می‌کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید. ( دستباز، 1385) در این فرآیند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر … Read moreعناصر تشکیل دهنده بیمه:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

عناصر تشکیل دهنده محیط:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

  ج) ارزش ها و هدف ها: نظام ارزشی دست اندر کاران بر راهبرد سازمان اثر می گذارد، زیرا که شرایط محیطی و نقاط قوت و ضعف سازمان در پرتو این نظام ارزشی، ارزشیابی و تعبیر می شوند.برای درک موقعیت سازمان، آشنایی با توقعات و هدف های مذکور از اهمیت زیادی برخور دار است. بنابراین … Read moreعناصر تشکیل دهنده محیط:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

مکتب برنامه ریزی:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

مکتب برنامه ریزی: مکتب برنامه ریزی هم زمان با مکتب طراحی ظهور یافت. طرفداران این مکتب برنامه ریزی به جای فکر کردن به ارزش ها در مکتب طراحی، رویه های جامعی را برای توضیح دادن وتعیین کمیت اهداف سازمانی ارائه دادند. در این مدل اولین مرحله تعیین هدف است. به محض تعیین هدف دو مرحله … Read moreمکتب برنامه ریزی:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

استفاده از تکنولوژی، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

استفاده از تکنولوژی: گرایش ها و تراکم تکنولوژی در ارتباط با گرایش به صادرات می باشد.کاوسگیل (1993) دریافت که گرایش بیشتر به تکنولوژی در ارتباط با شرکتها موجب تطبیق پذیری کمتر آنها می شود.این موضوع نه تنها در مورد وضعیت محصول در بازار صادراتی است،بلکه در رویکرد کلی آنان در مورد موقعیت صادرات است.جین[1](2001) نشان … Read moreاستفاده از تکنولوژی، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-تعهد صادراتی

تعهد صادراتی تعهد یعنی خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی. تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزامهایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزامها ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی … Read moreپایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-تعهد صادراتی

تاریخچه استان ایلام- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

تاریخچه استان ایلام در گوشه باختری سرزمین پهناور ایران؛ نام ایلام ذهن را به دور دست تاریخ هدایت می کند. سرزمین طلوع آفتاب و عروس زاگرس با کوهستان های سلسله وار و دشت های پهناور که زیستگاه انواع گونه های گیاهی و جانوری است، از قابلیت های برجسته ای در زمینه گردشگری طبیعی برخوردار است. … Read moreتاریخچه استان ایلام- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:شرکت و عملکرد

1-1-1- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد توجه به افراد و گروه‌های ذینفع، میزان سود شرکت‌ها در بلندمدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیّت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه‌ها می‌شود. دیوید بر این باور است که : روز به روز باور سازمان‌ها در این مورد راسخ‌تر … Read moreپایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:شرکت و عملکرد

پایان نامه درباره مدیریت دانش :مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور

مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور کسب و کارهای دانش محور نقش مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محصولات و خدمات جدید، ارتقاء سطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه ایفا می کنند و حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در … Read moreپایان نامه درباره مدیریت دانش :مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور

دیدگاه های مربوط به بازارگرایی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی

با مطالعه ادبیات موضوع در خصوص بازارگرایی می توان دیدگاه های مربوط به بازارگرایی را تحت عناوین زیر ارائه نمود: 2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988) واژه بازارگرایی بسیار فراتر از اصطلاح سطحی نزدیک شدن به مشتری است. واژه بازارگرایی منعکس کننده مجموعه ای از فرآیندهاست که همه­ى ابعاد یک سازمان را در … Read moreدیدگاه های مربوط به بازارگرایی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی