درباره کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه – عدالت ترمیمی و نقش آن …

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸ مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. ۶۰ مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳ مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱ گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱ گفتار دوم: نشست.. ۷۴ گفتار سوم: حلقه ها …

جرایم علیه عدالت قضایی موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 و اسناد بین المللی

                                          1 فصل اول: مفهوم، تاریخچه و فلسفه جرم انگاری جرائم علیه عدالت قضایی                                            9 1-1: مفهوم عدالت قضایی                                          10 1-1-1: مفهوم لغوی و اصطلاحی عدالت قضایی                                          11 1-1-2: جایگاه عدالت قضایی                                           13 1-2: فلسفه جرم انگاری جرایم عدالت قضایی                                           15 1-3: تاریخچه جرایم علیه عدالت قضایی                                           …

شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۱۶

عدل درلغت مخالف جور وستم است[۳۵۶] وبه معنای حکم و داوری به حق،راه،[۳۵۷] پاداش نیکی و عاقبت بدی،[۳۵۸] اعتدال ومیانه‌روی،[۳۵۹] مساوات وبرابری،[۳۶۰] تقسیم مساوی و امرمیانه[۳۶۱] است.از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، عدل و عدالت دارای چندین معنی و مفهوم است:۱- ” محق بودن هر فرد نسبت به حقی که به طور مشروع دارد”.[۳۶۲]۲- “انصاف” [۳۶۳]از سخنان و کلمات …

شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۱۷

۱ـ وجود حاکمان و حکمرانان عادل و متّقیامام علی (علیه‌السلام) در ارتباط با وجود حاکمان و مسئولان عادل و با تقوا در جامعه و نظارت بر رفتار شخصی و اجتماعی آنان توجه زیادی مبذول داشته است. بدیهی است که در صورتی مسئولان هر جامعه افرادی عادل و عدالتخواه باشند و …

شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۱۵

یارانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام)، مطلوب هستند که توانایی تشخیص حق از باطل را دارند؛[۳۳۴] به این معنا که اطّلاعات ومعارف عمیقی دربارۀ هریک از این دومفهوم دارند. این گروه آنهایی هستند که علاوه بر شناخت حق وباطل، به درجۀ صاحب‌نظری رسیده‌اند واز این‌رو دربرابر فتنه‌ها، با اتکا به نیروی بصیرت …