بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

نتایج این تحقیق می‌تواند در مؤسسات آموزشی همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربیت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مؤسساتی که عهده دار تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده هستند مورد استفاده قرار گیرد. ۱-۶- سؤالات تحقیق آیا …

سایت مقالات فارسی – ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۲۰

پویایی جمعیت عدالت اجتماعی جامعه آماری و روش نمونه‌گیری:جامعه آماری تحقیق حاضر ۶۵ روستای بخش حُمیل میباشد. این پژوهش به‌صورت تمام شماری انجام‌گرفته است و وضعیت پایداری تمام ۶۵ روستای این بخش از طریق دادههای اولیه و ثانویه موردسنجش قرارگرفته است. واحد تحلیل تحقیق نیز روستا میباشد.معرفی منطقه موردمطالعه:شهرستان اسلام‌آباد …

بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- قسمت ۱۸

ورزش اسکی و قایقرانی در دریا و رودخانه برای علاقه مندان دایر بوده و مسافران برای سفر دریایی می‌توانند از قایق‌های تندرو استفاده کنند.بقعه امامزاده ابراهیم از زیارتگاههای مهم این شهرستان است.بهشهربهشهر شرقی‌ترین شهرستان استان مازندران است که سابقه سکونت در آن به دوره میانه سنگی می‌رسد، این شهر به …

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۶۷

استراتژیهای رقابتی – تهاجمی(SO) استراتژیهای بازنگری(WO) O1- همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستانO2- قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخیO3- وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقهO4- جایگاه مناسب منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر(درحاشیه مرزی)O5- ایجاد واجرای طرح ارتقای …

جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۶۷

استراتژیهای رقابتی – تهاجمی(SO) استراتژیهای بازنگری(WO) O1- همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستانO2- قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخیO3- وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقهO4- جایگاه مناسب منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر(درحاشیه مرزی)O5- ایجاد واجرای طرح ارتقای …