موضع کشور چین در برابر انرژی هسته جمهوری اسلامی ایران

موضع کشور چین در برابر انرژی هسته جمهوری اسلامی ایران

. 113 5-2 پیشینه ی برنامه ی هسته ای ایران. 114 5-3 اهداف استفاده از انرژی هسته ای ایران. 115 5-3-1 هدف اقتصادی اجتماعی. 116 5-3-2 هدف خودکفایی. 116 5-4 زیان های ناشی از انفجار بمب هسته ای.. 119 5-5 ضرورت های دستیابی حفظ فناوری هسته ای ایران. 120 5-6 …

شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۱۵

شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۱۵

یارانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام)، مطلوب هستند که توانایی تشخیص حق از باطل را دارند؛[۳۳۴] به این معنا که اطّلاعات ومعارف عمیقی دربارۀ هریک از این دومفهوم دارند. این گروه آنهایی هستند که علاوه بر شناخت حق وباطل، به درجۀ صاحب‌نظری رسیده‌اند واز این‌رو دربرابر فتنه‌ها، با اتکا به نیروی بصیرت …