بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- …

آب و هوای مازندران با توجه به وجود دریا، کوه و جنگل به دو نوع معتدل مرطوب و کوهستانی تقسیم می‌شود.۳-۳-۶ مرطوب و معتدلوجود دریای کاسپین یا خزر و رشته کوه‌های البرز و نزدیکی این دو مظهر طبیعت به یکدیگر در نواحی جلگه‌ای تا کوهپایه‌های شمالی البرز، آب و هوای معتدل و …

سایت مقالات فارسی – ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان …

۳-۱۰-۱) وجه تسمیه جیرفت…………………………………………………………………………………………………………………..۹۰۳-۱۱) سیمای عمومی شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………۹۱۳-۱۱-۱) ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………..۹۱۳-۱۱-۱-۱) معرفی شهرستان………………………………………………………………………………………………………………….۹۱۳-۱۱-۱-۲) تقسیمات کشوری شهرستان…………………………………………………………………………………………………..۹۱۳-۱۱-۱-۳) آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱۳-۱۱-۲) ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان…………………………………………………………………………………۹۲۳-۱۱-۲-۱) جمعیت و نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………..۹۲۳-۱۱-۲-۲) پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………۹۳۳-۱۲) تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان…………………………………………………………….۹۳۳-۱۲-۱) ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی …

جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۶۷

استراتژیهای رقابتی – تهاجمی(SO) استراتژیهای بازنگری(WO) O1- همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستانO2- قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخیO3- وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقهO4- جایگاه مناسب منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر(درحاشیه مرزی)O5- ایجاد واجرای طرح ارتقای …

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۶۸

استراتژیهای تدافعی(WT) T1- استمرار تحریم های بین المللی علیه کشورمانT2- عدم تدوین برنامه جامع و آشنایی گردشگران در استفاده از طبیعتT3- نبود عزم ملی درتوسعه گردشگریT4- گرایش مهاجرت روستاییان به شهرهاT5- دید سیاسی به امر گردشگری بدلیل وجود قلعه بابک در شهرستانT6- تخریب جنگلهای ارسباران بدلیل جاده سازی وبدون توجه …

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۶۷

استراتژیهای رقابتی – تهاجمی(SO) استراتژیهای بازنگری(WO) O1- همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستانO2- قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخیO3- وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقهO4- جایگاه مناسب منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر(درحاشیه مرزی)O5- ایجاد واجرای طرح ارتقای …

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۴۷

میزان تولید شیرخام ۸۲۳۱۷۵ ۳۴۰۰۴ ۴ میزان تولیدتخم مرغ ۶۳۶۴۲ ۵/۱۶۰ ۳/۰ میزان تولید ماهی ۳۱۵۳ ۲/۱۱۴ ۶/۳ میزان تولید گوشت مرغ ۴۷۰۷۳ ۶۲ ۱/۰ منبع: سالنامه آماری استانپرورش زنبور عسل جهت تولید عسل از دیر بازمورد توجه جمعی از مردم شهرستان کلیبر بوده است.وجود باغات متنوع و جنگل و …

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۴۰

قره قیه یکی ازقشلاق های دهستان قشلاق ازبخش آبش احمد شهرستان کلیبر می باشد که به علت هموار بودن وداشتن توپوگرافی خاص و همچنین عشایری بودن منطقه هرساله دراواسط اردیبهشت ماه مسابقات فرهنگی ورزشی سوارکاری ارسباران دراین محل برگزار میشودوعلاقمندان به ورزش سوارکاری ازنقاط مختلف کشورو استان برای دیدن مسابقات …

دسته بندی علمی – پژوهشی : برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۴۰

قره قیه یکی ازقشلاق های دهستان قشلاق ازبخش آبش احمد شهرستان کلیبر می باشد که به علت هموار بودن وداشتن توپوگرافی خاص و همچنین عشایری بودن منطقه هرساله دراواسط اردیبهشت ماه مسابقات فرهنگی ورزشی سوارکاری ارسباران دراین محل برگزار میشودوعلاقمندان به ورزش سوارکاری ازنقاط مختلف کشورو استان برای دیدن مسابقات …

سامانه پژوهشی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۳۶

امتیاز جذابیت جمع امتیازهای جذابیت  در جدول بالا، شکل اصلی ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی ارائه شده است.ستون سمت راست این ماتریس در برگیرنده عوامل داخلی و خارجی(از مرحله اول)است.در ردیف بالا راهبردهای مختلف امکانپذیر(از مرحله دوم) نوشته می شوند.ستون دست راست این ماتریس در برگیرنده اطلاعاتی است که به …

سامانه پژوهشی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۱۸

۴- صنعت گردشگری وبرنامه ریزی:بسط وتوسعه گردشگری در چارچوب برنامه ریزی راهبردی محلی و ملی با مدنظرداشتن تأثیرات زیست محیطی، پایایی درازمدت گردشگری را افزایش می دهد۵- حمایت از نظام اقتصاد محلی۶- مشارکت اجتماع های محلی۷- مشاوره با افراد ذینع و عامه مردم۸- آموزش خدمه۹- مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری ( …