شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۳۰

شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه۹۲- قسمت ۳۰

جمالی، حسین، تاریخ واصول روابط بین الملل، چاپ اول ، تهران: مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی،۱۳۸۹ش. جوادی آملی، عبدالله، حق وتکلیف دراسلام، چاپ اول، قم، اسرا، ۱۳۸۴ش. ۷ . حسینی بهشتی، سید محمد ، بایدها ونبایدها، ویراستار: عبدالرحیم مرودشتی، چاپ اول، تهران، بقعه،۱۳۷۹ش. دشتی، محمّد، امام علی(ع) ونظارت مردمی(امربه معروف ونهی ازمنکر)، قم، مؤسسه فرهنگی …