رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۱۶

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۱۶

اقلام تعهدی       CFO     جریان وجه نقد عملیاتی     تست جارک برا   این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.H0 : توزیع نرمال است (ادعا)H1 : توزیع نرمال نیستنتیجه یک خروجی است …

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی- قسمت ۱۶

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی- قسمت ۱۶

۶۶٫ توجهی، عبدالعلی و نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بزه دیده شناسی و مشکل بزه دیدگی های گزارش نشده، فصلنامه مدرس، دوره سوم، شماره ۴ ۱۳۷۸۶۷٫ حبیب زاده، محمد جعفر و نجفی ابرند آبادی، علی حسین و کلانتری، کیومرث، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، فصلنامه مدرس، شماره ۴ ، دوره ۵ ، …

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۸

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۸

مدیریت سود عبــارتست از کاستن عمـدی نوسان‌های سود که برای شرکت‌ها امری عادی به نظر می‌رسد.فرهنگ حسابداری کهلر: هر شیوه‌ای که به منظور حذف بی‌نظمی داده‌ها طراحی شده است، همانند نوسان‌های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیر مستمر عملیاتی باشد را هموار سازی سود می‌نامند.فرآیند …

تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۴

تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۴

تنها کسی که این مطلب را نقل کرده شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) در الامالی است. او میگوید:قال أخبرنی أبوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، قال: حدّثنی أبی، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن صدقه، قال: سألت …

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۶

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۶

توافق اندکی بر سر معنای دقیق شایستگی وجود دارد اما معمولاً ویژگی‌های مشترکی بین این تعاریف وجود دارد. که برخی از این تعاریف در جدول شماره ۱، ذکر گردیده است.                               نویسنده تعریف مرابیل و ریچارد …

بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان- قسمت ۴

بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان- قسمت ۴

و آزادانه از ساز خود، نوایی بیرون دهد، مگر آنکه مدتهای زیادی سلسله نتها را تمرین کرده باشد و قواعد تصنیف و آهنگ را آموخته باشد. همچنین کار هر تلاشگری، نتیجه دشواری ها و ساختارهایی است که عمیقاً بر ذهن آنان نشسته و درونی شده است ( دورتیه، ۱۳۸۱: ۲۲۹). …

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۷

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۷

«از نظر روان شناختی، سوءاستفاده جنسی و تجاوز به عنف منشأ بسیاری از اختلالات روانی مانند فوییها، اضطراب و افسردگی میباشد».[۲۱]بلامبرگ پنهانترین نوع کودک آزاری را، آزار جنسی میداند، ماهیت پنهان این عمل شرمآور موجب عدم افشاء این پدیده میباشد. سوءاستفاده جنسی توسط هر فرد بزرگسالی قابل انجام میباشد. ممکن …

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۵

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۵

تولید تناسب       تفکر استراتژیک   دانش استراتژّیک   بهرهوری پایدار   رفتار استاندارد و استراتژیک   رقابتپذیری از طریق منابع انسانیشکل شماره ۴-۲: فلسفه برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۶: ۸۷).الزامات اساسی مدیریت منابع انسانیفعالیتهای مدیریت منابع انسانی باید بر نیازهای اساسی زیر تأکید ورزند:     …

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی- قسمت ۲۲

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی- قسمت ۲۲

۵ـ ما+ فعل ماضی+ حتی «فَما أنطَقَ مادِحَهُ حَتَّی أسکَتَهُ» (خطبه:۴۴)«هنوز ثناخوان به مداحی او برنخاسته بود که او را ساکت کرد»۶-«حتَّی الآن» و «إلی‌الآن»همواره:فعل ناقص «مازال، لم‌یزل» «ولکِنَّهُ إلهٌ واحِدٌ کما وَصَفَ نَفْسَهُ؛ لایُضادُّهُ فی مُلْکِهِ أحَدٌ، و لایَزولُ أبَداً وَ لَمْ یَزَلْ» (نامه‌ی: ۳۱)«ولیکن خدا، خدایی است یگانه، …

صور خیال در غزلیّات نظیری نیشابوری- قسمت ۳۷

صور خیال در غزلیّات نظیری نیشابوری- قسمت ۳۷

فرداست تیغ قهر بر آهیختست باز(۲۹۳، ۷)     دامان کوه اضافه‌ی استعاری                   آنچه در رخسار گل آبست در شمع آتش است عندلیب گر نمی‌خوانند رو پروانه باش(۳۵۱، ۴)   رخسار گل اضافه‌ی استعاریموارد دیگر ر.ک (۱۲۳، ۷) (۱۴۷، ۴) (۱۵۴، ۱) (۱۶۳، …